2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Två ärenden avslutas

DEGERFORS: Skolinspektionen är nöjd med kommunens agerande

Skolinspektionen avslutar ett par ärenden i Degerfors efter att kommunen genomfört vad inspektionen anser vara nödvändiga åtgärder.

Skolinspektionen slog ned på att kommunen inte säkerställt att eleverna i grundskolan fullgör sin skolgång. En annan brist var att det saknades studiehandledning ”på modersmål till de elever som behöver det”. Nu konstaterar Skolinspektionen att Degerfors kommun vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna, bland annat genom att anställa studiehandledare på de modersmål eleverna har behov av.

När det gäller kravet att varje elev i grundskolan har minst 6 785 timmar noterar Skolinspektionen att kommunen kontinuerligt följer upp inställda lektioner i grundskolans högstadium. Redovisningen är specificerad på klass, elev och ämne. Dessutom har ytterligare en lärare i de naturorienterande ämnena anställts för att minska antalet inställda lektioner. Det finns också planer på en högre lärarbemanning vilket kan bidra till att minska antalet inställda lektioner.

När det gäller Skolinspektionens kritik mot fritidshemmen konstaterar inspektionen att kommunen påbörjat ett arbete för att följa upp kvaliteten i fritidshemmen. Förvaltningschefen ska utifrån dessa kvalitetsrapporter analysera resultatet och vid behov föreslå förändringar och prioriteringar av verksamheten.

Skolinspektionen slog ned på att kommunen inte säkerställt att eleverna i grundskolan fullgör sin skolgång. En annan brist var att det saknades studiehandledning ”på modersmål till de elever som behöver det”. Nu konstaterar Skolinspektionen att Degerfors kommun vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna, bland annat genom att anställa studiehandledare på de modersmål eleverna har behov av.

När det gäller kravet att varje elev i grundskolan har minst 6 785 timmar noterar Skolinspektionen att kommunen kontinuerligt följer upp inställda lektioner i grundskolans högstadium. Redovisningen är specificerad på klass, elev och ämne. Dessutom har ytterligare en lärare i de naturorienterande ämnena anställts för att minska antalet inställda lektioner. Det finns också planer på en högre lärarbemanning vilket kan bidra till att minska antalet inställda lektioner.

När det gäller Skolinspektionens kritik mot fritidshemmen konstaterar inspektionen att kommunen påbörjat ett arbete för att följa upp kvaliteten i fritidshemmen. Förvaltningschefen ska utifrån dessa kvalitetsrapporter analysera resultatet och vid behov föreslå förändringar och prioriteringar av verksamheten.