2016-05-31 06:00

2016-05-31 06:00

Berget vill ha ett lider till vackra hästvagnar

DEGERFORS: Kan bli ännu en sevärdhet

Ett vagnslider önskar nu Föreningen Berget att kommunen ska uppföra. Orsaken är att de fått fyra gamla, vackra vagnar som en gång i tiden drogs av hästar.

De vackra, gamla pjäserna som nu har skänkts till Kulturcentrum Berget har tidigare stått på vagnsmuseet vid hembygdsgården i Knutsbol och ett par av dem stått som trevlig rekvisita i nöjespalatset Valsverket, då det var i drift.

Men vagnarnas historia är förstås betydligt äldre än så. Utanför systugan Zari på Berget står nu Odelbergsvagnen, för att nämna en, och som en gång i tiden drog Järnverksdisponenten Odelberg dit han skulle.

– Därför passar vagnarna här, för Odelberg var mycket upp hit och tittade till dem på Berget. Men det är en ännu finare vagn som vår granne Kvarnström skänkte, berättar Föreningen Bergets ordförande Gittan Pettersson och fortsätter:

– Då jag höll på i bröllopsbranschen tyckte han att jag skulle skjutsa brudpar i den eftersom den är inglasad, men vi måste kolla om den går att använda och i så fall kan man låna ut den till brudpar och få in pengar för att komma igång med att bygga ett vagnslider.

Degerfors kommun äger Berget, men Gittan Pettersson tror att det kan vara större chans att få kommunal hjälp om föreningen också hjälper till med en viss del, därav tanken med att eventuellt hyra ut vagnar och eventuellt även göra en insamling.

Tacksamma

Ute i den gamla IOGT-lokalen i Knutsbol fanns förstås fler vagnar, men det är de fyra finaste som man på Berget är intresserade av.

– Vi är jättetacksamma och glada för att Hembygdsföreningen skänker dem till oss, men för att kunna tacka ja så måste vi ha nånstans att visa upp dem och förvara dem, säger Gittan Pettersson. Därför har hon bland annat pratat med pratat med kommunens servicechef Anders Luthman och med kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen V.

Enligt Hasse Kvick på Hembygdsföreningen har man konstaterat att vagnarna inte har något större ekonomiskt värde, men däremot affektionsvärde i och med anknytning till platsen och orten.

– Vi vill gärna att vagnarna får stå under tak och bygger de ett lider så kan de få slädar och annat också som finns i museet. Det är bra, för på Berget rör sig folk så fler kan se dem, tycker Hembygdsföreningens ordförande Sven-Olof Karlsson.

Till servicenämnden

I fredags var så kommunens byggnadsinspektör på Berget för att se och fotografera tänkbara platser för ett eventuellt bygglov. Han hade fått några förslag på placeringar och ska nu diskutera det med stadsarkitekten Susanna Weiberg.

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen säger att föreningen måste komma med en framställan om de önskar få ett vagnslider uppfört.

En framställan är just vad servicechef Anders Luthman ska göra till servicenämnden, om att uppföra lidret.

– Gittan Pettersson har pratat med mig om det och bygg- och miljö har tittat på det, för det krävs bygglov om man ska få bygga det, och hon har fått ett anbud på 50 000 kronor för att uppföra det, säger Luthman och tillägger:

– Vi har inga pengar till det i budgeten. Men jag ska ta upp det som ett ärende på servicenämnden och begära pengar, så får politiken bestämma och eventuellt driva det vidare till kommunstyrelsen, så får vi se hur det blir.

De vackra, gamla pjäserna som nu har skänkts till Kulturcentrum Berget har tidigare stått på vagnsmuseet vid hembygdsgården i Knutsbol och ett par av dem stått som trevlig rekvisita i nöjespalatset Valsverket, då det var i drift.

Men vagnarnas historia är förstås betydligt äldre än så. Utanför systugan Zari på Berget står nu Odelbergsvagnen, för att nämna en, och som en gång i tiden drog Järnverksdisponenten Odelberg dit han skulle.

– Därför passar vagnarna här, för Odelberg var mycket upp hit och tittade till dem på Berget. Men det är en ännu finare vagn som vår granne Kvarnström skänkte, berättar Föreningen Bergets ordförande Gittan Pettersson och fortsätter:

– Då jag höll på i bröllopsbranschen tyckte han att jag skulle skjutsa brudpar i den eftersom den är inglasad, men vi måste kolla om den går att använda och i så fall kan man låna ut den till brudpar och få in pengar för att komma igång med att bygga ett vagnslider.

Degerfors kommun äger Berget, men Gittan Pettersson tror att det kan vara större chans att få kommunal hjälp om föreningen också hjälper till med en viss del, därav tanken med att eventuellt hyra ut vagnar och eventuellt även göra en insamling.

Tacksamma

Ute i den gamla IOGT-lokalen i Knutsbol fanns förstås fler vagnar, men det är de fyra finaste som man på Berget är intresserade av.

– Vi är jättetacksamma och glada för att Hembygdsföreningen skänker dem till oss, men för att kunna tacka ja så måste vi ha nånstans att visa upp dem och förvara dem, säger Gittan Pettersson. Därför har hon bland annat pratat med pratat med kommunens servicechef Anders Luthman och med kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen V.

Enligt Hasse Kvick på Hembygdsföreningen har man konstaterat att vagnarna inte har något större ekonomiskt värde, men däremot affektionsvärde i och med anknytning till platsen och orten.

– Vi vill gärna att vagnarna får stå under tak och bygger de ett lider så kan de få slädar och annat också som finns i museet. Det är bra, för på Berget rör sig folk så fler kan se dem, tycker Hembygdsföreningens ordförande Sven-Olof Karlsson.

Till servicenämnden

I fredags var så kommunens byggnadsinspektör på Berget för att se och fotografera tänkbara platser för ett eventuellt bygglov. Han hade fått några förslag på placeringar och ska nu diskutera det med stadsarkitekten Susanna Weiberg.

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Peter Pedersen säger att föreningen måste komma med en framställan om de önskar få ett vagnslider uppfört.

En framställan är just vad servicechef Anders Luthman ska göra till servicenämnden, om att uppföra lidret.

– Gittan Pettersson har pratat med mig om det och bygg- och miljö har tittat på det, för det krävs bygglov om man ska få bygga det, och hon har fått ett anbud på 50 000 kronor för att uppföra det, säger Luthman och tillägger:

– Vi har inga pengar till det i budgeten. Men jag ska ta upp det som ett ärende på servicenämnden och begära pengar, så får politiken bestämma och eventuellt driva det vidare till kommunstyrelsen, så får vi se hur det blir.