2016-05-30 18:42

2016-05-30 18:42

Partierna delar inte synen på framtiden

BUDGET: Majoriteten och Allianspartierna är överens om många detaljer i kommunens ekonomi

Det är mycket som är lika i majoritetens och Alliansens förslag till treårs-budget. Den stora skillnaden finns i synen på framtiden.
2017 spås bli lika bra som 2015 och 2016, därefter vänder det enligt SKL. Frågan är hur säker prognosen är och hur det påverkar kommunerna.

Budgetarbetet i Karlskoga kommun tog ytterligare ett steg på måndagen då majoriteten i kommunstyrelsen – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna – godkände sitt budgetförslag och skickade det vidare till kommunfullmäktige för beslut 20 juni.

SKLs senaste prognos av skatteunderlaget är negativ för 2018 och 2019 vilket i majoritetens budget leder till att överskottsmålet inte nås de åren.

Tidig prognos

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S) påpekar på att SKLs prognos för skatteunderlaget är tidig.

– Jag tror inte det kommer att se ut så när vi kommer fram till 2018. Sverige går bättre än så, säger Axelsson.

Han hänvisar även till regeringens vårproposition.

– Tar de vårproppen som det är sagt får vi 35,8 miljoner till första januari. Då är det inga problem, säger Axelsson.

Tror inte det

Oppositionsrådet Tony Ring (M) har inte samma tillförsikt och menar att majoriteten skönmålar.

– Det tycker att allt är frid och fröjd. Jag tror inte det är så, säger Ring.

Ring pekar på SKLs prognos där skatterna behöver höjas med 1:82 kronor fram till 2019 för att kommunsektorn ska kunna klara sina åtaganden.

– Vi har ganska hårda bandage att vänta oss. Det är nu vi behöver samla i ladorna, säger Ring.

Unga och kvinnor

Majoriteten framhåller satsningar på ungdomar liksom på flickor och kvinnor i budgeten för 2017 till 2019. Ungdomsfullmäktige, Dansa Pausa, konstgräsplan för damfotbollen, gratis för unga på BIK-matcher för att nämna några.

Majoriteten lovar heltid för de kommunanställda som vill ha det som en satsning på jämställdhet eftersom det framför allt är kvinnor som jobbar deltid i dag.

Det finns pågående satsningar för att öka meritvärdena i skolan som fortsätter och utökas de kommande tre åren, något som majoriteten och Moderaterna är överens om. Höjda internhyror ska användas till att renovera i skolorna.

I kommunstyrelsen presenterade de tre Allianspartierna i Karlskoga – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – en skuggbudget som till stora delar liknar majoritetens.

Bemanningsenheten

Bland de egna inslagen i Alliansens budgetförslag finns en nedläggning av kommunens centrala bemanningsenhet och låta förvaltningarna själva sköta vikariebehovet. Besparingen ska förbättra kommunens resultat.

Alliansen vill ha en plan för 300 nya bostäder i Karlskoga i samverkan med privata aktörer liksom en plan för nya äldreboenden och gruppbostäder.

I skuggbudgeten finns också profilfrågor som att bygga mer i trä och mobilisera näringslivet i integrationsarbetet. Ett nytt förslag från Alliansen är att göra Karlskoga till en cykelstad.

Budgetarbetet i Karlskoga kommun tog ytterligare ett steg på måndagen då majoriteten i kommunstyrelsen – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna – godkände sitt budgetförslag och skickade det vidare till kommunfullmäktige för beslut 20 juni.

SKLs senaste prognos av skatteunderlaget är negativ för 2018 och 2019 vilket i majoritetens budget leder till att överskottsmålet inte nås de åren.

Tidig prognos

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S) påpekar på att SKLs prognos för skatteunderlaget är tidig.

– Jag tror inte det kommer att se ut så när vi kommer fram till 2018. Sverige går bättre än så, säger Axelsson.

Han hänvisar även till regeringens vårproposition.

– Tar de vårproppen som det är sagt får vi 35,8 miljoner till första januari. Då är det inga problem, säger Axelsson.

Tror inte det

Oppositionsrådet Tony Ring (M) har inte samma tillförsikt och menar att majoriteten skönmålar.

– Det tycker att allt är frid och fröjd. Jag tror inte det är så, säger Ring.

Ring pekar på SKLs prognos där skatterna behöver höjas med 1:82 kronor fram till 2019 för att kommunsektorn ska kunna klara sina åtaganden.

– Vi har ganska hårda bandage att vänta oss. Det är nu vi behöver samla i ladorna, säger Ring.

Unga och kvinnor

Majoriteten framhåller satsningar på ungdomar liksom på flickor och kvinnor i budgeten för 2017 till 2019. Ungdomsfullmäktige, Dansa Pausa, konstgräsplan för damfotbollen, gratis för unga på BIK-matcher för att nämna några.

Majoriteten lovar heltid för de kommunanställda som vill ha det som en satsning på jämställdhet eftersom det framför allt är kvinnor som jobbar deltid i dag.

Det finns pågående satsningar för att öka meritvärdena i skolan som fortsätter och utökas de kommande tre åren, något som majoriteten och Moderaterna är överens om. Höjda internhyror ska användas till att renovera i skolorna.

I kommunstyrelsen presenterade de tre Allianspartierna i Karlskoga – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – en skuggbudget som till stora delar liknar majoritetens.

Bemanningsenheten

Bland de egna inslagen i Alliansens budgetförslag finns en nedläggning av kommunens centrala bemanningsenhet och låta förvaltningarna själva sköta vikariebehovet. Besparingen ska förbättra kommunens resultat.

Alliansen vill ha en plan för 300 nya bostäder i Karlskoga i samverkan med privata aktörer liksom en plan för nya äldreboenden och gruppbostäder.

I skuggbudgeten finns också profilfrågor som att bygga mer i trä och mobilisera näringslivet i integrationsarbetet. Ett nytt förslag från Alliansen är att göra Karlskoga till en cykelstad.