2016-06-10 18:17

2016-06-10 18:17

Elever med adhd kan få kontroll på skolan

ELEVHÄLSA: Slipper åka till Örebro för blodtryckskontroller

Nu kan barn och ungdomar i Karlskoga som medicinerar för adhd få sitt blodtryck kontrollerat av skolsköterskan i stället för att behöva åka till barn- och ungdomspsykiatriska länskliniken i Örebro. En positiv förändring för berörda elever och föräldrar.

Ungefär fyra-fem elever per skola i Karlskogas grundskolor uppskattas kunna få del av den här förbättringen. Den gäller även gymnasieelever även om de också kan välja att få blodtrycket kontrollerat i primärvården.

– Det är jättefint. Det ökar arbetsmängden för våra skolsköterskor men om jag vore vårdnadshavare skulle jag vara väldigt glad över en sådan här möjlighet, säger Gunilla Spångberg som är verksamhetschef för elevhälsan i Karlskoga.

Formellt avtal

Den här möjligheten har funnits en tid som en överenskommelse direkt mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och skolsköterskorna. Under våren har samverkan formaliserats med ett avtal mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län.

Samverkan om blodtryckskontrollerna började redan hösten 2014. Region Örebro län ska ha varit pådrivande men enligt Spångberg såg skolsköterskorna direkt vidden av förmånen för barnet och föräldrarna.

– Avtalet har skrivits på av skolsköterska tidigare för vår del men det är bra att det kommer in i kommunens verksamhet att vi gör detta, säger Spångberg.

Varierar

Hur ofta kontrollerna av blodtrycket ska genomföras varierar från barn till barn men en gång i halvåret. I samband med att medicineringen och doseringen provas ut eller ändras behöver puls- och blodtryckskontroller genomföras mycket oftare.

– Det är inte alltid lämpligt att skolsköterska tar över blodtryckskontrollen. När det är svårt att ställa in rätt dos kan de behålla eleven längre på länskliniken, säger Spångberg.

Det är fortfarande länskliniken på BUP som har det medicinska ansvaret för kontrollerna och för eleverna med adhd. Om värdena vid en kontroll är avvikande och det är ett akut läge ska skolsköterskan direkt lämna över till sjukvården.

Via skolsköterskan

Vilka barn som är aktuella att få sina blodtryckskontroller på hemmaplan avgörs via skolsköterskan. Det är inget elevhälsan går ut och berättar om i klasserna.

– Man kan ta upp det på de hälsobesök som sker mellan varje stadium men jag kan tänka mig att eleven själv eller föräldern kan prata med skolsköterskan om det. Det ska vara korta vägar, säger Spångberg.

Förändrad roll

Kommunen får ingen ersättning från Region Örebro län för att skolsköterskorna utför den här uppgiften.

– Det är synd att vi inte förrän nu kommit in i systemet. Det här påvisar att skolsköterskans roll har förändrats när de tar över arbetsuppgifter från sjukvården, säger Spångberg.

Ungefär fyra-fem elever per skola i Karlskogas grundskolor uppskattas kunna få del av den här förbättringen. Den gäller även gymnasieelever även om de också kan välja att få blodtrycket kontrollerat i primärvården.

– Det är jättefint. Det ökar arbetsmängden för våra skolsköterskor men om jag vore vårdnadshavare skulle jag vara väldigt glad över en sådan här möjlighet, säger Gunilla Spångberg som är verksamhetschef för elevhälsan i Karlskoga.

Formellt avtal

Den här möjligheten har funnits en tid som en överenskommelse direkt mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP och skolsköterskorna. Under våren har samverkan formaliserats med ett avtal mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län.

Samverkan om blodtryckskontrollerna började redan hösten 2014. Region Örebro län ska ha varit pådrivande men enligt Spångberg såg skolsköterskorna direkt vidden av förmånen för barnet och föräldrarna.

– Avtalet har skrivits på av skolsköterska tidigare för vår del men det är bra att det kommer in i kommunens verksamhet att vi gör detta, säger Spångberg.

Varierar

Hur ofta kontrollerna av blodtrycket ska genomföras varierar från barn till barn men en gång i halvåret. I samband med att medicineringen och doseringen provas ut eller ändras behöver puls- och blodtryckskontroller genomföras mycket oftare.

– Det är inte alltid lämpligt att skolsköterska tar över blodtryckskontrollen. När det är svårt att ställa in rätt dos kan de behålla eleven längre på länskliniken, säger Spångberg.

Det är fortfarande länskliniken på BUP som har det medicinska ansvaret för kontrollerna och för eleverna med adhd. Om värdena vid en kontroll är avvikande och det är ett akut läge ska skolsköterskan direkt lämna över till sjukvården.

Via skolsköterskan

Vilka barn som är aktuella att få sina blodtryckskontroller på hemmaplan avgörs via skolsköterskan. Det är inget elevhälsan går ut och berättar om i klasserna.

– Man kan ta upp det på de hälsobesök som sker mellan varje stadium men jag kan tänka mig att eleven själv eller föräldern kan prata med skolsköterskan om det. Det ska vara korta vägar, säger Spångberg.

Förändrad roll

Kommunen får ingen ersättning från Region Örebro län för att skolsköterskorna utför den här uppgiften.

– Det är synd att vi inte förrän nu kommit in i systemet. Det här påvisar att skolsköterskans roll har förändrats när de tar över arbetsuppgifter från sjukvården, säger Spångberg.