2016-06-01 19:43

2016-06-01 19:43

Nu ska busstationen få ett lyft

KARLSKOGA: Ger besökare en trist och negativ bild av Karlskoga

Busstationen borde ge ett bra intryck av Karlskoga, inte en trist och negativ bild som i dag.
Det menade Centerpartiet i en motion för ett år sedan och nu har de fått med sig de andra partierna i förslaget att göra busstationen trevligare.

Inga-Lill Andersson (C) som undertecknat motionen konstaterar att bussåkandet ökar och att fler personer utnyttjar busstationen i Karlskoga.

Ge ett bra intryck

Det är därför viktigt att busstationen ger ett bra intryck, menar hon.

Centerpartiets förslag går ut på att i dialog med Länstrafiken och turistbyrån marknadsföra det Karlskoga har att erbjuda i väntsalen på busstationen.

I väntsalen skulle det också kunna finnas laddstationer för telefoner och datorer liksom gratis wifi till resenärerna.

En liten kiosk

Det är också önskvärt om någon vill driva en liten kiosk som kan ge personlig service och möjlighet att köpa biljetter, skriver Andersson i sin motion.

Det här förslaget har tidigare fått ett gott mottagande av Karlskoga näringsliv och turism som driver turistbyrån.

Turistbyrån erbjuder sig att i samarbete med kommunen och Länstrafiken att bistå med idéer, kunskap, tid och eventuellt material för att göra väntsalen mer attraktiv och ge en positiv bild av Karlskoga för gäster som anländer på busstationen.

Samhällsbyggnadsnämnden har också uttryckt sig positivt men påpekar att Länstrafiken hyr väntrummet och anläggningsytan vid busstationen av kommunen.

Därför måste det som görs ske i samförstånd med Länstrafiken.

Inga invändningar

Kommunstyrelsen behandlade förslaget i tisdags utan invändningar och föreslår att kommunfullmäktige säger ja till motionen vid sammanträdet 20-21 juni.

Det finns ingen fastslagen tidsplan för att genomföra åtgärderna på busstationen.

Inga-Lill Andersson (C) som undertecknat motionen konstaterar att bussåkandet ökar och att fler personer utnyttjar busstationen i Karlskoga.

Ge ett bra intryck

Det är därför viktigt att busstationen ger ett bra intryck, menar hon.

Centerpartiets förslag går ut på att i dialog med Länstrafiken och turistbyrån marknadsföra det Karlskoga har att erbjuda i väntsalen på busstationen.

I väntsalen skulle det också kunna finnas laddstationer för telefoner och datorer liksom gratis wifi till resenärerna.

En liten kiosk

Det är också önskvärt om någon vill driva en liten kiosk som kan ge personlig service och möjlighet att köpa biljetter, skriver Andersson i sin motion.

Det här förslaget har tidigare fått ett gott mottagande av Karlskoga näringsliv och turism som driver turistbyrån.

Turistbyrån erbjuder sig att i samarbete med kommunen och Länstrafiken att bistå med idéer, kunskap, tid och eventuellt material för att göra väntsalen mer attraktiv och ge en positiv bild av Karlskoga för gäster som anländer på busstationen.

Samhällsbyggnadsnämnden har också uttryckt sig positivt men påpekar att Länstrafiken hyr väntrummet och anläggningsytan vid busstationen av kommunen.

Därför måste det som görs ske i samförstånd med Länstrafiken.

Inga invändningar

Kommunstyrelsen behandlade förslaget i tisdags utan invändningar och föreslår att kommunfullmäktige säger ja till motionen vid sammanträdet 20-21 juni.

Det finns ingen fastslagen tidsplan för att genomföra åtgärderna på busstationen.