2016-04-26 09:58

2016-04-26 10:10

Åsikterna går isär

KARLSKOGA: Finns det möjligheterna att ha med hedersmotiv i en dom, eller ramlar det mellan stolarna?

Efter rättegången mot Jians pappa kan man fråga sig om det finns möjligheter att ta in hedersmotiv i en dom. Åsikterna går lite isär.

Björn Lindén, myndighetschef och rådman på Örebro tingsrätt anser att det redan i dag finns möjligheter att lägga in hedersmotiv i domen när det gäller försvårande omständigheter.

– Jag har sett sådana domar där man har tagit hänsyn till sådana faktorer när man har bestämt straff eller vilket straffvärde gärningen ska ha. Där rätten sett något strängare på den typen av handlingar. Man har till exempel ansett att motivet till gärningen har varit att kränka någons självständighet i förhållande till personens trosuppfattning, folkgrupp, sexuell läggning eller något liknande. Hur ofta det händer vet jag inte, men det är inte omöjligt att ha med det i en dom.

Det är politik

Han vill inte diskutera om hårdare straff när det gäller hedersvåld.

– Nu kommer du in på politik, tycker jag. Det är inte riktigt min bit att uttala mig om. Jag använder den lagen som finns i mitt arbeta. Jag tillämpar de lagar som riksdag och regering bestämt. Sedan är det mitt jobb att tolka lagarna.

Att ordet hedersmotiv inte finns med i domen säger han kan bero på att det inte finns någon sådan terminologi i lagen.

– Så det kan vara en anledning till att man inte tagit med det i domskälen, om jag får gissa.

Fler verktyg

Dag Svärd var åklagare under rättegången mot Jians pappa och han skulle gärna se att det fanns fler möjligheter att ta med hedersproblematik i domar.

– Det står inte inskrivet i brottsbalken att hederskultur är en försvårande omständighet. Jag försöker ta med så mycket jag kan för att det ska bli så skarpt som möjligt.

Han bläddrar fram till andra paragrafen, 29 kapitlet i brottsbalken som handlar om försvårande omständigheter i bedömningen av straffvärdet. Han läser upp de försvårande omständigheterna. Brott med hedersproblematik ramlar mellan stolarna.

Måste vara styrkt

– Motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan likande omständighet. Det är där det kommer närmast. Men det står inte inskrivet i lagen att man ska beakta det här med hedersproblematik.

– Det skulle vara bra om lagstiftaren ger oss alla möjligheter att skriva in det. Däremot kan man framföra det i rätten, men då ska det vara styrkt.

Han fick den uppfattningen att Jian inte vill få honom dömd utan mer vill vara ifred i förhållandet till pappan.

– Det kan förstås vara så att hon var rädd för honom och att hon kanske inte våga säga allt. Men hela hennes historia finns i förundersökningen, så hedersmotivet finns där.

Björn Lindén, myndighetschef och rådman på Örebro tingsrätt anser att det redan i dag finns möjligheter att lägga in hedersmotiv i domen när det gäller försvårande omständigheter.

– Jag har sett sådana domar där man har tagit hänsyn till sådana faktorer när man har bestämt straff eller vilket straffvärde gärningen ska ha. Där rätten sett något strängare på den typen av handlingar. Man har till exempel ansett att motivet till gärningen har varit att kränka någons självständighet i förhållande till personens trosuppfattning, folkgrupp, sexuell läggning eller något liknande. Hur ofta det händer vet jag inte, men det är inte omöjligt att ha med det i en dom.

Det är politik

Han vill inte diskutera om hårdare straff när det gäller hedersvåld.

– Nu kommer du in på politik, tycker jag. Det är inte riktigt min bit att uttala mig om. Jag använder den lagen som finns i mitt arbeta. Jag tillämpar de lagar som riksdag och regering bestämt. Sedan är det mitt jobb att tolka lagarna.

Att ordet hedersmotiv inte finns med i domen säger han kan bero på att det inte finns någon sådan terminologi i lagen.

– Så det kan vara en anledning till att man inte tagit med det i domskälen, om jag får gissa.

Fler verktyg

Dag Svärd var åklagare under rättegången mot Jians pappa och han skulle gärna se att det fanns fler möjligheter att ta med hedersproblematik i domar.

– Det står inte inskrivet i brottsbalken att hederskultur är en försvårande omständighet. Jag försöker ta med så mycket jag kan för att det ska bli så skarpt som möjligt.

Han bläddrar fram till andra paragrafen, 29 kapitlet i brottsbalken som handlar om försvårande omständigheter i bedömningen av straffvärdet. Han läser upp de försvårande omständigheterna. Brott med hedersproblematik ramlar mellan stolarna.

Måste vara styrkt

– Motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan likande omständighet. Det är där det kommer närmast. Men det står inte inskrivet i lagen att man ska beakta det här med hedersproblematik.

– Det skulle vara bra om lagstiftaren ger oss alla möjligheter att skriva in det. Däremot kan man framföra det i rätten, men då ska det vara styrkt.

Han fick den uppfattningen att Jian inte vill få honom dömd utan mer vill vara ifred i förhållandet till pappan.

– Det kan förstås vara så att hon var rädd för honom och att hon kanske inte våga säga allt. Men hela hennes historia finns i förundersökningen, så hedersmotivet finns där.

  • Anders Persson