2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

Fokus på mångfald

KARLSKOGA: Tidigt intresse och information ska locka fler till industrin

Under sina 13 år inom Saab har Suzanne Palm sett att mångfalden har ökat på företaget. Att den nu är fler kvinnor som vill jobba där ser hon som ett tydligt tecken på att jämställdhetssatsningarna ger resultat.

Ett kvitto på Saabs jämställdhetsarbete kom i mars då försvars- och säkerhetsföretaget klättrade i Företagsbarometerns rankning över attraktiva arbetsgivare. Framför allt hade koncernen ökat i popularitet bland kvinnliga ingenjörsstudenter.

– Det är jättekul att vi uppfattas som ett attraktivt alternativ. Under förra året hade vi stora rekryteringar och såg glädjande nog att vi också hade många kvinnliga sökande, säger Suzanne Palm, inköpschef på Saabs affärsområde Dynamics.

Hon förklarar att koncernen har ett tydligt mångfaldsperspektiv, att medarbetarnas olika erfarenheter och bakgrunder ses som en viktig del i företagets utveckling.

– Självklart går kompetens först. Men att blanda människor med olika idéer, erfarenheter och bakgrund skapar förutsättningar för ett mer dynamiskt företag, med större innovationskraft och ökad lönsamhet.

Företaget ser också till att underlätta arbetslivet för småbarnsföräldrar, med exempelvis flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån när så behövs.

– Vi ser också en positiv trend i att fler män tar ut föräldraledighet. Det är något som vi uppmuntrar, att båda föräldrarna tar tillvara på den tiden.

För att öka mångfalden har Saab arbetat med att tydligare visa vad koncernen står för. Företaget har sett till att synas på lärosäten, sociala medier och andra mötesplatser där unga människor vistas.

– Vi vill också visa på goda exempel och förebilder, de kvinnor som jobbar på företaget och vilka möjligheter som finns. Vi bjuder in studenter till besök och anordnar workshops. Man kan ha förutfattade meningar om försvarsindustrin och därför är det viktigt att sprida kunskap om vad vi står för och vilka spännande arbetsuppgifter vi kan erbjuda.

För att fler kvinnor ska söka sig till tekniska utbildningar, och i förlängningen till industribranschen och Saab, är det viktigt med tidiga insatser menar Suzanne Palm. Det handlar bland annat om att främja ett teknikintresse hos barn och ungdomar och berätta om de möjligheter som finns i branschen.

– Om man tidigt skapar en nyfikenhet, en vilja att prova på, så blir det ett intressant spår att följa. Det kan man sedan utveckla med till exempel studiebesök och andra aktiviteter.

Saab Dynamics har huvuddelen av sin verksamhet i Sverige på orterna Karlskoga, Linköping, Gamleby och Huskvarna. Av de drygt 2 000 anställda är 27 procent kvinnor. Bland anställda i chefsposition är 22 procent kvinnor, jämfört med cirka 12 procent 2010. Räknas ledande projekt- och programledare in skulle andelen bli än högre. Av de som nyrekryterades under 2015 var 44 procent kvinnor.

Ett kvitto på Saabs jämställdhetsarbete kom i mars då försvars- och säkerhetsföretaget klättrade i Företagsbarometerns rankning över attraktiva arbetsgivare. Framför allt hade koncernen ökat i popularitet bland kvinnliga ingenjörsstudenter.

– Det är jättekul att vi uppfattas som ett attraktivt alternativ. Under förra året hade vi stora rekryteringar och såg glädjande nog att vi också hade många kvinnliga sökande, säger Suzanne Palm, inköpschef på Saabs affärsområde Dynamics.

Hon förklarar att koncernen har ett tydligt mångfaldsperspektiv, att medarbetarnas olika erfarenheter och bakgrunder ses som en viktig del i företagets utveckling.

– Självklart går kompetens först. Men att blanda människor med olika idéer, erfarenheter och bakgrund skapar förutsättningar för ett mer dynamiskt företag, med större innovationskraft och ökad lönsamhet.

Företaget ser också till att underlätta arbetslivet för småbarnsföräldrar, med exempelvis flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån när så behövs.

– Vi ser också en positiv trend i att fler män tar ut föräldraledighet. Det är något som vi uppmuntrar, att båda föräldrarna tar tillvara på den tiden.

För att öka mångfalden har Saab arbetat med att tydligare visa vad koncernen står för. Företaget har sett till att synas på lärosäten, sociala medier och andra mötesplatser där unga människor vistas.

– Vi vill också visa på goda exempel och förebilder, de kvinnor som jobbar på företaget och vilka möjligheter som finns. Vi bjuder in studenter till besök och anordnar workshops. Man kan ha förutfattade meningar om försvarsindustrin och därför är det viktigt att sprida kunskap om vad vi står för och vilka spännande arbetsuppgifter vi kan erbjuda.

För att fler kvinnor ska söka sig till tekniska utbildningar, och i förlängningen till industribranschen och Saab, är det viktigt med tidiga insatser menar Suzanne Palm. Det handlar bland annat om att främja ett teknikintresse hos barn och ungdomar och berätta om de möjligheter som finns i branschen.

– Om man tidigt skapar en nyfikenhet, en vilja att prova på, så blir det ett intressant spår att följa. Det kan man sedan utveckla med till exempel studiebesök och andra aktiviteter.

Saab Dynamics har huvuddelen av sin verksamhet i Sverige på orterna Karlskoga, Linköping, Gamleby och Huskvarna. Av de drygt 2 000 anställda är 27 procent kvinnor. Bland anställda i chefsposition är 22 procent kvinnor, jämfört med cirka 12 procent 2010. Räknas ledande projekt- och programledare in skulle andelen bli än högre. Av de som nyrekryterades under 2015 var 44 procent kvinnor.