2016-06-01 15:31

2016-06-01 15:31

"Ganska oförändrat med varg i länet"

ÖREBRO LÄN: Vargstammen har minskat i Sverige

Inventeringsresultaten från vintern 2015/16 visar att det finns cirka 340 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med året innan då resultatet var 415 vargar. Även i Örebro län har stammen minskat, men det finns förklaringar till det.

Det är flera faktorer som tillsammans bidrar till minskningen i populationen av varg. Exempelvis kan den naturliga variationen i hur många som föds och dör per år ge stor effekt i små populationer. Licensjakten som fokuserat på att tömma revir för att minska koncentrationen i vargtäta områden och så vidare.

David Höök, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen, i Örebro län. Han har själv varit med och tagit fram siffrorna.

– Det är i Örebro län ganska oförändrade siffror, men vi har också fått en lite lägre siffra för länet jämfört med i fjol. Det beror delvis på att familjegruppen i Tiveden inte längre räknas som en familjegrupp. Sedan är det något revir som tidigare inte delats med andra län, men som nu delas med ett eller flera län. Så det är lite sådana skillnader.

– I dag finns 3,7 familjegrupper och 1,5 revirmarkerande par i länet. Länsstyrelsen i Örebro beslutade om licensjakt förra året och då hade vi ett utrymme för det. Vi skulle då ha haft jakt i ett revir som delas med Värmlands län. Med de här siffrorna så kommer vi under miniminivån i länet på 5 föryngringar och då blir det svårt med jakt.

Efter cirkusen med överklaganden och domstolar som dömde olika så har domstolsväsendet beslutat att den 20 juni blir förvaltningsrätten i Luleå specialdomstol för jaktfrågor rörande stora rovdjur. Det ska öka säkerheten och effektiviteten.

Victoria Bäckström är lagmannen och chefen för förvaltningsrätten i Luleå.

– Vi ska bli ett specialforum för överklaganden av beslut på jakt på stora rovdjur och det innebär att alla frågor om de fem stora rovdjuren hamnar hos förvaltningsrätten i Luleå. Det här innebär också att vi får en specialisering och ett fåtal domare kommer att sköta de här frågorna, då får vi en högre kompetens, säger hon till Jakt & Jägares webbradio.

David Höök tycker det är bra att alla överklaganden av jaktfrågor på de stora rovdjuren hamnar under en och samma domstol.

– Jag tycker det är positivt att besluten döms på samma ställe så att det inte kommer olika besked från olika domstolar.

Det är flera faktorer som tillsammans bidrar till minskningen i populationen av varg. Exempelvis kan den naturliga variationen i hur många som föds och dör per år ge stor effekt i små populationer. Licensjakten som fokuserat på att tömma revir för att minska koncentrationen i vargtäta områden och så vidare.

David Höök, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen, i Örebro län. Han har själv varit med och tagit fram siffrorna.

– Det är i Örebro län ganska oförändrade siffror, men vi har också fått en lite lägre siffra för länet jämfört med i fjol. Det beror delvis på att familjegruppen i Tiveden inte längre räknas som en familjegrupp. Sedan är det något revir som tidigare inte delats med andra län, men som nu delas med ett eller flera län. Så det är lite sådana skillnader.

– I dag finns 3,7 familjegrupper och 1,5 revirmarkerande par i länet. Länsstyrelsen i Örebro beslutade om licensjakt förra året och då hade vi ett utrymme för det. Vi skulle då ha haft jakt i ett revir som delas med Värmlands län. Med de här siffrorna så kommer vi under miniminivån i länet på 5 föryngringar och då blir det svårt med jakt.

Efter cirkusen med överklaganden och domstolar som dömde olika så har domstolsväsendet beslutat att den 20 juni blir förvaltningsrätten i Luleå specialdomstol för jaktfrågor rörande stora rovdjur. Det ska öka säkerheten och effektiviteten.

Victoria Bäckström är lagmannen och chefen för förvaltningsrätten i Luleå.

– Vi ska bli ett specialforum för överklaganden av beslut på jakt på stora rovdjur och det innebär att alla frågor om de fem stora rovdjuren hamnar hos förvaltningsrätten i Luleå. Det här innebär också att vi får en specialisering och ett fåtal domare kommer att sköta de här frågorna, då får vi en högre kompetens, säger hon till Jakt & Jägares webbradio.

David Höök tycker det är bra att alla överklaganden av jaktfrågor på de stora rovdjuren hamnar under en och samma domstol.

– Jag tycker det är positivt att besluten döms på samma ställe så att det inte kommer olika besked från olika domstolar.

  • Anders Persson

Fakta om varginventering

Inventering av varg pågår i huvudsak från 1 oktober till 31 mars.

Vid inventeringar fokuserar man på familjegrupper och revirhävdande par.

Antalet vargindivider räknas fram genom att antal föryngringar multipliceras med en omräkningsfaktor i vilken övriga vargar i populationen ingår.

Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö och från DNA-analyser från främst urin och spillning