2016-06-01 17:13

2016-06-01 17:13

Torpdalens kök blev ny tvätt

KARLSKOGA: 20 personer jobbar på nya tvätten i Karlskoga kommun

Karlskoga kommuns tvätt har flyttats flera gånger, men har nu äntligen kommit till ändamålsenliga lokaler sedan Torpdalens kök byggts om.
– Från början var tvätten i gröna huset vid polisstationen och sedan blev det Carbonniers villa, säger områdeschef Unni Johansson. Nu har vi kommit rätt.

Till nya fräscha lokaler i Torpdalens gamla kök har nu kommunens tvättinrättning flyttat in. Lokalerna har byggts om för att passa tvättens verksamhet.

– Vi har jobbat mycket för att få tvätten hit till Torpdalen för att vi ska få en bra arbetsmiljö, säger platschef Lotta Larsdotter Karlsson. Jag har bråkat en del för att få till det här och nu är det klart.

Utökad verksamhet

I och med flytten så har även verksamheten utökats.

– Efter flytten hit så ska vi ansvara för tvätten av hemvårdens arbetskläder, säger Lotta Larsdotter Karlsson. Det handlar om 350 personal som ska ha rena kläder varje dag, För att klara det har det installerats två stora barriärmaskiner som sitter i en vägg. Man stoppar in smutstvätten på ena sidan och tar ut den ren på den andra sidan. Vi har även vanliga tvättmaskiner och alla är helautomatiska och tvättmedlet doseras via slangar. Till de stora barriärmaskinerna har tvättmedel i 200-liters fat. Investeringen av barriärmaskiner är gjord för att vi ska kunna följa Socialstyrelsens föreskrifter.

Stödjer enskilda individer

Den nya tvätten tvättar även åt pensionärer som har hemvård, men inte kan tvätta själva. Totalt är det 20 personer som jobbar i tvätteriet.

– Tvätten är en del av arbetsmarknadsenheten vars uppgift är att ge arbete och sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden, säger Lotta Larsdotter Karlsson. Syftet är att stödja den enskilda individen så att den snabbt ska kunna komma ut i egen försörjning.

Till nya fräscha lokaler i Torpdalens gamla kök har nu kommunens tvättinrättning flyttat in. Lokalerna har byggts om för att passa tvättens verksamhet.

– Vi har jobbat mycket för att få tvätten hit till Torpdalen för att vi ska få en bra arbetsmiljö, säger platschef Lotta Larsdotter Karlsson. Jag har bråkat en del för att få till det här och nu är det klart.

Utökad verksamhet

I och med flytten så har även verksamheten utökats.

– Efter flytten hit så ska vi ansvara för tvätten av hemvårdens arbetskläder, säger Lotta Larsdotter Karlsson. Det handlar om 350 personal som ska ha rena kläder varje dag, För att klara det har det installerats två stora barriärmaskiner som sitter i en vägg. Man stoppar in smutstvätten på ena sidan och tar ut den ren på den andra sidan. Vi har även vanliga tvättmaskiner och alla är helautomatiska och tvättmedlet doseras via slangar. Till de stora barriärmaskinerna har tvättmedel i 200-liters fat. Investeringen av barriärmaskiner är gjord för att vi ska kunna följa Socialstyrelsens föreskrifter.

Stödjer enskilda individer

Den nya tvätten tvättar även åt pensionärer som har hemvård, men inte kan tvätta själva. Totalt är det 20 personer som jobbar i tvätteriet.

– Tvätten är en del av arbetsmarknadsenheten vars uppgift är att ge arbete och sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden, säger Lotta Larsdotter Karlsson. Syftet är att stödja den enskilda individen så att den snabbt ska kunna komma ut i egen försörjning.