2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Vill öppna förskola i centrala Karlskoga

KARLSKOGA: Örebroföretag med småskalighet som profil bakom ansökan

Ett företag i Örebro har ansökt hos kommunen om att få öppna en fristående förskola i centrala Karlskoga. Lokal finns redan och förskolan kan öppna redan augusti i år, enligt företaget Hagvidson AB.

Ansökan behandlas nu av kommunens verksamhetschef för förskola och ett politiskt beslut i barn- och utbildningsnämnden väntas i maj. Hagvidson vill starta förskolan 1 augusti 2016.

– De signaler vi fått hittills är att de är mycket nöjda med vår ansökan från förvaltningens sida. Sedan är det ju i slutänden ett politiskt beslut, säger Michael Enghag på Hagvidson.

Hagvidson driver i dag två förskolor i Örebro, i Marieberg och Mellringe, och företaget har nyligen fått klartecken att öppna ytterligare en förskola i Uddevalla.

Kan starta snabbt

– Behovet är väldigt stort i Karlskoga kommun och det är där vi hoppas att vi kan gå in. Vi kan starta snabbt och ligger långt framme i de här frågorna. Förhoppningsvis kan vi hitta ett bra partnerskap med kommunen, säger Michael Enghag på Hagvidson.

I Karlskoga vill företaget starta en förskola med 40 barn och det ligger i linje med den inriktning som Hagvidson har. Förskolorna i Örebro har 42 respektive 53 barn.

– Vi vill arbeta litet och familjärt. Lite mer småskaligt, säger Enghag.

Hagvidson följer inte något uttalad pedagogisk modell som Montessori eller liknande utan grundar verksamheten på värdeord som trygghet, glädje och delaktighet.

Små barngrupper

Enghag pekar i stället på saker som små barngrupper, egen kock som lagar maten på plats och inga stängningsdagar. Mycket tid utomhus och hållbarhetsfrågor där barnen också får vara delaktiga är andra delar av inriktningen.

Enghag betonar speciellt att de arbetar med små barngrupper, i snitt 13 barn per grupp vilket är Skoverkets rekommendation.

– Det är vår nisch att arbeta med små grupper. Det lyckas vi med på de andra förskolorna vi har och det tänker vi ta med oss till Karlskoga, säger Enghag.

Michael Enghag har bakgrund som lärare och rektor och han har arbetat en längre tid med pedagogisk ledning och styrning i utbildningsjätten Academedia.

Familjeföretag

Hagvidson AB har haft förskolor i Örebro i tre år och Enghag beskriver det som ett familjeföretag

– Jag valde att kliva av Academedia och arbeta med vårt familjeföretag. Vi är tre familjer som gemsamt äger Hagvidson men det är jag som arbetar övergripande med ledningsfrågor, säger Enghag.

Klart med lokal

Hagvidson har klart med en lokal i centrala Karlskoga som ska anpassas till verksamheten om ansökan godkänns men Enghag vill inte gå ut med var det är ännu.

Enligt ansökan ska den pedagogiska personalen på förskolan bestå av åtta personer, varav fyra förskollärare och en förskolechef på halvtid.

I Karlskoga finns i dag fyra fristående förskolor vid sidan av de kommunala. Karlskoga församlings Giraffen vid Österledskyrkan, föräldrakooperativet Granen ur och skur i södra Karlskoga samt vid Lonnhyttans och Granbergsdals friskolor som också är föräldrakooperativ.

Om Hagvidson får tillstånd att öppna förskola i Karlskoga blir det den första förskolan i Karlskoga som drivs av ett privat företag.

Ansökan behandlas nu av kommunens verksamhetschef för förskola och ett politiskt beslut i barn- och utbildningsnämnden väntas i maj. Hagvidson vill starta förskolan 1 augusti 2016.

– De signaler vi fått hittills är att de är mycket nöjda med vår ansökan från förvaltningens sida. Sedan är det ju i slutänden ett politiskt beslut, säger Michael Enghag på Hagvidson.

Hagvidson driver i dag två förskolor i Örebro, i Marieberg och Mellringe, och företaget har nyligen fått klartecken att öppna ytterligare en förskola i Uddevalla.

Kan starta snabbt

– Behovet är väldigt stort i Karlskoga kommun och det är där vi hoppas att vi kan gå in. Vi kan starta snabbt och ligger långt framme i de här frågorna. Förhoppningsvis kan vi hitta ett bra partnerskap med kommunen, säger Michael Enghag på Hagvidson.

I Karlskoga vill företaget starta en förskola med 40 barn och det ligger i linje med den inriktning som Hagvidson har. Förskolorna i Örebro har 42 respektive 53 barn.

– Vi vill arbeta litet och familjärt. Lite mer småskaligt, säger Enghag.

Hagvidson följer inte något uttalad pedagogisk modell som Montessori eller liknande utan grundar verksamheten på värdeord som trygghet, glädje och delaktighet.

Små barngrupper

Enghag pekar i stället på saker som små barngrupper, egen kock som lagar maten på plats och inga stängningsdagar. Mycket tid utomhus och hållbarhetsfrågor där barnen också får vara delaktiga är andra delar av inriktningen.

Enghag betonar speciellt att de arbetar med små barngrupper, i snitt 13 barn per grupp vilket är Skoverkets rekommendation.

– Det är vår nisch att arbeta med små grupper. Det lyckas vi med på de andra förskolorna vi har och det tänker vi ta med oss till Karlskoga, säger Enghag.

Michael Enghag har bakgrund som lärare och rektor och han har arbetat en längre tid med pedagogisk ledning och styrning i utbildningsjätten Academedia.

Familjeföretag

Hagvidson AB har haft förskolor i Örebro i tre år och Enghag beskriver det som ett familjeföretag

– Jag valde att kliva av Academedia och arbeta med vårt familjeföretag. Vi är tre familjer som gemsamt äger Hagvidson men det är jag som arbetar övergripande med ledningsfrågor, säger Enghag.

Klart med lokal

Hagvidson har klart med en lokal i centrala Karlskoga som ska anpassas till verksamheten om ansökan godkänns men Enghag vill inte gå ut med var det är ännu.

Enligt ansökan ska den pedagogiska personalen på förskolan bestå av åtta personer, varav fyra förskollärare och en förskolechef på halvtid.

I Karlskoga finns i dag fyra fristående förskolor vid sidan av de kommunala. Karlskoga församlings Giraffen vid Österledskyrkan, föräldrakooperativet Granen ur och skur i södra Karlskoga samt vid Lonnhyttans och Granbergsdals friskolor som också är föräldrakooperativ.

Om Hagvidson får tillstånd att öppna förskola i Karlskoga blir det den första förskolan i Karlskoga som drivs av ett privat företag.