2016-05-31 16:15

2016-05-31 16:15

Nästa år ska planen kring älven vara klar

KARLSKOGA: Första mötet om Björkbornsområdet

Under måndagen hölls ett informationsmöte om ”Alfred Nobels Björkborn”.
Inbjudna var intresseföreningar och nätverk som verkar inom det geografiska området.
– Det var ett bra möte och ett första steg. Nu ska planen vara klar om ett år, säger Hans Bergh-Nilsson, kommunstrateg på Karlskoga kommun.

På plats fanns representanter från föreningar och nätverk från Bofors stationsområde, Bofors Luftvärnsförening, Fjärilsparken, Veteranjärnvägen, Svenska kyrkan, Gamla Brukspojkarn och motorbåtsklubben. Med fanns även tjänstemän från kommunen.

Hans Bergh-Nilsson, kommunstrateg höll i mötet och han var nöjd med informationen.

– Det här är sista möter vi har. Nu ska vi göra i ordning en plan som sedan ska lämnas över till politikerna. Planen ska ge riktlinjer över vad området från Nobels herrgård och ända ner till Möckeln kan användas till.

Göran Sundmar från Bofors luftvärnsförening tycker det var ett bra möte, men säger samtidigt att beslutsordningar verkar lite snurrig.

– Vi fick beröm för vårt arbete med ”Tuggenområdet”. Men fortfarande vet vi inte vem som tar beslut när vi ska röja upp och göra en vandringsled. Är det stadsträdgårdsmästaren, de på vatten och avlopp, de som ansvara för dragning av el eller kommunledningen? Till och med tjänstemännen på mötet medgav att det kan verka snurrigt om vem som bestämmer.

Han Bergh-Nilsson kan hålla med om att det varigt rörigt och många kockar.

– Men det ska tillhöra dåtiden. Nu är det kommunstyrelsen arbetsutskott tillsammans med kultur och föreningsförvaltningen som ska utreda och föreslå åtgärder.

Han säger att om ett år ska planen vara klar och vara överlämnad till politikerna.

– Det här är ett fint område som kan användas till mycket. Vandringsleder, bygga bostäder, rekreation och historia.

På plats fanns representanter från föreningar och nätverk från Bofors stationsområde, Bofors Luftvärnsförening, Fjärilsparken, Veteranjärnvägen, Svenska kyrkan, Gamla Brukspojkarn och motorbåtsklubben. Med fanns även tjänstemän från kommunen.

Hans Bergh-Nilsson, kommunstrateg höll i mötet och han var nöjd med informationen.

– Det här är sista möter vi har. Nu ska vi göra i ordning en plan som sedan ska lämnas över till politikerna. Planen ska ge riktlinjer över vad området från Nobels herrgård och ända ner till Möckeln kan användas till.

Göran Sundmar från Bofors luftvärnsförening tycker det var ett bra möte, men säger samtidigt att beslutsordningar verkar lite snurrig.

– Vi fick beröm för vårt arbete med ”Tuggenområdet”. Men fortfarande vet vi inte vem som tar beslut när vi ska röja upp och göra en vandringsled. Är det stadsträdgårdsmästaren, de på vatten och avlopp, de som ansvara för dragning av el eller kommunledningen? Till och med tjänstemännen på mötet medgav att det kan verka snurrigt om vem som bestämmer.

Han Bergh-Nilsson kan hålla med om att det varigt rörigt och många kockar.

– Men det ska tillhöra dåtiden. Nu är det kommunstyrelsen arbetsutskott tillsammans med kultur och föreningsförvaltningen som ska utreda och föreslå åtgärder.

Han säger att om ett år ska planen vara klar och vara överlämnad till politikerna.

– Det här är ett fint område som kan användas till mycket. Vandringsleder, bygga bostäder, rekreation och historia.

  • Anders Persson