2016-05-20 11:22

2016-05-20 11:22

Privat förskola ser sig inte som konkurrent

BARNOMSORG: Hagvidson vill inte låta utegårdens storlek bli en stötesten

Michael Enghag på Hagvidson AB är glad över kommunens beslut att ge företaget tillstånd att starta en fristående förskola på Badstugatan i Karlskoga. Däremot invänder han mot åsikten att utegården skulle vara för liten för de 40 förskoleplatser företaget planerar för.

– Jag blev jätteglad att vi fick ett positivt beslut, säger Michael Enghag.

Enghag har förståelse för att kommunen vänder och vrider på frågorna ur ett kvalitetsperspektiv första gången en fristående verksamhet kliver in och menar att det är sunt.

– Men till syvende och sist måste man se till vad barn och vårdnadshavare har laga rätt till, säger Enghag.

Inte konkurrent

Michael Enghag upprepar det han sagt tidigare: Hagvidson är inte ute efter att konkurrera med kommunen utan vill gå in som en kollega.

– Just nu har Karlskoga ett stort behov av platser. Jag tror att vi kommer att bli ett gott tillskott till Karlskoga kommun även om vi är en väldigt, väldigt liten aktör med 40 barn, säger Enghag.

Han ställer sig mer frågande till synpunkterna på utegårdens storlek och att de cirka 550 kvadratmetrarna på fastigheten vid Badstugatan inte skulle räcka till.

– Tittar du generellt på snittet för skolor i Sverige så är det här en stor gård. I våra större tätorter skulle man tycka att det här var en väl tillagen gård för 40 barn, säger Enghag.

Han menar att man också måste se hur miljön runt om den tänkta förskolan ser ut.

Nära till Rävåskullen

– Det är oerhört viktigt med en god utemiljö, det månar vi också om. Det är bara en armlängds avstånd till ett jättefint rekreationsområde på Rävåskullen, säger Enghag.

Skulle utegårdens storlek bli en stötesten kan förskolan fördela tiderna så att det inte är fler än 13 barn på gården samtidigt. Det hanterar de lätt med den mängd personal de har, menar Enghag.

När det gäller ljudnivån från gymmet hänvisar Eng­hag till fastighetsbolaget som också hanterar frågan om det bygglov som krävs för att ändra verksamheten från kontor till förskola.

Tar längre tid

När bygglovsprocessen är klar ska personal rekryteras och lokalerna byggas om till förskola så Enghag ser det inte längre som realistiskt att starta förskolan i augusti.

I mitten av hösten 2016 är mer rimligt.

– Även om vi skulle hinna till augusti så skulle det inte bli på ett ansvarsfullt sätt. Då väntar vi hellre några månader, säger Enghag.

Företaget som äger fastigheten på Badstugatan har erbjudits möjlighet att kommentera planerna på förskolan och bemöta de invändningar som framförts om ljudvolymen men har ännu inte svarat.

– Jag blev jätteglad att vi fick ett positivt beslut, säger Michael Enghag.

Enghag har förståelse för att kommunen vänder och vrider på frågorna ur ett kvalitetsperspektiv första gången en fristående verksamhet kliver in och menar att det är sunt.

– Men till syvende och sist måste man se till vad barn och vårdnadshavare har laga rätt till, säger Enghag.

Inte konkurrent

Michael Enghag upprepar det han sagt tidigare: Hagvidson är inte ute efter att konkurrera med kommunen utan vill gå in som en kollega.

– Just nu har Karlskoga ett stort behov av platser. Jag tror att vi kommer att bli ett gott tillskott till Karlskoga kommun även om vi är en väldigt, väldigt liten aktör med 40 barn, säger Enghag.

Han ställer sig mer frågande till synpunkterna på utegårdens storlek och att de cirka 550 kvadratmetrarna på fastigheten vid Badstugatan inte skulle räcka till.

– Tittar du generellt på snittet för skolor i Sverige så är det här en stor gård. I våra större tätorter skulle man tycka att det här var en väl tillagen gård för 40 barn, säger Enghag.

Han menar att man också måste se hur miljön runt om den tänkta förskolan ser ut.

Nära till Rävåskullen

– Det är oerhört viktigt med en god utemiljö, det månar vi också om. Det är bara en armlängds avstånd till ett jättefint rekreationsområde på Rävåskullen, säger Enghag.

Skulle utegårdens storlek bli en stötesten kan förskolan fördela tiderna så att det inte är fler än 13 barn på gården samtidigt. Det hanterar de lätt med den mängd personal de har, menar Enghag.

När det gäller ljudnivån från gymmet hänvisar Eng­hag till fastighetsbolaget som också hanterar frågan om det bygglov som krävs för att ändra verksamheten från kontor till förskola.

Tar längre tid

När bygglovsprocessen är klar ska personal rekryteras och lokalerna byggas om till förskola så Enghag ser det inte längre som realistiskt att starta förskolan i augusti.

I mitten av hösten 2016 är mer rimligt.

– Även om vi skulle hinna till augusti så skulle det inte bli på ett ansvarsfullt sätt. Då väntar vi hellre några månader, säger Enghag.

Företaget som äger fastigheten på Badstugatan har erbjudits möjlighet att kommentera planerna på förskolan och bemöta de invändningar som framförts om ljudvolymen men har ännu inte svarat.

Första fristående förskolan i Karlskoga

Hagvidson AB har fått tillstånd att öppna en fristående förskola för 40 barn på Badstugatan i Karlskoga. Innan förskolan kan öppnas måste bygglov beviljas.

Beslutet att ge Hagvidson tillstånd splittrade majoriteten i Karlskoga. Liberalerna och oppositionen röstade ja med etableringsrätten som argument. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sa nej med hänvisning till budgeten.

Karlskoga saknar i dag ett sextiotal platser i förskolan och behovet av nya avdelningar väntas öka ytterligare på grund av den ökade befolkningen och nya riktlinjer från Skolverket om barngruppernas storlek.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.