2016-06-01 06:00

2016-06-01 13:49

Eftertraktade studenter

KARLSKOGA: Möckelngymnasiets vårdprogram – eleverna har flera jobberbjudanden

De elever som gått Möckelngymnasiets vårdprogram har alla erbjudits jobb efter studentexamen i juni.

– Är man i skolan och sköter sig, så klarar man av utbildningen och dessutom får man ett jobb, säger Lina Lindberg som blir klar i juni.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande är en del av Möckelngymnasiets vårdprogram. Under studietiden på tre år får eleverna 15 veckors praktik på LSS-verksamhet, äldreomsorgen och det sista året får de praktik på lasarettet. Tidningen har träffat fyra elever som tycker att vårdprogrammet var rätt val av utbildning.

Bra val

– Vill man arbeta med människor är vårdprogrammet på Möckelngymnasiet ett bra val, säger eleverna. Och sköter man sig i skolan och ute på praktikplatserna, så får också ett jobb. Det är också en stor brist på vårdpersonal och vi kommer ut som undersköterskor, men utbildningen här är också högskoleförberedande om man vill fortsätta läsa på Högskola/Universitet.

Ville bli pilot

– Jag ville först bli pilot, men här hamnade jag rätt här och det är väldigt många bra kurser som är till stor hjälp, säger Shabir Afsnar. Jag har valt in matematik och engelska då jag vill fortsätta att utbilda mig till tandläkare.

Katastrofövningar

Totalt är det 16 elever som blir klara undersköterskor om några veckor.

– Under de här åren har vi växt som människor och vi gör saker utanför skolan, säger Sara Lövestig. Vi har bland annat fått delta i katastrofövningar både med räddningstjänsten i Karlstad och Sjöfartsverket i Vättern. Flygkatastrofdagen är det bästa minnet och det kändes som om man hade varit med i en flygkrasch.

Skött sig bra

– Eleverna på vårdprogrammet har skött sig så bra att Sjöfartsverket och räddningstjänsten trodde att vi var där med teaterelever, säger Chatarina Östin som är lärare. Vid de olika övningar där eleverna agerar statister får eleverna lappar där deras tillstånd är noterat och spela efter det.

Kastas inte ut

Vårdprogrammet på Möckelngymnasiet ingår i Vård och Omsorgscollege och det finns ett samarbete mellan kommunen, landsting och privata vårdinrättningar.

– Det finns en lokal och regional styrgrupp och det gör att vi har bra och seriösa praktikplatser, säger Chatarina Östin. Eleverna blir väl emottagna på arbetsplatserna. De har utbildade handledare som är insatta i Skolverkets kriterier för bedömning.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande är en del av Möckelngymnasiets vårdprogram. Under studietiden på tre år får eleverna 15 veckors praktik på LSS-verksamhet, äldreomsorgen och det sista året får de praktik på lasarettet. Tidningen har träffat fyra elever som tycker att vårdprogrammet var rätt val av utbildning.

Bra val

– Vill man arbeta med människor är vårdprogrammet på Möckelngymnasiet ett bra val, säger eleverna. Och sköter man sig i skolan och ute på praktikplatserna, så får också ett jobb. Det är också en stor brist på vårdpersonal och vi kommer ut som undersköterskor, men utbildningen här är också högskoleförberedande om man vill fortsätta läsa på Högskola/Universitet.

Ville bli pilot

– Jag ville först bli pilot, men här hamnade jag rätt här och det är väldigt många bra kurser som är till stor hjälp, säger Shabir Afsnar. Jag har valt in matematik och engelska då jag vill fortsätta att utbilda mig till tandläkare.

Katastrofövningar

Totalt är det 16 elever som blir klara undersköterskor om några veckor.

– Under de här åren har vi växt som människor och vi gör saker utanför skolan, säger Sara Lövestig. Vi har bland annat fått delta i katastrofövningar både med räddningstjänsten i Karlstad och Sjöfartsverket i Vättern. Flygkatastrofdagen är det bästa minnet och det kändes som om man hade varit med i en flygkrasch.

Skött sig bra

– Eleverna på vårdprogrammet har skött sig så bra att Sjöfartsverket och räddningstjänsten trodde att vi var där med teaterelever, säger Chatarina Östin som är lärare. Vid de olika övningar där eleverna agerar statister får eleverna lappar där deras tillstånd är noterat och spela efter det.

Kastas inte ut

Vårdprogrammet på Möckelngymnasiet ingår i Vård och Omsorgscollege och det finns ett samarbete mellan kommunen, landsting och privata vårdinrättningar.

– Det finns en lokal och regional styrgrupp och det gör att vi har bra och seriösa praktikplatser, säger Chatarina Östin. Eleverna blir väl emottagna på arbetsplatserna. De har utbildade handledare som är insatta i Skolverkets kriterier för bedömning.