2016-04-28 21:12

2016-04-28 21:24

Ett torg att mötas på

KARLSKOGA: Nu pressenteras förslaget på ett nytt torg

Under tosdagen presenterades förslaget till utformningen av Alfred Nobels torg. Nu kan Karlskogaborna se förslaget och komma med egna önskningar om det nya torget. I biblioteket finns ritningar, en modell över torget och fullt av information.

I juni 2012 genomfördes en medborgardialog om gestaltning av Alfred Nobels torg. Nu är det dags för nästa steg i medborgardialogen om Alfred Nobels torg. Kommunen har utifrån de synpunkter som dialogen fick in arbetat fram ett förslag på hur Alfred Nobels torg skulle kunna se ut.

Nu är förslaget klart och det visas upp på biblioteket.

Projektledare för torget, Martin Lindström, betonar att det just är ett förslag.

– Först ska vi ta in åsikter från Karlskogaborna angående vårt förslag. Därefter ska vi behandla allt material. Därefter lämnar vi över förslaget till politikerna.

Större torg

Han visar på stora affischer hur torget, enligt förslaget ska se ut.

– För det första vill vi göra torget större. Tanken är att torget ska börja vid K-Centerhuset och sluta vid Statt. Parkeringen på torget planerar vi flytta till Hotellgatan.

För att minska flödena och lugna trafikrytmen föreslås att en så kallad ”shared space” anläggs i på Urbrinken där den maximala hastigheten är 20 kilometer i timmen.

– ”Shared space” handlar om att man samsas om gatan. Gående, bilister och cyklister. Vi har tittat på andra städer som har en liknande gata och där har det fungerat bra. Dessutom ska vi dra om cykelvägen. Det är ingen bra lösning att ha den över torget och det har skett olyckor mellan gående och cyklister. Planen är att dra cykelvägen vid Bergsmansgatan och ner på Urbrinken.

Tanken finns att bygga en liten scen på torget och att bygga något för barnen.

Aktivitetsyta

Veronica Holmén, stadsträdgårdsmästare, berättar att man kan ha en aktivitetsyta för barnen och som kopplas i hop med Alfred Nobel och hans experiment.

– En gjuten gummimatta i olika färger samt konstgräs. Vi kan skapa experiment och energi som inslag i lekmiljön. Att barnen utför något, trampar, trycker, pumpar eller drar så kan vatten strömmar.

Veronica Holmén ställer sig vid modellen och pekar på träden.

– Träden som står på torget mår inte så bra och behöver bytas ut. Det vi har i planerna är att plantera Svarttall och Körsbärsträd. Det är både ljusa och mörka träd.

Lyfta fram Alfred Nobel

En tanke är att lyfta fram Alfred Nobel mer. Att ha texter, citat och bilder som kan skäras ur i stål och sten.

– Torget ska bli en samlingsplats för alla och vi ska gynna restaurangerna som vill ha uteserveringar. I detaljplanen ska vi rita in att det ska gå att ha uteserveringar även på östra sidan av torget, säger Martin Lindström.

I juni 2012 genomfördes en medborgardialog om gestaltning av Alfred Nobels torg. Nu är det dags för nästa steg i medborgardialogen om Alfred Nobels torg. Kommunen har utifrån de synpunkter som dialogen fick in arbetat fram ett förslag på hur Alfred Nobels torg skulle kunna se ut.

Nu är förslaget klart och det visas upp på biblioteket.

Projektledare för torget, Martin Lindström, betonar att det just är ett förslag.

– Först ska vi ta in åsikter från Karlskogaborna angående vårt förslag. Därefter ska vi behandla allt material. Därefter lämnar vi över förslaget till politikerna.

Större torg

Han visar på stora affischer hur torget, enligt förslaget ska se ut.

– För det första vill vi göra torget större. Tanken är att torget ska börja vid K-Centerhuset och sluta vid Statt. Parkeringen på torget planerar vi flytta till Hotellgatan.

För att minska flödena och lugna trafikrytmen föreslås att en så kallad ”shared space” anläggs i på Urbrinken där den maximala hastigheten är 20 kilometer i timmen.

– ”Shared space” handlar om att man samsas om gatan. Gående, bilister och cyklister. Vi har tittat på andra städer som har en liknande gata och där har det fungerat bra. Dessutom ska vi dra om cykelvägen. Det är ingen bra lösning att ha den över torget och det har skett olyckor mellan gående och cyklister. Planen är att dra cykelvägen vid Bergsmansgatan och ner på Urbrinken.

Tanken finns att bygga en liten scen på torget och att bygga något för barnen.

Aktivitetsyta

Veronica Holmén, stadsträdgårdsmästare, berättar att man kan ha en aktivitetsyta för barnen och som kopplas i hop med Alfred Nobel och hans experiment.

– En gjuten gummimatta i olika färger samt konstgräs. Vi kan skapa experiment och energi som inslag i lekmiljön. Att barnen utför något, trampar, trycker, pumpar eller drar så kan vatten strömmar.

Veronica Holmén ställer sig vid modellen och pekar på träden.

– Träden som står på torget mår inte så bra och behöver bytas ut. Det vi har i planerna är att plantera Svarttall och Körsbärsträd. Det är både ljusa och mörka träd.

Lyfta fram Alfred Nobel

En tanke är att lyfta fram Alfred Nobel mer. Att ha texter, citat och bilder som kan skäras ur i stål och sten.

– Torget ska bli en samlingsplats för alla och vi ska gynna restaurangerna som vill ha uteserveringar. I detaljplanen ska vi rita in att det ska gå att ha uteserveringar även på östra sidan av torget, säger Martin Lindström.

  • Anders Persson