2016-05-19 14:13

2016-05-19 14:13

Boende för äldre

POLITIK

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna föreslår i en gemensam motion att kommunen ska göra en utredning av bostadssituationen för de äldre i Karlskoga.

Utredningen ska beakta de äldres behov av trygghet, tillgänglighet och social samvaro samt även belysa vilka skyldigheter och möjligheter kommunen och Karlskogahem har enligt lagar och regler.

Partierna vill också att kommunen ska säkerställa att det finns lättillgänglig information om hur man söker boende och vilka regler som gäller.

Motionen ska ses mot bakgrund av kritiken mot långa köer för att få lägenhet i seniorboenden och kösystem som inte tar hänsyn till de äldres behov.

– Det är angeläget att vi skapar en beredskap för att möta behovet av bostäder för äldre, skriver partiföreträdarna i motionen.

Utredningen ska beakta de äldres behov av trygghet, tillgänglighet och social samvaro samt även belysa vilka skyldigheter och möjligheter kommunen och Karlskogahem har enligt lagar och regler.

Partierna vill också att kommunen ska säkerställa att det finns lättillgänglig information om hur man söker boende och vilka regler som gäller.

Motionen ska ses mot bakgrund av kritiken mot långa köer för att få lägenhet i seniorboenden och kösystem som inte tar hänsyn till de äldres behov.

– Det är angeläget att vi skapar en beredskap för att möta behovet av bostäder för äldre, skriver partiföreträdarna i motionen.