2016-05-06 15:27

2016-05-06 15:27

Satsning på idrott

KARLSKOGA/DEGERFORS: Möckelngymnasiet i samarbete med idrottsföreningar

För att locka fler elever från Karlskoga och Degerfors att välja Möckelngymnasiet har man i samarbete med lokala föreningar ökat möjligheten att förena studier med satsning på idrott.

Möckelngymnasiet har länge gett idrottsintresserade elever möjlighet att kombinera idrott och skola genom det individuella valet Idrott och hälsa/Specialisering. Nu satsar man extra på fotboll och friidrott. Elever som spelar fotboll får möjlighet att vara med i en ren fotbollsgrupp med kvalificerade lärare och tränare. Det gäller både elever som inte kommit in på fotbollsgymnasiet och elever som vill använda skoltid för att bli bättre på fotboll och spela kvar i sina klubbar. Eleverna ges möjlighet att träna på skoltid, närmare bestämt på Kemab Arena i Karlskoga. För friidrottseleverna erbjuds ett liknande upplägg.

Nu kan man dessutom kombinera idrottsutbildningen med vilket program som helst på Möckelngymnasiet, både i Karlskoga och i Degerfors.

– Det riktar sig framför allt till de elever som annars söker sig bort från Karlskoga och Degerfors för att få satsa på idrotten, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson.

Behålla talanger

Satsningen har kunnat göras tack vare samarbete mellan Möckelngymnasiet och lokala idrottsföreningar. Från skolans sida ser man gärna att fler föreningar är med i samarbetet. Då skulle man kunna erbjuda ännu fler utbildningsplatser med inriktning på idrott.

För föreningarnas del ser man ökade möjligheter att få behålla sina talanger. Dels för att man hoppas att fler väljer att fortsätta med idrott istället för att sluta helt när de börjar på gymnasiet, dels för att de som fortsätter inte ska tvingas lämna orten för att kunna satsa på sin idrott eftersom risken då stor att de inte kommer tillbaka efter avslutad utbildning.

I och med den här satsningen kan Möckelngymnasiet ta emot fler idrottsintresserade. I dag är det bara 14 elever som får plats i fotbollsgymnasiets elitsatsning.

– Nu kanske vi kan få plats för ytterligare 20-30 elever, säger Karl G Lindqvist, rektor på Möckelngymnasiet.

Förändringen gäller från och med i höst. För de blivande gymnasieelever som redan har valt bort Möckelngymnasiet finns chans att ändra sig.

– Man kan välja om till 15 maj, säger Matz Ericson.

Möckelngymnasiet har länge gett idrottsintresserade elever möjlighet att kombinera idrott och skola genom det individuella valet Idrott och hälsa/Specialisering. Nu satsar man extra på fotboll och friidrott. Elever som spelar fotboll får möjlighet att vara med i en ren fotbollsgrupp med kvalificerade lärare och tränare. Det gäller både elever som inte kommit in på fotbollsgymnasiet och elever som vill använda skoltid för att bli bättre på fotboll och spela kvar i sina klubbar. Eleverna ges möjlighet att träna på skoltid, närmare bestämt på Kemab Arena i Karlskoga. För friidrottseleverna erbjuds ett liknande upplägg.

Nu kan man dessutom kombinera idrottsutbildningen med vilket program som helst på Möckelngymnasiet, både i Karlskoga och i Degerfors.

– Det riktar sig framför allt till de elever som annars söker sig bort från Karlskoga och Degerfors för att få satsa på idrotten, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson.

Behålla talanger

Satsningen har kunnat göras tack vare samarbete mellan Möckelngymnasiet och lokala idrottsföreningar. Från skolans sida ser man gärna att fler föreningar är med i samarbetet. Då skulle man kunna erbjuda ännu fler utbildningsplatser med inriktning på idrott.

För föreningarnas del ser man ökade möjligheter att få behålla sina talanger. Dels för att man hoppas att fler väljer att fortsätta med idrott istället för att sluta helt när de börjar på gymnasiet, dels för att de som fortsätter inte ska tvingas lämna orten för att kunna satsa på sin idrott eftersom risken då stor att de inte kommer tillbaka efter avslutad utbildning.

I och med den här satsningen kan Möckelngymnasiet ta emot fler idrottsintresserade. I dag är det bara 14 elever som får plats i fotbollsgymnasiets elitsatsning.

– Nu kanske vi kan få plats för ytterligare 20-30 elever, säger Karl G Lindqvist, rektor på Möckelngymnasiet.

Förändringen gäller från och med i höst. För de blivande gymnasieelever som redan har valt bort Möckelngymnasiet finns chans att ändra sig.

– Man kan välja om till 15 maj, säger Matz Ericson.