2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Bäst på tillgänglighet

SAMHÄLLE: Karlskoga i länstoppen i Humanas rankning

Till skillnad från många andra kommuner i landet prioriterar Karlskoga tillgängligheten och får därför också en hög placering i Humanas årliga rankning.

Jan Fahlén har arbetat som funktionshinderskonsulent i Karlskoga kommun under de senaste tio åren. Under den tiden har flera anpassningar gjorts som ökat tillgängligheten i staden.

– Vi har lyckats med en hel del. Men allt tar tid och kostar mycket pengar. Men till exempel så finns det nu hissar på många fler ställen.

En miljon årligen

Agenda 50-gruppen, som består av representanter från respektive förvaltning, ser över vilka brister som finns och kommunen avsätter årligen en miljon kronor för tillgänglighetsanpassning.

– Det blir bättre och bättre för varje år men vi har en bit kvar. Vi har gjort en inventering av tillgängligheten i affärer och den ska bli till en guide på nätet så att man kan gå in och kolla hur det ser ut. Till hösten tror jag att den kan bli klar.

Företaget Humana har granskat kommunernas tillgänglighetsarbete och Karlskoga hamnar högt på listan. Av de 190 kommuner som svarat hamnar Karlskoga på 15:e plats, jämfört med plats 16 förra året. Sett till Örebro län så får kommunen högst betyg. Degerfors kommer på plats 145.

– Kommunen har ett viktigt ansvar, men också stora möjligheter att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Trots att Karlskoga kommun fått höga betyg i vår undersökning kan fler insatser behövas för att åtgärda brister så att alla i praktiken ges rätten till ett bra liv, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Företaget ger kommunen beröm för att det ställs krav på tillgänglighet när medel ges till kultur. Däremot kritiseras bristen på planering för tillgänglighetsanpassning på skolgårdar.

– Det är något som vi får ta itu med i år. Vi är medvetna om problemet och det pågår en diskussion om hur vi ska lösa det, säger Jan Fahlén.

Andra brister som han ser och som behöver åtgärdas är till exempel övergångsställen och busshållsplatser.

I undersökningen framkommer också att kommunen inte erbjuder sommarjobb för unga med funktionsnedsättning, att merparten av idrottsanläggningar är tillgängliga för personer som använder rullstol samt att det ställs krav på att uteserveringar ska vara tillgängliga för rullstolsburna personer.

Humanas undersökning genomför i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft samt SPF Seniorerna.

Jan Fahlén har arbetat som funktionshinderskonsulent i Karlskoga kommun under de senaste tio åren. Under den tiden har flera anpassningar gjorts som ökat tillgängligheten i staden.

– Vi har lyckats med en hel del. Men allt tar tid och kostar mycket pengar. Men till exempel så finns det nu hissar på många fler ställen.

En miljon årligen

Agenda 50-gruppen, som består av representanter från respektive förvaltning, ser över vilka brister som finns och kommunen avsätter årligen en miljon kronor för tillgänglighetsanpassning.

– Det blir bättre och bättre för varje år men vi har en bit kvar. Vi har gjort en inventering av tillgängligheten i affärer och den ska bli till en guide på nätet så att man kan gå in och kolla hur det ser ut. Till hösten tror jag att den kan bli klar.

Företaget Humana har granskat kommunernas tillgänglighetsarbete och Karlskoga hamnar högt på listan. Av de 190 kommuner som svarat hamnar Karlskoga på 15:e plats, jämfört med plats 16 förra året. Sett till Örebro län så får kommunen högst betyg. Degerfors kommer på plats 145.

– Kommunen har ett viktigt ansvar, men också stora möjligheter att förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Trots att Karlskoga kommun fått höga betyg i vår undersökning kan fler insatser behövas för att åtgärda brister så att alla i praktiken ges rätten till ett bra liv, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Företaget ger kommunen beröm för att det ställs krav på tillgänglighet när medel ges till kultur. Däremot kritiseras bristen på planering för tillgänglighetsanpassning på skolgårdar.

– Det är något som vi får ta itu med i år. Vi är medvetna om problemet och det pågår en diskussion om hur vi ska lösa det, säger Jan Fahlén.

Andra brister som han ser och som behöver åtgärdas är till exempel övergångsställen och busshållsplatser.

I undersökningen framkommer också att kommunen inte erbjuder sommarjobb för unga med funktionsnedsättning, att merparten av idrottsanläggningar är tillgängliga för personer som använder rullstol samt att det ställs krav på att uteserveringar ska vara tillgängliga för rullstolsburna personer.

Humanas undersökning genomför i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft samt SPF Seniorerna.