2016-05-31 15:19

2016-05-31 15:19

Tre kommuner samarbetar

KARLSKOGA/DEGERFORS: Praktiksamordning leder till effektivitet

Nämnden för regional tillväxt och Region Örebro län stödjer ett projekt för praktiksamordning i länet. Under våren har Karlskoga bedrivit en förstudie tillsammans med Lindesbergs kommun där man intervjuat företag.

Karlskoga kommun får nu 2,1 miljoner kronor för att starta pilotprojektet Praktiksamordning där Karlskoga, Lindesberg och Degerfors ingår. Det råder stor efterfrågan på praktikplatser, men det saknas en samlad överblick på området Det skapar problem för dem som vill få kontakt med arbetslivet, men också för dem som kan tänka sig ta emot praktikanter.

– Vi har tillsammans med Lindesbergs kommun gjort en förstudie under våren där vi intervjuat företag, säger Jan Mannerhag på Karlskoga kommun. Alla efterfrågar ett verktyg för att samordna praktikplatser och vi kommer att försöka anpassa oss till det system man har i Göteborgs kommunalförbund sedan 2003. Nu börjar vi här i litens skala, men tanken är att försöka få med alla länets kommuner som vill.

Karlskoga kommun får nu 2,1 miljoner kronor för att starta pilotprojektet Praktiksamordning där Karlskoga, Lindesberg och Degerfors ingår. Det råder stor efterfrågan på praktikplatser, men det saknas en samlad överblick på området Det skapar problem för dem som vill få kontakt med arbetslivet, men också för dem som kan tänka sig ta emot praktikanter.

– Vi har tillsammans med Lindesbergs kommun gjort en förstudie under våren där vi intervjuat företag, säger Jan Mannerhag på Karlskoga kommun. Alla efterfrågar ett verktyg för att samordna praktikplatser och vi kommer att försöka anpassa oss till det system man har i Göteborgs kommunalförbund sedan 2003. Nu börjar vi här i litens skala, men tanken är att försöka få med alla länets kommuner som vill.