2016-05-13 06:00

2016-05-13 06:00

Kommunen släpper loss oanvänd mark

KARLSKOGA: Samhällsbyggnadsförvaltningen ser över de gamla detaljplanerna

Karlskoga kommun ser över detaljplanen över området runt Skolgatan och Gymnasistgatan. Där finns mark som kommunen inte har någon användning av, mark som nu säljs ut.

Väster om Skolgatan och norr om Gymnasistgatan ligger bostadsfastigheten Flugsnapparen 11. Det har uppmärksammats att fastigheten omfattas av tre detaljplaner varav en från år 1965 och den reglerar fastighetens östra hälft som allmän parkering.

– Det är en jättestor tom där det finns ett hus mitt på tomt och egentligen är halva tomten inritad som en kommunal parkering. Så han som bor där parkerar i dag på den tänkta allmänna platsen. Så han har inte kunnat göra någonting med tomten, säger förvaltningschefen, Stig Rengman.

Han berättar att kommunen släpper den marken till fastighetsägaren. Anledningen till att parkeringen var inritad är gammal och förr planerade kommunen parkering utefter hela Skolgatan.

I samband med inventeringar av närområdet noterades att Solgatans norra hälft har, sedan 1963, en överdriven bred planläggning. Gatans norra hälft detaljplanerades för att vara 25 meter bred, medan vägen i verkligheten blev 12 meter bred.

Det gör att sex bostadsfastigheter utmed gatan har förskjutna fastighetsgränser jämfört med intilliggande. Nu har dessa tomtägare möjligheten att köpa kommunens mark som sträcker sig från tomtgränsen och ut till vägen.

– Vet inte hur de tänkte när de planlade vägen, 25 meter bred, då blir den som en boulevard. Nu låter vi fastighetsägarna köpa tomtbitarna till ett billigt pris.

I samband med planläggningen ges kvarteren Stenskvättan, Talltitan och Rödhaken utökade byggrätter för fortsatt bostadsändamål.

Bostadshus har ursprungligen byggts nära gatan, sannolikt för att bidra till bildandet av ett gaturum. Planförslaget möjliggör ytterligare byggnation, eller nybyggnation djupare in på respektive fastighet.

Väster om Skolgatan och norr om Gymnasistgatan ligger bostadsfastigheten Flugsnapparen 11. Det har uppmärksammats att fastigheten omfattas av tre detaljplaner varav en från år 1965 och den reglerar fastighetens östra hälft som allmän parkering.

– Det är en jättestor tom där det finns ett hus mitt på tomt och egentligen är halva tomten inritad som en kommunal parkering. Så han som bor där parkerar i dag på den tänkta allmänna platsen. Så han har inte kunnat göra någonting med tomten, säger förvaltningschefen, Stig Rengman.

Han berättar att kommunen släpper den marken till fastighetsägaren. Anledningen till att parkeringen var inritad är gammal och förr planerade kommunen parkering utefter hela Skolgatan.

I samband med inventeringar av närområdet noterades att Solgatans norra hälft har, sedan 1963, en överdriven bred planläggning. Gatans norra hälft detaljplanerades för att vara 25 meter bred, medan vägen i verkligheten blev 12 meter bred.

Det gör att sex bostadsfastigheter utmed gatan har förskjutna fastighetsgränser jämfört med intilliggande. Nu har dessa tomtägare möjligheten att köpa kommunens mark som sträcker sig från tomtgränsen och ut till vägen.

– Vet inte hur de tänkte när de planlade vägen, 25 meter bred, då blir den som en boulevard. Nu låter vi fastighetsägarna köpa tomtbitarna till ett billigt pris.

I samband med planläggningen ges kvarteren Stenskvättan, Talltitan och Rödhaken utökade byggrätter för fortsatt bostadsändamål.

Bostadshus har ursprungligen byggts nära gatan, sannolikt för att bidra till bildandet av ett gaturum. Planförslaget möjliggör ytterligare byggnation, eller nybyggnation djupare in på respektive fastighet.

  • Anders Persson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.