2016-05-06 16:57

2016-05-06 16:57

Nobel läste humaniora

KARLSKOGA: Hans Johansson vill göra en utställning av återfunna böcker som ägts av Alfred Nobel

Nobelmuseet i Stockholm fick för en tid sedan ett samtal från någon som upptäckt en låda med böcker på vinden. En hel del hade tillhört Svante Arrhenius, den förste svensk som fick ett nobelpris, Arrhenius fick 1903 nobelpriset i kemi. Men i lådan fanns även ett 50-tal böcker som ägts av Alfred Nobel.

– De måste ha blandats samman någon gång, säger Hans Johansson, museichef på Nobelmuseet i Karlskoga.

Hans Johansson blev mycket intresserad och åkte till Stockholm för att undersöka vad som hittats. Till stöd hade han Åke Erlandssons bok Alfred Nobels bibliotek där alla Nobels böcker finns noterade.

– I samband med bouppteckningen i mars 1897 listades alla Nobels böcker och sen gjorde Åke Erlandsson en ny inventering i slutet av 1990-talet. Han avslutade sin bok med ett antal titlar som saknades och på den listan över saknade böcker finns de här med, säger Hans Johansson.

John Stuart Mill

Sammanlagt fattades nära 200 volymer och av dem har nu ett 50-tal återförts till Nobelstiftelsen som äger böckerna sedan 1901.

En av de återupptäckta böckerna är Fridtjof Nansens På skidor genom Grönland och ett par andra är Principles of Political Economy, volymerna 1 och 2, av John Stuart Mill.

Alfred Nobel var mycket beläst och hade vid sin död i december 1896 i San Remo ett privatbibliotek som omfattade nära 2 000 volymer fördelade på cirka 1 200 titlar ”till stor del bestående av humaniora, särskilt skönlitteratur, men också verk av filosofer och historiker och de samtida standardverken inom fysik och kemi” skriver Åke Erlandsson som inleder sin bibliografi med ett citat av Alfred Nobel: En ensling utan böcker och bläck är en redan i livet död man.

Åke Erlandsson beskriver Alfred Nobel som en ivrig sanningssökare, beläst humanist och livsfilosof och ser biblioteket som en integrerad del av Nobels personlighet. Och Nobel läste böcker på flera språk, bland annat franska, tyska, engelska, ryska och svenska. Störst andel verk i biblioteket var på franska, 37 procent, följt av tyska, 28 procent.

Åke Erlandsson har också noterat att den humanistiska delen utgör merparten eller 59 procent av titlarna medan teknik, naturvetenskap och medicin uppgår till 26 procent. Ett av de skönlitterära verken är Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och efter läsning skriver Nobel till en vän: ”Boken är högst originell, och ehuru händelsernas gång där är ännu mer ologisk än Naturen efter våra begrepp, så har stilen en tjusning som ej nog kan berömmas.”

Viktor Rydberg

Annars var han, av svenska författare, mest befryndad med Viktor Rydberg vars skrifter enligt Nobel vittnade om själsadel och formskönhet.

– Jag ska be att få låna ett antal av de upphittade böckerna och ställa ut dem här på Nobelmuseet i Karlskoga, säger Hans Johansson.

– De måste ha blandats samman någon gång, säger Hans Johansson, museichef på Nobelmuseet i Karlskoga.

Hans Johansson blev mycket intresserad och åkte till Stockholm för att undersöka vad som hittats. Till stöd hade han Åke Erlandssons bok Alfred Nobels bibliotek där alla Nobels böcker finns noterade.

– I samband med bouppteckningen i mars 1897 listades alla Nobels böcker och sen gjorde Åke Erlandsson en ny inventering i slutet av 1990-talet. Han avslutade sin bok med ett antal titlar som saknades och på den listan över saknade böcker finns de här med, säger Hans Johansson.

John Stuart Mill

Sammanlagt fattades nära 200 volymer och av dem har nu ett 50-tal återförts till Nobelstiftelsen som äger böckerna sedan 1901.

En av de återupptäckta böckerna är Fridtjof Nansens På skidor genom Grönland och ett par andra är Principles of Political Economy, volymerna 1 och 2, av John Stuart Mill.

Alfred Nobel var mycket beläst och hade vid sin död i december 1896 i San Remo ett privatbibliotek som omfattade nära 2 000 volymer fördelade på cirka 1 200 titlar ”till stor del bestående av humaniora, särskilt skönlitteratur, men också verk av filosofer och historiker och de samtida standardverken inom fysik och kemi” skriver Åke Erlandsson som inleder sin bibliografi med ett citat av Alfred Nobel: En ensling utan böcker och bläck är en redan i livet död man.

Åke Erlandsson beskriver Alfred Nobel som en ivrig sanningssökare, beläst humanist och livsfilosof och ser biblioteket som en integrerad del av Nobels personlighet. Och Nobel läste böcker på flera språk, bland annat franska, tyska, engelska, ryska och svenska. Störst andel verk i biblioteket var på franska, 37 procent, följt av tyska, 28 procent.

Åke Erlandsson har också noterat att den humanistiska delen utgör merparten eller 59 procent av titlarna medan teknik, naturvetenskap och medicin uppgår till 26 procent. Ett av de skönlitterära verken är Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och efter läsning skriver Nobel till en vän: ”Boken är högst originell, och ehuru händelsernas gång där är ännu mer ologisk än Naturen efter våra begrepp, så har stilen en tjusning som ej nog kan berömmas.”

Viktor Rydberg

Annars var han, av svenska författare, mest befryndad med Viktor Rydberg vars skrifter enligt Nobel vittnade om själsadel och formskönhet.

– Jag ska be att få låna ett antal av de upphittade böckerna och ställa ut dem här på Nobelmuseet i Karlskoga, säger Hans Johansson.