2016-05-10 15:54

2016-05-10 15:59

Bullerdalen ska göras mer tillgänglig

KARLSKOGA: Fler personer med funktionshinder ska kunna besöka Bullerdalen

Naturreservatet Bullerdalen är en upplevelse som många personer med funktionshinder tyvärr inte har möjlighet att dela. Men det ska det bli ändring på i sommar, när delar av Bullerdalen tillgänglighetsanpassas.

Projektet ”Ökad tillgänglighet och upplevelse i populära Bullerdalen” har startat. Det innebär bland annat att delar av vandringslederna ska göras tillgängliga för eldrivna rullstolar och barnvagnar. Förutom detta ska området få en aktivitetsstig och samlingsplats som skolor och förskolor ska kunna utnyttja. Dessutom ska det bli bättre skyltat i området och ordnas en tillgänglighetsanpassad grillplatsgrillplats.

– Nu är det ledningsförbud i hela Bullerdalen, men det beror på att det inte finns några särskilda grillplatser, säger Veronica Holmén, som tillsammans med Mohamed Ikar är projektledare.

Liselotte Eriksson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser fram emot anpassningen.

– Det är ett av målen i nämnden, att rusta och göra reservaten i kommunen mer lättillgängliga, säger hon.

Jan Fahlén är funktionshinderskonsulent och kommunens representant för tillgänglighetsfrågor. Han har, tillsammans med sin hustru och assistent Elsy Fahlén, provkört stora delar av Bullerdalen med sin eldrivna rullstol för att ta reda på vilka leder som lämpar sig bäst för att tillgänglighetsanpassas.

Den del av Bullerdalen som ska anpassas är utvald så att man ska kunna uppleva åker, pelarskog och vatten där.

Klart till hösten

Tillgänglighetsanpassningen bekostas gemensamt av kommunen och Länsstyrelsen. Arbetet ska påbörjas så fort man har fått pengar från Länsstyrelsen. Målet är att det hela ska vara klart till hösten.

Redan nu har man börjat bygga en parkeringsplats i anslutning till naturreservatet, något som har saknats tidigare. Parkeringen finns på Pressarvägen, vid södra änden av Bullerdalen där tillgänglighetsanpassningen ska göras.

Projektet ”Ökad tillgänglighet och upplevelse i populära Bullerdalen” har startat. Det innebär bland annat att delar av vandringslederna ska göras tillgängliga för eldrivna rullstolar och barnvagnar. Förutom detta ska området få en aktivitetsstig och samlingsplats som skolor och förskolor ska kunna utnyttja. Dessutom ska det bli bättre skyltat i området och ordnas en tillgänglighetsanpassad grillplatsgrillplats.

– Nu är det ledningsförbud i hela Bullerdalen, men det beror på att det inte finns några särskilda grillplatser, säger Veronica Holmén, som tillsammans med Mohamed Ikar är projektledare.

Liselotte Eriksson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser fram emot anpassningen.

– Det är ett av målen i nämnden, att rusta och göra reservaten i kommunen mer lättillgängliga, säger hon.

Jan Fahlén är funktionshinderskonsulent och kommunens representant för tillgänglighetsfrågor. Han har, tillsammans med sin hustru och assistent Elsy Fahlén, provkört stora delar av Bullerdalen med sin eldrivna rullstol för att ta reda på vilka leder som lämpar sig bäst för att tillgänglighetsanpassas.

Den del av Bullerdalen som ska anpassas är utvald så att man ska kunna uppleva åker, pelarskog och vatten där.

Klart till hösten

Tillgänglighetsanpassningen bekostas gemensamt av kommunen och Länsstyrelsen. Arbetet ska påbörjas så fort man har fått pengar från Länsstyrelsen. Målet är att det hela ska vara klart till hösten.

Redan nu har man börjat bygga en parkeringsplats i anslutning till naturreservatet, något som har saknats tidigare. Parkeringen finns på Pressarvägen, vid södra änden av Bullerdalen där tillgänglighetsanpassningen ska göras.