2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Sluta att kalla förskolan dagis och fröknarna för dagisfröknar

ANNETTE GADDE, FÖRSKOLLÄRARE

År 1998 bytte dagis namn till förskola, då förskolan fick en egen läroplan. Förskolan är grunden för det livslånga lärandet och i denna verksamhet arbetar förskollärare och barnskötare som har utbildning för att lära barnen. Vi undervisar barnen och har en lärarutbildning, förskolan är en verksamhet som är till för barnens utveckling och lärande.

Jag heter Annette och arbetar på förskolan, inte dagis det var ett ord som användes på 70 och 80 talet. Jag tror att få ute i vårt samhälle skulle komma på att tjock tv och fast telefoni är något att sträva efter att använda. Nu när det finns smarta telefoner och surfplattor med 4G nät. Tänk på att förskolan utvecklas i samma takt som övriga samhället i 2000 talet, närmare bestämt 2016. Och kalla förskolan för dess rätta namn och oss som arbetar med era barn för förskollärare och barnskötare. Jag tror inte att en enda vettig människa skulle vilja att deras barn skulle stå still i utvecklingen?

Vi arbetar utifrån en läroplan och alla lärarna har en högskoleutbildning/ universitetsutbildning, vi kan barns utveckling och vi tar hand om föräldrarnas viktigaste, nämligen deras barn. Vi arbetar från ett uppdrag som regeringen skapat, genom läroplanen och skollagen. Vårt uppdrag är tydligt - vi ska följa barns lärande och utveckling samt ge dem omsorg, allt detta ska dokumenteras och utvärderas för att ständig förbättras och utvecklas. Vi ska utvärdera vår verksamhet, alltså inte bedöma barn, utan ge barn det som just det barnet behöver just nu i form av lärande och utveckling.

Visst låter det bra? Så nu alla ni i det offentliga rummet, tidningar, TV, sociala medier mm börja använda ordet förskola.

Läroplanen och skollagen där förskolan har en egen skolform, är ett stort lyft för oss lärare i förskolan, som i och med detta kan jämställas med övriga lärarkåren. Barnen lär sig en hel massa på förskolan så som grundläggande samspel, sociala regler, turtagning, matematik, språkutveckling, naturkunskap, naturvetenskap och miljötänket som vårt samhälle strävar att uppnå. Allt detta lär sig barnen på en grundläggande nivå för att vara rustade att möta livet och den fortsatta skolgången.

Vi är utbildade för att utföra vårt uppdrag och har ett ansvar för att den pedagogiska verksamheten bedrivs utifrån vårt uppdrag.

Vi är inga gulliga dagisfröknar utan utbildade pedagoger som tar hand om era barn när ni arbetar eller studerar...

Vi ser till att era barn får lärande och vårdnadshavarna har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Föräldrarna är viktiga för barnets lärande och utveckling där ses förskolans kompetens som ett komplement till hemmet. Det krävs att komplementet är gott nog för barnens utveckling och lärande därför har vi en läroplan och skollag som vår regering beslutat om.

Så nu är det en gång för alla slut med ordet dagis.

Ha en skön vår och sommar!

Jag heter Annette och arbetar på förskolan, inte dagis det var ett ord som användes på 70 och 80 talet. Jag tror att få ute i vårt samhälle skulle komma på att tjock tv och fast telefoni är något att sträva efter att använda. Nu när det finns smarta telefoner och surfplattor med 4G nät. Tänk på att förskolan utvecklas i samma takt som övriga samhället i 2000 talet, närmare bestämt 2016. Och kalla förskolan för dess rätta namn och oss som arbetar med era barn för förskollärare och barnskötare. Jag tror inte att en enda vettig människa skulle vilja att deras barn skulle stå still i utvecklingen?

Vi arbetar utifrån en läroplan och alla lärarna har en högskoleutbildning/ universitetsutbildning, vi kan barns utveckling och vi tar hand om föräldrarnas viktigaste, nämligen deras barn. Vi arbetar från ett uppdrag som regeringen skapat, genom läroplanen och skollagen. Vårt uppdrag är tydligt - vi ska följa barns lärande och utveckling samt ge dem omsorg, allt detta ska dokumenteras och utvärderas för att ständig förbättras och utvecklas. Vi ska utvärdera vår verksamhet, alltså inte bedöma barn, utan ge barn det som just det barnet behöver just nu i form av lärande och utveckling.

Visst låter det bra? Så nu alla ni i det offentliga rummet, tidningar, TV, sociala medier mm börja använda ordet förskola.

Läroplanen och skollagen där förskolan har en egen skolform, är ett stort lyft för oss lärare i förskolan, som i och med detta kan jämställas med övriga lärarkåren. Barnen lär sig en hel massa på förskolan så som grundläggande samspel, sociala regler, turtagning, matematik, språkutveckling, naturkunskap, naturvetenskap och miljötänket som vårt samhälle strävar att uppnå. Allt detta lär sig barnen på en grundläggande nivå för att vara rustade att möta livet och den fortsatta skolgången.

Vi är utbildade för att utföra vårt uppdrag och har ett ansvar för att den pedagogiska verksamheten bedrivs utifrån vårt uppdrag.

Vi är inga gulliga dagisfröknar utan utbildade pedagoger som tar hand om era barn när ni arbetar eller studerar...

Vi ser till att era barn får lärande och vårdnadshavarna har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Föräldrarna är viktiga för barnets lärande och utveckling där ses förskolans kompetens som ett komplement till hemmet. Det krävs att komplementet är gott nog för barnens utveckling och lärande därför har vi en läroplan och skollag som vår regering beslutat om.

Så nu är det en gång för alla slut med ordet dagis.

Ha en skön vår och sommar!