2016-05-31 15:18

2016-05-31 15:18

"Otroligt lärorik resa"

KARLSKOGA: Karlskoga församling ute på vift för 275 222 kronor

Sveriges Radios Ekot har avslöjat att Svenska kyrkan församlingar gjort utlandsresor för miljontals kronor. Karlskoga församling är en av många och från Karlskoga till Skottland reste 37 församlingsanställda och nio politiker i kyrkorådet för att studera de skottska församlingarna och kyrkogårdarna.

– Vi gjorde den här resan för att vi var intresserade av hur de jobbar i de olika församlingarna i Skottland, säger Marie Johansson Gadde som är kyrkorådets ordförande i Karlskoga. Vi besökte många församlingar och de flesta som jobbar inom kyrkan är volontärer. De jobbade mycket med personer som lever i utanförskap.

Skottland

275 222 kronor kostade Karlskoga församlings resa till Skottland. All personal hade möjlighet att åka med och totalt deltog 46 personer varav nio var politiker i kyrkorådet.

– Alla som deltog i resan sparade 500 kronor i månaden i ett halvår som de sedan betalade en del av resekostnaden med, säger Marie Johansson Gadde. Det blev en otroligt lärorik resa där vi fick se att även kyrkogårdarna sköttes av volontärer.

Har Karlskoga församling volontärer och tänker man att det i framtiden ska finnas bara volontärer?

– Det är viktigt att vi tar till vara på varandras intressen och kunskaper och vi har ett hundra volontärer i dag, säger Marie Johansson Gadde. Alla vi behövs och kyrkan behövs då utanförskapet i samhället inte blir mindre. Det kommer inte att bli några personalnedskärningar bara för att vi har många volontärer.

Kyrkan har flera anställda än de som deltog på resan. Varför deltog inte alla?

– Det var frivilligt att delta i resan, men alla ville inte, säger Marie Johansson Gadde. De som valde att inte delta skötte det dagliga arbetet i församlingen medan resan pågick.

– Vi gjorde den här resan för att vi var intresserade av hur de jobbar i de olika församlingarna i Skottland, säger Marie Johansson Gadde som är kyrkorådets ordförande i Karlskoga. Vi besökte många församlingar och de flesta som jobbar inom kyrkan är volontärer. De jobbade mycket med personer som lever i utanförskap.

Skottland

275 222 kronor kostade Karlskoga församlings resa till Skottland. All personal hade möjlighet att åka med och totalt deltog 46 personer varav nio var politiker i kyrkorådet.

– Alla som deltog i resan sparade 500 kronor i månaden i ett halvår som de sedan betalade en del av resekostnaden med, säger Marie Johansson Gadde. Det blev en otroligt lärorik resa där vi fick se att även kyrkogårdarna sköttes av volontärer.

Har Karlskoga församling volontärer och tänker man att det i framtiden ska finnas bara volontärer?

– Det är viktigt att vi tar till vara på varandras intressen och kunskaper och vi har ett hundra volontärer i dag, säger Marie Johansson Gadde. Alla vi behövs och kyrkan behövs då utanförskapet i samhället inte blir mindre. Det kommer inte att bli några personalnedskärningar bara för att vi har många volontärer.

Kyrkan har flera anställda än de som deltog på resan. Varför deltog inte alla?

– Det var frivilligt att delta i resan, men alla ville inte, säger Marie Johansson Gadde. De som valde att inte delta skötte det dagliga arbetet i församlingen medan resan pågick.