2016-05-20 13:29

2016-05-20 13:29

Tar över Stråhallen på försök

FRITID: Kommunen ska försöka få fler flickor och kvinnor att använda hallen

Karlskoga kommun tar över driften av Stråhallen från årsskiftet. Idrottsanläggningen har drivits i föreningsregi men byggnaden ägs redan av kommunen.

Bakgrunden är att hallförståndarna sagt upp sig och i diskussionen mellan kommunen och Föreningen Stråhallen om den fortsatta driften kom man överens om att utreda ett kommunalt övertagande.

Nu är den utredningen klar och kultur- och föreningsnämnden har sagt ja till att på försök driva hallen under två år med start 1 januari 2017. Om försöket faller väl ut är tanken att Stråhallen ska ingå i kultur- och föreningsförvaltningens ordinarie verksamhet.

Under försökstiden ska kommunen se över öppettiderna, vilka nya aktiviteter som kan få plats i Stråhallen och hur samarbetet med föreningslivet kan utvecklas. Byggnaden behöver också ses över.

Nya aktiviteter

Kommunen ska också titta djupare på vilka behov som finns hos flickor och kvinnor. När man vet vilka behoven är ska riktade åtgärder genomföras för den här målgruppen så att fler flickor och kvinnor tittar till Stråhallen och upplever att den ger ett mervärde på fritiden.

För att finansiera försöket att överta hallen har kultur- och föreningsnämnden begärt 500 000 kronor per år de kommande två åren från kommunstyrelsens pott för oförutsedda kostnader.

Något beslut från kommunstyrelsen om att skjuta till de pengar som behövs finns inte än.

Även om ett övertagande innebär kostnader för kommunen räknar man också med att intäkterna ökar om fler använder hallen.

Bakgrunden är att hallförståndarna sagt upp sig och i diskussionen mellan kommunen och Föreningen Stråhallen om den fortsatta driften kom man överens om att utreda ett kommunalt övertagande.

Nu är den utredningen klar och kultur- och föreningsnämnden har sagt ja till att på försök driva hallen under två år med start 1 januari 2017. Om försöket faller väl ut är tanken att Stråhallen ska ingå i kultur- och föreningsförvaltningens ordinarie verksamhet.

Under försökstiden ska kommunen se över öppettiderna, vilka nya aktiviteter som kan få plats i Stråhallen och hur samarbetet med föreningslivet kan utvecklas. Byggnaden behöver också ses över.

Nya aktiviteter

Kommunen ska också titta djupare på vilka behov som finns hos flickor och kvinnor. När man vet vilka behoven är ska riktade åtgärder genomföras för den här målgruppen så att fler flickor och kvinnor tittar till Stråhallen och upplever att den ger ett mervärde på fritiden.

För att finansiera försöket att överta hallen har kultur- och föreningsnämnden begärt 500 000 kronor per år de kommande två åren från kommunstyrelsens pott för oförutsedda kostnader.

Något beslut från kommunstyrelsen om att skjuta till de pengar som behövs finns inte än.

Även om ett övertagande innebär kostnader för kommunen räknar man också med att intäkterna ökar om fler använder hallen.