2016-04-26 06:00

2016-04-26 06:00

"Nyanlända är inte bara siffror"

KARLSKOGA: Mitra Belevad och Mounir Rabhi Haller ställer ut bilder och berättelser

Mitra Belevad, journalist från Iran och Mounir Rabhi Haller, fotograf från Filipstad möttes och nu har deras samarbete resulterat i en bok om flyktingars berättelser.

Journalisten Mitra Belevad och fotografen Mounir Rabhi Hallner har gett ut en bok och ska ha en utställning ihop på temat flykting.

”Luggage of refugees” är titeln både på boken och på utställningen som nu visas på Karlskoga bibliotek.

– Det är lätt att se flyktingar som siffror och det blir opersonligt. Jag försökte fånga livsberättelser. Vad har de varit med om, vad har de i bagaget, säger Mitra Belevad. Men hon behövde en bra fotograf. De fick kontakt med varandra på sidan ”Filipstad för mångfald” och så började deras samarbete.

– Problemet var att många som vi intervjuade ville inte vara med på bild. De var rädda att deras uttalanden skulle påverka deras uppehållstillstånd. Många bilder är tagna så det inte går att känna igen personen, Mounir Rabhi Haller.

Det är många intressanta och tragiska berättelser.

– Jag skulle vilja att de som inte vill ha utlänningar i landet skulle läsa boken och komma på vår utställning. Det är de som behöver det mest. Jag tror de skulle gilla den. Sedan hoppas jag att det kommer många nyanlända som får se att finns fler som har svåra berättelser i bagaget.

Deras utställning startar på lördag och finns på biblioteket i 14 dagar. På lördag finns både Mitra Belevad och Mounir Rabhi Haller på plats.

Journalisten Mitra Belevad och fotografen Mounir Rabhi Hallner har gett ut en bok och ska ha en utställning ihop på temat flykting.

”Luggage of refugees” är titeln både på boken och på utställningen som nu visas på Karlskoga bibliotek.

– Det är lätt att se flyktingar som siffror och det blir opersonligt. Jag försökte fånga livsberättelser. Vad har de varit med om, vad har de i bagaget, säger Mitra Belevad. Men hon behövde en bra fotograf. De fick kontakt med varandra på sidan ”Filipstad för mångfald” och så började deras samarbete.

– Problemet var att många som vi intervjuade ville inte vara med på bild. De var rädda att deras uttalanden skulle påverka deras uppehållstillstånd. Många bilder är tagna så det inte går att känna igen personen, Mounir Rabhi Haller.

Det är många intressanta och tragiska berättelser.

– Jag skulle vilja att de som inte vill ha utlänningar i landet skulle läsa boken och komma på vår utställning. Det är de som behöver det mest. Jag tror de skulle gilla den. Sedan hoppas jag att det kommer många nyanlända som får se att finns fler som har svåra berättelser i bagaget.

Deras utställning startar på lördag och finns på biblioteket i 14 dagar. På lördag finns både Mitra Belevad och Mounir Rabhi Haller på plats.

  • Anders Persson