2016-06-01 15:37

2016-06-01 15:37

Miljoner till lärarna

KARLSKOGA/DEGERFORS: Nu är det klart hur mycket som kommunerna får i Lärarlönelyftet

Nu är det klart hur stor del av de tre miljarderna i Lärarlönelyftet som respektive kommun eller huvudman för en fristående skola kan få. Ungefär 60 000 lärares löner kan höjas med hjälp av bidraget. Karlskoga får 8,9 miljoner kronor och Degerfors kommun får 2,1 miljoner kronor av Lärarlönelyftet.

Löneökningen inom Lärarlönelyftet ska ske utöver ordinarie lönerevision och får inte ha inverkan på eller finansiera ordinarie lönerevision.

Per Blom är skolchef för grundskolan i Karlskoga.

– Det här är positivt. Skolverket har fastställt fyra kriterier som ingår för att få ta del av pengarna. Nu är det upp till oss att göra de bedömningarna och en lärare ska uppfylla minst ett av kriterierna.

Vilka blir aktuella

Det här är ytterligare en satsning från statens sida för att tydliggöra läraryrkets attraktivitet. Nu ska Per Blom sätta sig ner och gå igenom kriterierna och se vilka lärare som bli aktuella.

– Pengarna kommer vi att kunna betala ut någon gång under hösten. Det finns kriterier för hur mycket personalen ska få. Det finns ett snitt på en löneökning mellan 2,5 till 3,5 tusen kronor i månaden. Samtidigt ska man ha klart för sig att det inte är alla lärare som får ta del av det.

Anna-Lena Sandell, skolchef i Degerfors är mycket positiv och enligt deras beräkningar så kommer 2,1 miljoner kronor räcka till 43 lärare.

– Vi är väldigt glada för det här. Just nu jobbar vi med vilka som ska ha och inte ha pengar och vi för en dialog med fackförbunden. Det här är ett bra initiativ från staten för att få fler att vilja bli lärare, för det råder brist på dem.

Eftersom gymnasieskolan är gemensam mellan kommunerna så uppstår frågan hur pengarna ska fördelas. Jan Ask, gymnasiechef berättar att pengarna till gymnasielärarna kommer tas från Karlskogas pott då alla gymnasielärare är anställa i Karlskoga.

Löneökningen inom Lärarlönelyftet ska ske utöver ordinarie lönerevision och får inte ha inverkan på eller finansiera ordinarie lönerevision.

Per Blom är skolchef för grundskolan i Karlskoga.

– Det här är positivt. Skolverket har fastställt fyra kriterier som ingår för att få ta del av pengarna. Nu är det upp till oss att göra de bedömningarna och en lärare ska uppfylla minst ett av kriterierna.

Vilka blir aktuella

Det här är ytterligare en satsning från statens sida för att tydliggöra läraryrkets attraktivitet. Nu ska Per Blom sätta sig ner och gå igenom kriterierna och se vilka lärare som bli aktuella.

– Pengarna kommer vi att kunna betala ut någon gång under hösten. Det finns kriterier för hur mycket personalen ska få. Det finns ett snitt på en löneökning mellan 2,5 till 3,5 tusen kronor i månaden. Samtidigt ska man ha klart för sig att det inte är alla lärare som får ta del av det.

Anna-Lena Sandell, skolchef i Degerfors är mycket positiv och enligt deras beräkningar så kommer 2,1 miljoner kronor räcka till 43 lärare.

– Vi är väldigt glada för det här. Just nu jobbar vi med vilka som ska ha och inte ha pengar och vi för en dialog med fackförbunden. Det här är ett bra initiativ från staten för att få fler att vilja bli lärare, för det råder brist på dem.

Eftersom gymnasieskolan är gemensam mellan kommunerna så uppstår frågan hur pengarna ska fördelas. Jan Ask, gymnasiechef berättar att pengarna till gymnasielärarna kommer tas från Karlskogas pott då alla gymnasielärare är anställa i Karlskoga.

  • Anders Persson

Kriterier för att få lärarlönelyftet

1. Tagit ansvar för att utveckla undervisningen genom lärande som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

2. Ska med stöd av utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen ha förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.

3. Tagit särskilt ansvar för att stödja kollegor som är nya i yrket eller ha tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden.

4. Tagit ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Fakta: Skolverket