2016-05-23 21:02

2016-05-23 21:02

"Svårt att rekrytera"

KARLSKOGA: Moderata politiker besökte räddningstjänster.

Ute på besök. I måndags besökte moderater räddningstjänster runt om i hela landet. Till Karlskoga kom Örebropolitikern och riksdagsledamot i försvarsutskottet, Lotta Olsson.

Lotta Olsson fick en rundvisning på brandstationen av Peter Backman, räddningschef, och Jeanette Hallgren, förbundschef. Hon vill höra om de viktigaste utmaningarna som räddningstjänsten står inför.

– En viktig fråga är rekryteringsproblemet av deltidsbrandmän.

Peter Backman förklarar att det största problemet är utbildningen.

Svårt att rekrytera

– Förr hade vi utbildningen i Karlstad och då kunde deltidsbrandmännen göra utbildningen och åka hem varje kväll. I dag ligger utbildningen så långt borta att man är tvungen att sova borta och det handlar om 6 veckor. Det gör att folk drar sig för att utbilda sig.

Lotta Olsson säger att rekryteringen är en viktig fråga.

– Kanske kan man ha mobila utbildningsställen som åker runt.

En annan fråga som Peter Backman skickar med Lotta Olsson är ”I väntan på ambulans”.

– Det handlar om ifall vi är ute före ambulansen så påbörjar vi vården. Örebro län är snart det ända länet där inte landstinnget ger oss den befogenheten. Det blir lite konstigt då hälften av kommunerna i vårt förbund ligger i Värmland och där arbetar de efter ”I väntan på ambulans”.

Tar med mig

– Det är klart att jag tar med mig en sådan fråga, säger Lotta Olsson.

Räddningstjänsten har den senaste tiden blivit utsatts för hot och våld i samband med utryckningar.

– Där kommer vi att kräva hårdare straff. Att attackera blåljuspersonal ska likställas med våld mot tjänsteman, säger Lotta Olsson.

Lotta Olsson fick en rundvisning på brandstationen av Peter Backman, räddningschef, och Jeanette Hallgren, förbundschef. Hon vill höra om de viktigaste utmaningarna som räddningstjänsten står inför.

– En viktig fråga är rekryteringsproblemet av deltidsbrandmän.

Peter Backman förklarar att det största problemet är utbildningen.

Svårt att rekrytera

– Förr hade vi utbildningen i Karlstad och då kunde deltidsbrandmännen göra utbildningen och åka hem varje kväll. I dag ligger utbildningen så långt borta att man är tvungen att sova borta och det handlar om 6 veckor. Det gör att folk drar sig för att utbilda sig.

Lotta Olsson säger att rekryteringen är en viktig fråga.

– Kanske kan man ha mobila utbildningsställen som åker runt.

En annan fråga som Peter Backman skickar med Lotta Olsson är ”I väntan på ambulans”.

– Det handlar om ifall vi är ute före ambulansen så påbörjar vi vården. Örebro län är snart det ända länet där inte landstinnget ger oss den befogenheten. Det blir lite konstigt då hälften av kommunerna i vårt förbund ligger i Värmland och där arbetar de efter ”I väntan på ambulans”.

Tar med mig

– Det är klart att jag tar med mig en sådan fråga, säger Lotta Olsson.

Räddningstjänsten har den senaste tiden blivit utsatts för hot och våld i samband med utryckningar.

– Där kommer vi att kräva hårdare straff. Att attackera blåljuspersonal ska likställas med våld mot tjänsteman, säger Lotta Olsson.

  • Anders Persson