2016-05-21 06:00

2016-05-21 06:00

Ungdomar i fokus

SAMHÄLLE: Ser över och förstärker insatser inom socialen

Socialen har fokus på välbefinnandet hos ungdomarna i Karlskoga kommun. Förvaltningen jobbar nu med beredskap inför sommaren, kartläggning av insatser samt en ny grupp för socialt arbete med ungdomar i stället för institutionsplacering.

I ett ledamotsinitiativ har Alliansgruppen i socialnämnden lämnat ett förslag om ett socialt investeringsprojekt. Gruppen vill att socialen ska utarbeta ett socialt förebyggande stöd för ungdomar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, utanförskap. Detta ses som ett sätt att fylla det tomrum som blev konsekvensen av att fältassistenterna ersattes med familjecoacher, som riktar sig mot barn i yngre åldrar.

Skrivelsen togs upp under förra nämndsammanträdet där den politiska majoriteten beslutade om att avvakta och åter ta upp ärendet i höst. Anledningen är att det pågår ett arbete med att kartlägga kommunens insatser för barn och unga i åldrarna 0-24. En grupp bestående av tjänstemän från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt folkhälsoförvaltningen ska presentera kartläggningen i juni och utifrån denna ska det framgå vilka insatser som saknas.

– Därför avvaktar vi med beslut tills vi vet vad som finns och vad som behövs, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

”Föräldrarnas ansvar”

Samtidigt är sommaren på ingång, den tid då många ungdomar driver runt sysslolösa och som för en del av dem innebär fylla, stök och bråk. Bemanningen på socialen minskar visserligen under semesterperioden men personalen har heller inte lika mycket administrativt arbete då som under resten av året.

– Personalen har beredskap och därför flyter verksamheten på bra även under sommaren och vi kan ta hand om de ungdomar som kommer till oss, säger Unni Johansson, områdeschef för Individ, familj och funktionsnedsättning.

I samband med större evenemang, så som skolavslutningen, Karlskogafesten och Augustikalaset, tas dessutom extra personal in.

– Vi har också ett bra samarbete med polisen. Det är framförallt föräldrarnas ansvar att hålla koll på vad deras ungdomar har för sig, säger Johansson.

Inom socialen pågår också ett arbete för att minska antalet unga som är institutionsplacerade. Så kallad hemmaplansbaserad verksamhet ses som ett bättre alternativ, som skulle gynna både den unge och organisationen. Det handlar om unga som har problem med till exempel missbruk, kriminalitet, självskadebeteende eller psykisk ohälsa. För en del av dessa finns flera insatser som kan sättas in samtidigt som den unge bor kvar hemma. Insatserna kan vara stöd i det dagliga livet, provtagning, sysselsättning, boende eller terapi.

Verksamheten ska vara i gång i september och ska drivas av en grupp bestående av socionomer och boendestödjare.

– Vi har omfördelat ett par tjänster inom befintlig ram. Nu är det 16 unga som är placerade och vi skulle vilja halvera det antalet i alla fall, säger Johansson.

Varje institutionsplacering kostar socialen 1,2 miljoner kronor per år, pengar som kan användas för att rekrytera personal till gruppen och till insatserna.

– Men det handlar inte om att ta bort placeringar bara för det utan enbart ta hem de man tror kan klara av att vara hemma, säger Bennysson.

I ett ledamotsinitiativ har Alliansgruppen i socialnämnden lämnat ett förslag om ett socialt investeringsprojekt. Gruppen vill att socialen ska utarbeta ett socialt förebyggande stöd för ungdomar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, utanförskap. Detta ses som ett sätt att fylla det tomrum som blev konsekvensen av att fältassistenterna ersattes med familjecoacher, som riktar sig mot barn i yngre åldrar.

Skrivelsen togs upp under förra nämndsammanträdet där den politiska majoriteten beslutade om att avvakta och åter ta upp ärendet i höst. Anledningen är att det pågår ett arbete med att kartlägga kommunens insatser för barn och unga i åldrarna 0-24. En grupp bestående av tjänstemän från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt folkhälsoförvaltningen ska presentera kartläggningen i juni och utifrån denna ska det framgå vilka insatser som saknas.

– Därför avvaktar vi med beslut tills vi vet vad som finns och vad som behövs, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

”Föräldrarnas ansvar”

Samtidigt är sommaren på ingång, den tid då många ungdomar driver runt sysslolösa och som för en del av dem innebär fylla, stök och bråk. Bemanningen på socialen minskar visserligen under semesterperioden men personalen har heller inte lika mycket administrativt arbete då som under resten av året.

– Personalen har beredskap och därför flyter verksamheten på bra även under sommaren och vi kan ta hand om de ungdomar som kommer till oss, säger Unni Johansson, områdeschef för Individ, familj och funktionsnedsättning.

I samband med större evenemang, så som skolavslutningen, Karlskogafesten och Augustikalaset, tas dessutom extra personal in.

– Vi har också ett bra samarbete med polisen. Det är framförallt föräldrarnas ansvar att hålla koll på vad deras ungdomar har för sig, säger Johansson.

Inom socialen pågår också ett arbete för att minska antalet unga som är institutionsplacerade. Så kallad hemmaplansbaserad verksamhet ses som ett bättre alternativ, som skulle gynna både den unge och organisationen. Det handlar om unga som har problem med till exempel missbruk, kriminalitet, självskadebeteende eller psykisk ohälsa. För en del av dessa finns flera insatser som kan sättas in samtidigt som den unge bor kvar hemma. Insatserna kan vara stöd i det dagliga livet, provtagning, sysselsättning, boende eller terapi.

Verksamheten ska vara i gång i september och ska drivas av en grupp bestående av socionomer och boendestödjare.

– Vi har omfördelat ett par tjänster inom befintlig ram. Nu är det 16 unga som är placerade och vi skulle vilja halvera det antalet i alla fall, säger Johansson.

Varje institutionsplacering kostar socialen 1,2 miljoner kronor per år, pengar som kan användas för att rekrytera personal till gruppen och till insatserna.

– Men det handlar inte om att ta bort placeringar bara för det utan enbart ta hem de man tror kan klara av att vara hemma, säger Bennysson.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.