2016-04-26 15:13

2016-04-26 15:13

Positiva till tågdialog

DEGERFORS: "Som med alla spännande tv-serier: To be continued"

Svagt positiva. Så är regionstyrelsens inställning till den föreslagna tågsatsningen. Nu vill man att en rad frågetecken reds ut innan man fattar avgörande beslut i juni.

I går beslutade regionstyrelsen i Örebro enhälligt att ställa sig positiva till avsiktsförklaringen, att inleda diskussion om utvecklad tågtrafik mellan Örebro och Karlstad. Men för Örebros del har det varit en snabb process, då det stod klart först nu i april att Värmland och Norge behövde besked snarast.

– Vi fick handlingarna den 5 april och Värmland ville att vi skulle ta upp det på förra regionstyrelsen, den 12 april. Men vi hade haft alla förberedande möten och det är hemskt mycket pengar det gäller, så det var inte görligt, säger regionstyrelseordförande Marie-Louise Forsberg Fransson S.

Sammanfattningsvis svarar regionstyrelsen att den föreslagna satsningen ser bra ut, inte minst för Degerfors men även Laxå, om tågen går dit, och för hela länet med möjligheter att knyta ihop med Oslo och öka antalet dubbelturer från tre till åtta.

– Vi ställer oss positiva till att titta på satsningen, men markerar tydligt att våra trafikmyndigheter i dialog måste utreda frågorna vidare varför vi ger vår trafikmyndighet uppdraget, innan vi tar slutlig ställning till de extra miljonerna. Vi har ansvar för skattebetalarna, säger Forsberg-Fransson och tillägger:

– Det här är ett ensidigt förslag från Värmlandstrafiken och vi måste ha möjlighet att se över trafikens omfattning, hur man klarar ut det med fordon, taxefrågor och övriga finansieringsfrågor. Som vi ser det fattas fortfarande tåglägen på Västra stambanan så det finns en del att diskutera.

Fortsättning följer

Mats Sandström S, ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd och ledamot i regionfullmäktige, var förvarnad då han redan på måndag kväll hade kontakt med sin motsvarige i Region Örebro, Mats Gunnarsson MP, som beskrev funderingarna de har.

Dilemmat enligt Sandström är att uppdragen är annorlunda organiserade. I Värmland har Värmlandstrafik all kompetens och handhar planeringsfrågor, som kollektivtrafiknämnden inte behöver sköta alls.

– Laxå-tågen som de sagt vill går fram, eller andra exakta stopp för tågen törs inte jag svara på. Vi har bara jämfört med SJ och hur vi ska få bättre möjligheter till arbetspendling. Vi ansöker om tåglägen till Trafikverket men vet inte vad som faller ut av deras beslut. Det är bekymmer för oss också på vissa hårt trafikerade sträckor, säger Sandström och tillägger:

– Ärligt talat är det lite jobbigt, jag hade hoppats att processen nu skulle vara över och få lämna över till experter att de nu fått pengar, mål och uppdrag. Nu återstår att se vad det finns för möjligheter att göra en annorlunda variant med tanke på att det redan finns avtal med Norge och tågoperatör som har sin egen kalkyl. Min chef, Peter Wretman, sa att det är som det brukar vara med spännande tv-serier; to be continued.

På fredag ska Värmlands regionfullmäktige besluta om trafikförsörjningsprogrammet. På frågan om de nu kan besluta i den här frågan, svarar Sandström:

– Det är en jättebra fråga. Jag kan inte svara på det än faktiskt.

Värmlandstrafiks vd Lars Bull avböjer att kommentera till dess frågan är politiskt färdigprocessad.

I går beslutade regionstyrelsen i Örebro enhälligt att ställa sig positiva till avsiktsförklaringen, att inleda diskussion om utvecklad tågtrafik mellan Örebro och Karlstad. Men för Örebros del har det varit en snabb process, då det stod klart först nu i april att Värmland och Norge behövde besked snarast.

– Vi fick handlingarna den 5 april och Värmland ville att vi skulle ta upp det på förra regionstyrelsen, den 12 april. Men vi hade haft alla förberedande möten och det är hemskt mycket pengar det gäller, så det var inte görligt, säger regionstyrelseordförande Marie-Louise Forsberg Fransson S.

Sammanfattningsvis svarar regionstyrelsen att den föreslagna satsningen ser bra ut, inte minst för Degerfors men även Laxå, om tågen går dit, och för hela länet med möjligheter att knyta ihop med Oslo och öka antalet dubbelturer från tre till åtta.

– Vi ställer oss positiva till att titta på satsningen, men markerar tydligt att våra trafikmyndigheter i dialog måste utreda frågorna vidare varför vi ger vår trafikmyndighet uppdraget, innan vi tar slutlig ställning till de extra miljonerna. Vi har ansvar för skattebetalarna, säger Forsberg-Fransson och tillägger:

– Det här är ett ensidigt förslag från Värmlandstrafiken och vi måste ha möjlighet att se över trafikens omfattning, hur man klarar ut det med fordon, taxefrågor och övriga finansieringsfrågor. Som vi ser det fattas fortfarande tåglägen på Västra stambanan så det finns en del att diskutera.

Fortsättning följer

Mats Sandström S, ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd och ledamot i regionfullmäktige, var förvarnad då han redan på måndag kväll hade kontakt med sin motsvarige i Region Örebro, Mats Gunnarsson MP, som beskrev funderingarna de har.

Dilemmat enligt Sandström är att uppdragen är annorlunda organiserade. I Värmland har Värmlandstrafik all kompetens och handhar planeringsfrågor, som kollektivtrafiknämnden inte behöver sköta alls.

– Laxå-tågen som de sagt vill går fram, eller andra exakta stopp för tågen törs inte jag svara på. Vi har bara jämfört med SJ och hur vi ska få bättre möjligheter till arbetspendling. Vi ansöker om tåglägen till Trafikverket men vet inte vad som faller ut av deras beslut. Det är bekymmer för oss också på vissa hårt trafikerade sträckor, säger Sandström och tillägger:

– Ärligt talat är det lite jobbigt, jag hade hoppats att processen nu skulle vara över och få lämna över till experter att de nu fått pengar, mål och uppdrag. Nu återstår att se vad det finns för möjligheter att göra en annorlunda variant med tanke på att det redan finns avtal med Norge och tågoperatör som har sin egen kalkyl. Min chef, Peter Wretman, sa att det är som det brukar vara med spännande tv-serier; to be continued.

På fredag ska Värmlands regionfullmäktige besluta om trafikförsörjningsprogrammet. På frågan om de nu kan besluta i den här frågan, svarar Sandström:

– Det är en jättebra fråga. Jag kan inte svara på det än faktiskt.

Värmlandstrafiks vd Lars Bull avböjer att kommentera till dess frågan är politiskt färdigprocessad.