2016-04-26 11:35

2016-04-26 11:35

Bygglovsärende till rätten

KARLSKOGA NOTERAT

En man och en kvinna har lämnat en stämningsansökan mot Karlskoga kommun, som de hävdar har gjort fel i sin myndighetsutövning i samband med ett bygglovsärende.

Paret anför att kommunen vid utstakning av planerad byggnad gjort fel så att en del av den inte inrymdes inom fastigheten, vilket gick i strid mot det beviljade bygglovet. Detta medförde att byggnationen stoppades och att hela bygget fick flyttas.

Enligt paret var det kommunens misstag som medförde att de fick en förmögenhetsskada på drygt 85 600 kronor. De vill att kommunen ersätter motsvarande summa samt rättegångskostnader.

En man och en kvinna har lämnat en stämningsansökan mot Karlskoga kommun, som de hävdar har gjort fel i sin myndighetsutövning i samband med ett bygglovsärende.

Paret anför att kommunen vid utstakning av planerad byggnad gjort fel så att en del av den inte inrymdes inom fastigheten, vilket gick i strid mot det beviljade bygglovet. Detta medförde att byggnationen stoppades och att hela bygget fick flyttas.

Enligt paret var det kommunens misstag som medförde att de fick en förmögenhetsskada på drygt 85 600 kronor. De vill att kommunen ersätter motsvarande summa samt rättegångskostnader.