2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Ger dispens ännu en gång

DEGERFORS: Bygg- och miljönämnden står fast vid tidigare bedömning

Än en gång beviljar bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och komplementsbyggnad på en fastighet i Degerfors och avvaktar vad länsstyrelsen ska säga denna gång.

För ett år sedan beviljade bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens på den aktuella fastigheten, men länsstyrelsen upphävde nämndbeslutet, efter att de överprövat ärendet.

Det i sin tur överklagades av fastighetsägaren, som gick till mark- och miljödomstolen med ärendet. Överklagan avslogs, då domstolen inte ansåg sig kunna pröva saken eftersom exakt placering för byggnaderna inte hade angetts.

Fastighetsägaren tyckte att det kunde köpare av tomten själv få avgöra.

Men fastighetsägaren gjorde ändå en ny ansökan, där de tänkta byggnaderna ritats ut på skisser och söker än en gång strandskyddsdispens för byggnationen.

Nämndens uppfattning står fast, de beslutade åter bevilja strandskyddsdispens.

Står fast

– Det här är två tomter som sedan länge ägs av samma person som nu hade idé om att bygga hus på ena tomten och sälja den. Vi tycker som förut, det här är en tomt som är hävdad och använd och ligger så till att den inte är användbar för allmänheten. Bakom en häck mot sjön finns ett fritidshus på tomten och stort boningshus intill och det skulle kännas jättekonstigt att gå in och nyttja närheten till sjön där, säger nämndordförande Torbjörn Holm V och tillägger:

– Då finns andra platser som är väldigt mycket bättre att gå in på är vår bedömning. Nu får vi se vad länsstyrelsen tycker den här gången, för de ska pröva saken.

För ett år sedan beviljade bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens på den aktuella fastigheten, men länsstyrelsen upphävde nämndbeslutet, efter att de överprövat ärendet.

Det i sin tur överklagades av fastighetsägaren, som gick till mark- och miljödomstolen med ärendet. Överklagan avslogs, då domstolen inte ansåg sig kunna pröva saken eftersom exakt placering för byggnaderna inte hade angetts.

Fastighetsägaren tyckte att det kunde köpare av tomten själv få avgöra.

Men fastighetsägaren gjorde ändå en ny ansökan, där de tänkta byggnaderna ritats ut på skisser och söker än en gång strandskyddsdispens för byggnationen.

Nämndens uppfattning står fast, de beslutade åter bevilja strandskyddsdispens.

Står fast

– Det här är två tomter som sedan länge ägs av samma person som nu hade idé om att bygga hus på ena tomten och sälja den. Vi tycker som förut, det här är en tomt som är hävdad och använd och ligger så till att den inte är användbar för allmänheten. Bakom en häck mot sjön finns ett fritidshus på tomten och stort boningshus intill och det skulle kännas jättekonstigt att gå in och nyttja närheten till sjön där, säger nämndordförande Torbjörn Holm V och tillägger:

– Då finns andra platser som är väldigt mycket bättre att gå in på är vår bedömning. Nu får vi se vad länsstyrelsen tycker den här gången, för de ska pröva saken.

Statlig prövning

När kommunen beslutar att medge strandskyddsdispens ska de skicka en kopia till Länsstyrelsen, enligt 19 kap. 3 a § miljöbalken.

Länsstyrelsen är enligt lag skyldig att granska alla dispenser och har tre veckor på sig att avgöra om kommunens beslut ska överprövas, räknat från den dag då beslutet kom till länsstyrelsen.

Källa: