2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Kontor i Coop-huset

DEGERFORS: Kommunstyrelsen tänker om gällande fastighet

Kommunledningen har tänkt om vad gäller överdelen på Coop-fastigheten i centrum. I stället för att där göra bostäder kanske man kommer att behöva huset till annat.

Mot bakgrund av det stora behovet av fler lägenheter i Degerfors och att fasadens förfall på den höga delen av Coop-fastigheten inte är den bästa reklampelaren i centrum, så tog kommunrepresentanter initiativ till planer på att köpa in och bygga lägenheter i den del av fastigheten där det förr fanns hotell.

Efter hotell Camitz glansdagar blev det kontor i den höga delen av huset. Här har såväl tekniska kontoret som delar av skolförvaltningen huserat men sedan lång tid står högdelen tom.

För dyrt

Men nu visar det sig att det kan bli alltför omfattande att bygga om kontoren till lägenheter.

– Det måste vara en tyst vägg i sovrum och det är för nära järnvägen, så den väggen måste vara norrut och då måste korridorer rivas. Det blir för dyrt, man måste göra ett överslag om hyrorna blir för höga för då vill ingen bo där, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

I stället har man börjat tänka i andra banor, Halvarsson berättar:

– Det saknas dels lokaler för arkiv dels för kontor, inte minst när kontoren på Västergården måste utrymmas för att där ska bli boende. Då kan vi snart fylla första och andra våningen med kontor.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan på senaste mötet tillsammans med Degerforsbyggens vd Kjell Hultgren. Det man också diskuterade var att köpa eller hyra fastigheten.

– Antingen eller för då kan vi få fasaden åtgärdad och det är en klar fördel, för den är en styggelse, säger Halvarsson.

Parallella planer

Kommunen för frågan framåt med de norska fastighetsägarna, Handelsfastigheter i Värmland AB, parallellt med Konsums Värmlands diskussioner kring att flytta entrén på butiken som de tycker ligger lite bakom i dag. Vidare vill de ha en annan infart, mer som det var förut, från torgsidan i stället för att runda lastkajen på husets baksida.

Således tycks tingen återgå till det ursprungliga, med kontor i högdelen av huset och med infart och entré från torgsidan. Men än är inget klart i frågan.

Kommunstyrelseförvaltningen fick uppdraget att analysera behovet av kontorslokaler och dessutom att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.

Mot bakgrund av det stora behovet av fler lägenheter i Degerfors och att fasadens förfall på den höga delen av Coop-fastigheten inte är den bästa reklampelaren i centrum, så tog kommunrepresentanter initiativ till planer på att köpa in och bygga lägenheter i den del av fastigheten där det förr fanns hotell.

Efter hotell Camitz glansdagar blev det kontor i den höga delen av huset. Här har såväl tekniska kontoret som delar av skolförvaltningen huserat men sedan lång tid står högdelen tom.

För dyrt

Men nu visar det sig att det kan bli alltför omfattande att bygga om kontoren till lägenheter.

– Det måste vara en tyst vägg i sovrum och det är för nära järnvägen, så den väggen måste vara norrut och då måste korridorer rivas. Det blir för dyrt, man måste göra ett överslag om hyrorna blir för höga för då vill ingen bo där, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson V.

I stället har man börjat tänka i andra banor, Halvarsson berättar:

– Det saknas dels lokaler för arkiv dels för kontor, inte minst när kontoren på Västergården måste utrymmas för att där ska bli boende. Då kan vi snart fylla första och andra våningen med kontor.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan på senaste mötet tillsammans med Degerforsbyggens vd Kjell Hultgren. Det man också diskuterade var att köpa eller hyra fastigheten.

– Antingen eller för då kan vi få fasaden åtgärdad och det är en klar fördel, för den är en styggelse, säger Halvarsson.

Parallella planer

Kommunen för frågan framåt med de norska fastighetsägarna, Handelsfastigheter i Värmland AB, parallellt med Konsums Värmlands diskussioner kring att flytta entrén på butiken som de tycker ligger lite bakom i dag. Vidare vill de ha en annan infart, mer som det var förut, från torgsidan i stället för att runda lastkajen på husets baksida.

Således tycks tingen återgå till det ursprungliga, med kontor i högdelen av huset och med infart och entré från torgsidan. Men än är inget klart i frågan.

Kommunstyrelseförvaltningen fick uppdraget att analysera behovet av kontorslokaler och dessutom att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.