2016-06-01 17:49

2016-06-01 17:49

Lyfter fram handelns behov

KARLSKOGA: Vill att Alfred Nobels torg ska kunna byggas om i etapper

Det är inte bara medborgarna som får tycka till om torget. Nu har även kommunstyrelsens ledningskontor yttrat sig om det planprogram som är ute på samråd och förslaget till ombyggnad av Alfred Nobels torg.

Kommunstyrelsens ledningskontor efterfrågar en riktlinje i planprogrammet om att åtgärderna på torget ska stödja intentionerna för det planerade Centrumstråket mellan Torget och Skolgärdet.

Ledningskontoret tycker också att handelns och det övriga näringslivets behov behöver få en tydligare prioritet i planprogrammet. Tillgången på parkeringar närmast torget får inte heller försämras. I förslaget till ombyggnad av torget ifrågasätts flytten bushållplatsen och ledningskontoret efterlyser en mer central placering än den i förslaget.

Ske i etapper

Ledningskontoret anser också att ombyggnadsförslaget ska utformas så att genomförandet kan ske i etapper över flera år.

Utformningen av torget bör också möta kraven för certifieringen Purple Flag som signalerar en säker, trygg och attraktiv stad.

Politikerna i kommunstyrelsen har ställt sig bakom de synpunkter som tjänstemännen framfört.

Kommunstyrelsens ledningskontor efterfrågar en riktlinje i planprogrammet om att åtgärderna på torget ska stödja intentionerna för det planerade Centrumstråket mellan Torget och Skolgärdet.

Ledningskontoret tycker också att handelns och det övriga näringslivets behov behöver få en tydligare prioritet i planprogrammet. Tillgången på parkeringar närmast torget får inte heller försämras. I förslaget till ombyggnad av torget ifrågasätts flytten bushållplatsen och ledningskontoret efterlyser en mer central placering än den i förslaget.

Ske i etapper

Ledningskontoret anser också att ombyggnadsförslaget ska utformas så att genomförandet kan ske i etapper över flera år.

Utformningen av torget bör också möta kraven för certifieringen Purple Flag som signalerar en säker, trygg och attraktiv stad.

Politikerna i kommunstyrelsen har ställt sig bakom de synpunkter som tjänstemännen framfört.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.