2016-04-26 06:00

2016-04-26 17:55

Muntliga uppgifter om ett asylboende

SVARTÅ: Svartå herrgård registrerat som livsmedelsanläggning

Mycket tyder nu på att det ändå blir asylboende på Svartå herrgård. De nya ägarna uppgav det muntligen då de sökte registrera livsmedelsanläggning.

I januari berättade vi att Svartå herrgård sålts till ett Örebroföretag, som inte ville gå ut med vad där ska bli för verksamhet. Uppgifter om leverans av minst hundra våningssängar gjorde att det fanns funderingar kring asylboende.

När ägarna senare ansökte om att registrera livsmedelsanläggning på herrgården så framförde de muntligen vid inspektion att där ska bli asylboende och serveras frukost, lunch och middag.

Beslut är fattat, registreringen är klar för livsmedelsanläggning med klassning satt till mellan 250 och 2 500 portioner.

I dagsläget finns inget avtal tecknat med Migrationsverket, det kan vara ett pågående ärende. Enligt presskommunikatör Sophia Öhvall Lindberg stängdes en upphandling i fredags. Migrationsverket hade en löpande upphandling och en stor ramavtalsupphandling, där de behöver 60 000 nya platser.

– Vi behöver i stort sett upphandla samma platser vi har igen, avtalen löper ut. Har de fått livsmedelstillstånd nyligen kan det vara kopplat till ramupphandlingen och då råder upphandlingssekretess tills vi har gått igenom alla anbud, vilket kommer ta tid, säger Öhvall Lindberg.

Kommunalrådet Roland Halvarsson säger sig indirekt ha fått kännedom om att där ska bli asylboende, men vet inte när eller för hur många, hur många som behöver skolgång, förskola eller svenskundervisning och hur transporter ska ordnas.

– Vi har diskuterat det här. Kommunernas dilemma är att de är sist att få veta och ärligt talat vet vi ju inte vad det blir. Deras uppgift officiellt, om SPA, är inte densamma som de lämnat till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, det är oseriöst, säger Halvarsson och tillägger:

– Det är totalt omöjligt för kommuner att beräkna allt det här och det har vi haft synpunkter på vid flera tillfällen, att privata gjort marknad av flyktingsmottagandet där kommunerna ska stå för alla arrangemang medan de tar in pengarna.

Vi har sökt företagets nya vd för en kommentar, men inte lyckats få kontakt.

I januari berättade vi att Svartå herrgård sålts till ett Örebroföretag, som inte ville gå ut med vad där ska bli för verksamhet. Uppgifter om leverans av minst hundra våningssängar gjorde att det fanns funderingar kring asylboende.

När ägarna senare ansökte om att registrera livsmedelsanläggning på herrgården så framförde de muntligen vid inspektion att där ska bli asylboende och serveras frukost, lunch och middag.

Beslut är fattat, registreringen är klar för livsmedelsanläggning med klassning satt till mellan 250 och 2 500 portioner.

I dagsläget finns inget avtal tecknat med Migrationsverket, det kan vara ett pågående ärende. Enligt presskommunikatör Sophia Öhvall Lindberg stängdes en upphandling i fredags. Migrationsverket hade en löpande upphandling och en stor ramavtalsupphandling, där de behöver 60 000 nya platser.

– Vi behöver i stort sett upphandla samma platser vi har igen, avtalen löper ut. Har de fått livsmedelstillstånd nyligen kan det vara kopplat till ramupphandlingen och då råder upphandlingssekretess tills vi har gått igenom alla anbud, vilket kommer ta tid, säger Öhvall Lindberg.

Kommunalrådet Roland Halvarsson säger sig indirekt ha fått kännedom om att där ska bli asylboende, men vet inte när eller för hur många, hur många som behöver skolgång, förskola eller svenskundervisning och hur transporter ska ordnas.

– Vi har diskuterat det här. Kommunernas dilemma är att de är sist att få veta och ärligt talat vet vi ju inte vad det blir. Deras uppgift officiellt, om SPA, är inte densamma som de lämnat till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, det är oseriöst, säger Halvarsson och tillägger:

– Det är totalt omöjligt för kommuner att beräkna allt det här och det har vi haft synpunkter på vid flera tillfällen, att privata gjort marknad av flyktingsmottagandet där kommunerna ska stå för alla arrangemang medan de tar in pengarna.

Vi har sökt företagets nya vd för en kommentar, men inte lyckats få kontakt.