2016-05-06 06:00

2016-05-06 08:22

Cykelväg vid Näset knyter ihop stranden

Nu byggs nästa del i att få cykelväg runt hela Möckeln

Nu grävs det för fullt nere vid Näset. Kommunen håller på att anlägga en cykelväg som knyter ihop cykelvägarna vid stranden. Det här är ett steg till att få cykelväg runt hela Möckeln. Efter Strandvägen måste några träd tas ner för att cykelbanan ska få plats, men efter att bygget är klart, kommer nya träd att planteras igen.

Den nya cykelbanan kommer att gå från korsningen vid Knut Wistrands väg och den befintliga gång- och cykelbanan, fram till Sjögatan där den kommer att anslutas mot gång- och cykelbanan som går mot Hembygdsgården.

Bara på någon dag har grävmaskinister och anläggare grävt upp flera hundra meter av gräsmattan vid Näset och tagit ner flera träd.

Ny väg

Där ska en ny cykelväg gå och den ska binda ihop hembygdsgården med skateboardparken så att det går att cykla hela vägen utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.

Den gamla asfalterade gångvägen vid Näset är borttagen och där ska det bli gräs.

– Dessutom ska vi göra en cykelväg borta vid Grönfeltsudden. I dag finns en sträcka på 70 meter där cyklister måste ut i vägen. Även där blir det en separat väg för cyklister och gångare.

Knyter ihop

Den knyter ihop hela vägen från Hembygdsgården och Skateboardparken.

– Egentligen hela vägen till Degerfors när den cykelvägen blir klar, säger gatuchefen Peter Särnholm.

– Förut har cyklister fått svänga ut på bilvägen vid Näset, det bygger vi bort nu så att cyklister slipper komma ut i vägen och trafiken går fort nere vid Näset. Nu blir även den vägen smalare och det tar ner hastigheten på bilarna.

Till Sandviken

Tanken är att cykelvägen ska gå vidare ända bort till Sandviken.

Vid mynningen till Timsälven ska en bro byggas.

– Bron ligger med i det här projektet, men den ligger långt fram. Att bygga en bro kommer att kosta.

Motorsportveckan

Cykelvägen vid Näset ska vara klar den 13 juni, lagom till Motorsportveckan.

Nu har anläggarna kapat ner träden utefter Strandvägen.

– De stod mitt i vägen för cykelvägen. Men vi kommer att återplantera träd. Men det sköter Stadsträdgårdsmästaren.

Den nya cykelbanan kommer att gå från korsningen vid Knut Wistrands väg och den befintliga gång- och cykelbanan, fram till Sjögatan där den kommer att anslutas mot gång- och cykelbanan som går mot Hembygdsgården.

Bara på någon dag har grävmaskinister och anläggare grävt upp flera hundra meter av gräsmattan vid Näset och tagit ner flera träd.

Ny väg

Där ska en ny cykelväg gå och den ska binda ihop hembygdsgården med skateboardparken så att det går att cykla hela vägen utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.

Den gamla asfalterade gångvägen vid Näset är borttagen och där ska det bli gräs.

– Dessutom ska vi göra en cykelväg borta vid Grönfeltsudden. I dag finns en sträcka på 70 meter där cyklister måste ut i vägen. Även där blir det en separat väg för cyklister och gångare.

Knyter ihop

Den knyter ihop hela vägen från Hembygdsgården och Skateboardparken.

– Egentligen hela vägen till Degerfors när den cykelvägen blir klar, säger gatuchefen Peter Särnholm.

– Förut har cyklister fått svänga ut på bilvägen vid Näset, det bygger vi bort nu så att cyklister slipper komma ut i vägen och trafiken går fort nere vid Näset. Nu blir även den vägen smalare och det tar ner hastigheten på bilarna.

Till Sandviken

Tanken är att cykelvägen ska gå vidare ända bort till Sandviken.

Vid mynningen till Timsälven ska en bro byggas.

– Bron ligger med i det här projektet, men den ligger långt fram. Att bygga en bro kommer att kosta.

Motorsportveckan

Cykelvägen vid Näset ska vara klar den 13 juni, lagom till Motorsportveckan.

Nu har anläggarna kapat ner träden utefter Strandvägen.

– De stod mitt i vägen för cykelvägen. Men vi kommer att återplantera träd. Men det sköter Stadsträdgårdsmästaren.

  • Anders Persson