2016-04-26 06:00

2016-04-26 15:08

Beslutar om tågsatsning i dag

DEGERFORS: Regionstyrelsen i Örebro håller extra möte

I dag beslutar regionstyrelsen i Örebro om de ska anta avsiktsförklaringen om tågsatsningen, som bland annat innebär åtta dubbelturer dagligen mellan Örebro och Karlstad.

Förslaget om tågsatsning i regionen kom från Region Värmland i januari, men så sent som i början av april hade det inte stått klart för regionstyrelsen Örebro att Värmland behövde ett beslut inom kort från deras sida.

Inte minst ville norrmännen ha besked, då satsningen även involverar norska NSB som ska förlänga vartannat av sina tåg mellan Oslo och Kongsvinger till Karlstad. Det frigör fordon, som möjliggör dubbelturerna mellan Karlstad och Örebro.

Redan 2012 ingick Örebro läns landsting och Värmlandstrafik AB avtal om tågtrafik mellan regionstäderna där Värmlandstrafik skulle stå för kapitalkostnaderna för fordon de tre första åren, varefter kostnaderna skulle fördelas mellan länen. Sen skulle parterna ta ställning till om det fanns anledning att ytterligare stärka trafiken. Värmlandstrafik AB tog därmed, på uppdrag av Region Värmland, fram förslaget om utökad tågtrafik.

Kostnadsökning

I Värmland går regionfullmäktige till beslut på fredag i frågan. Infrastruktur och samhällsplaneringsenheten i Region Örebro föreslår regionstyrelsen att anta avsiktsförklaringen om utökad tågtrafik, från tre till åtta dubbelturer per dag Örebro-Karlstad och Karlstad-Oslo. Tågen i Örebro län ska angöra; Örebro C, Örebro S, Kumla, Hallsberg och Degerfors.

Det i sin tur innebär en kostnadsökning för Region Örebro med 10,7 miljoner kronor.

Nu betalar Region Örebro 5,7 miljoner kronor årligen till Värmlandstrafik. Med en utvecklad tågtrafik uppgår kostnaden för Örebros del till 16,4 miljoner kronor. Värmlands kostnad hamnar på 30 miljoner kronor.

Inte plats

Samtidigt finns, enligt vad som framkommer i förslaget till regionstyrelsen, inte utrymme på järnvägen för alla tågavgångar. En samordning med andra tågoperatörer är därmed nödvändig.

Om Värmlandstågen angör Laxå så ser man möjligheten att dra ned på Laxåtrafiken med Tåg i Bergslagen, vilket kostar drygt 6 miljoner kronor i dag.

I snitt reser 16 personer per avgång över länsgränsen. Resor med periodkort över länsgränsen uppgick under förra året till 21 810.

Tågtrafiken är, enligt avsiktsförklaringen, viktig för regionförstoring. Utökningen motsvarar också den långsiktiga ambition avseende utvecklingen av tågtrafik som uttrycks i Region Örebro läns strategi för tåg och expressbussar.

Förslaget om tågsatsning i regionen kom från Region Värmland i januari, men så sent som i början av april hade det inte stått klart för regionstyrelsen Örebro att Värmland behövde ett beslut inom kort från deras sida.

Inte minst ville norrmännen ha besked, då satsningen även involverar norska NSB som ska förlänga vartannat av sina tåg mellan Oslo och Kongsvinger till Karlstad. Det frigör fordon, som möjliggör dubbelturerna mellan Karlstad och Örebro.

Redan 2012 ingick Örebro läns landsting och Värmlandstrafik AB avtal om tågtrafik mellan regionstäderna där Värmlandstrafik skulle stå för kapitalkostnaderna för fordon de tre första åren, varefter kostnaderna skulle fördelas mellan länen. Sen skulle parterna ta ställning till om det fanns anledning att ytterligare stärka trafiken. Värmlandstrafik AB tog därmed, på uppdrag av Region Värmland, fram förslaget om utökad tågtrafik.

Kostnadsökning

I Värmland går regionfullmäktige till beslut på fredag i frågan. Infrastruktur och samhällsplaneringsenheten i Region Örebro föreslår regionstyrelsen att anta avsiktsförklaringen om utökad tågtrafik, från tre till åtta dubbelturer per dag Örebro-Karlstad och Karlstad-Oslo. Tågen i Örebro län ska angöra; Örebro C, Örebro S, Kumla, Hallsberg och Degerfors.

Det i sin tur innebär en kostnadsökning för Region Örebro med 10,7 miljoner kronor.

Nu betalar Region Örebro 5,7 miljoner kronor årligen till Värmlandstrafik. Med en utvecklad tågtrafik uppgår kostnaden för Örebros del till 16,4 miljoner kronor. Värmlands kostnad hamnar på 30 miljoner kronor.

Inte plats

Samtidigt finns, enligt vad som framkommer i förslaget till regionstyrelsen, inte utrymme på järnvägen för alla tågavgångar. En samordning med andra tågoperatörer är därmed nödvändig.

Om Värmlandstågen angör Laxå så ser man möjligheten att dra ned på Laxåtrafiken med Tåg i Bergslagen, vilket kostar drygt 6 miljoner kronor i dag.

I snitt reser 16 personer per avgång över länsgränsen. Resor med periodkort över länsgränsen uppgick under förra året till 21 810.

Tågtrafiken är, enligt avsiktsförklaringen, viktig för regionförstoring. Utökningen motsvarar också den långsiktiga ambition avseende utvecklingen av tågtrafik som uttrycks i Region Örebro läns strategi för tåg och expressbussar.