2016-05-11 17:18

2016-05-11 17:18

Går vidare om rivning

DEGERFORS: Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden går vidare med att driva frågan om rivning av gamla Strömtorpskolan, trots att de från kommunstyrelsen inte fick någon garanti för eventuell ekonomisk kostnad förenat med det.

Bygg- och miljönämnden beslutade att, trots att de inte får ekonomisk garanti från kommunstyrelsen som de begärt, ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten som får driva in pengar för rivning av den gamla skolbyggnaden. Rivning ska ske på den försumliges bekostnad, som det heter .

Fastighetsägaren fick föreläggande om rivning redan för fyra år sedan och även att städa upp på tomtplatsen där det finns allt från vitvaror till skrotbilar. Inget blev gjort.

– När ärendet drog igång i början av 1990-talet med föreläggande om att han måste reparera kåken gjorde han ett ryck och köpte material, det såg ut som han var på gång men sen hände inget mer, berättar bygg- och miljönämndsordförande Torbjörn Holm V och berättar att fastighetsägaren betalat 300 000-400 000 kronor i vite genom åren sedan dess.

– Vi hade även nu möjlighet att förelägga med vite, men det är verkningslöst. Han betalar vite men gör inget åt de saker som gör att han får vitesförelägganden. Vi är inte intresserade av att han betalar pengar till statskassan, utan vill få kåken undan så snabbt det går, säger Holm varför man nu går till Kronofogden för att få hjälp.

– Byggnaden är såpass dassig så man kan inte kan säga var eller när sten kommer rasa och i kombination med rapporter vi fått att både barn och ungdomar ibland är inne och utforskar kåken så skulle det kännas som vårt fel om inget blev gjort och en olycka sker. Det är också ett ansvar vi har som byggnadsnämnd, att se till att de fastigheter som finns i kommunen inte blir till dödsfällor på grund av vanskötsel, säger Holm.

Bygg- och miljönämnden beslutade att, trots att de inte får ekonomisk garanti från kommunstyrelsen som de begärt, ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten som får driva in pengar för rivning av den gamla skolbyggnaden. Rivning ska ske på den försumliges bekostnad, som det heter .

Fastighetsägaren fick föreläggande om rivning redan för fyra år sedan och även att städa upp på tomtplatsen där det finns allt från vitvaror till skrotbilar. Inget blev gjort.

– När ärendet drog igång i början av 1990-talet med föreläggande om att han måste reparera kåken gjorde han ett ryck och köpte material, det såg ut som han var på gång men sen hände inget mer, berättar bygg- och miljönämndsordförande Torbjörn Holm V och berättar att fastighetsägaren betalat 300 000-400 000 kronor i vite genom åren sedan dess.

– Vi hade även nu möjlighet att förelägga med vite, men det är verkningslöst. Han betalar vite men gör inget åt de saker som gör att han får vitesförelägganden. Vi är inte intresserade av att han betalar pengar till statskassan, utan vill få kåken undan så snabbt det går, säger Holm varför man nu går till Kronofogden för att få hjälp.

– Byggnaden är såpass dassig så man kan inte kan säga var eller när sten kommer rasa och i kombination med rapporter vi fått att både barn och ungdomar ibland är inne och utforskar kåken så skulle det kännas som vårt fel om inget blev gjort och en olycka sker. Det är också ett ansvar vi har som byggnadsnämnd, att se till att de fastigheter som finns i kommunen inte blir till dödsfällor på grund av vanskötsel, säger Holm.