2016-04-25 21:53

2016-04-25 21:53

Positiv årsredovisning

DEGERFORS: Kommunfullmäktige fick information om Degerforsbyggens planer på nya bostäder

Måndagens kommunfullmäktige dominerades av godkännande av årsredovisningar och beviljande av ansvarsfrihet men kvällen bjöd också på lite bostadsnyheter.

Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningarna för kommunen och för de kommunägda bolagen.

– Vi har ökat vår befolkning med tolv personer. Det är nog så viktigt, inledde kommunens ekonomichef Max Tolf innan han föredrog ekonomin i siffror.

Årsredovisningen kan sammanfattas med att det gick hyfsat för kommunen med ett litet överskot på 759 000 kronor och riktigt bra för Degerforsbolagen tack vare 17 miljoner kronor från Degerfors energi och Degerforsbyggen.

Resultatet för kommunen slutade på plus 4,7 miljoner efter engångsposter och för Degerforsbolagen 9,3 miljoner. Degerfors industrihus drar ned resultatet för Degerforsbolagen på grund av stora nedskrivningar och att inte Högbergstorp är uthyrt.

Max Tolf varnade också för eventuella ändringar i kommunallagen för pensionsavsättningar som kan ge kommunen problem i framtiden.

– Det skulle innebära att vi får negativt eget kapital på cirka 150 miljoner och det skulle behövas 10 miljoner i resultat de kommande 15 åren för att uppnå vårt eget kapital, säger Tolf.

Hög kostnadsnivå

De förtroendevalda revisorerna konstaterar att kostnadsnivån i verksamheten är hög och menar att det är angeläget att framtida investeringar kan göras utan att låna.

– Vi bedömer att resultatet för 2015 till viss del är förenligt med de prioriterade mål i den strategiska inriktning som fullmäktige beslutat, säger revisorerna ordförande Annica Blomgren (S).

Under de olika besluten om ansvarfrihet i styrelser och nämnder inföll det som närmast kan beskrivas som ”hela havet stormar” när fullmäktigeledamöter som var jäviga fick lämna sina platser.

Hela havet stormar

Ett årligt motionspass i kommunfullmäktige och när kommunstyrelsen skulle beviljas ansvarfrihet var det bara sex personer kvar i bänkarna på Tunet. Även ordföranden Jan Ask fick lämna ifrån sig klubban vid flera tillfällen för att det inte skulle bli jäv.

Under behandlingen av Degerforsbyggens årsredovisning passade Degerforsbyggens styrelseordförande Gertowe Thörnros (V) på att berätta att en arkitektfirma tagit fram förslag på enplanshus med lägenheter i markplan på båda sidor om älven. Standardiserade kombohus vid rondellen vid Stora Valla eller Storgatan övervägs också.

– Det är inte bara positivt att vi har allt uthyrt, det finns ingen stans att bo i Degerfors. Men nu gör vi något åt det, säger Thörnros och tillade att inga beslut är fattade än.

Nej till nolltaxa

Kommunfullmäktige röstade också ner en motion från Miljöpartiet om nolltaxa för pensionärer på bussarna mellan Degerfors, Svartå, Åtorp och Karlskoga. Björn Nordenhaag (MP), som skrivit motionen, böjde sig för argumentet att man inte kan bara kan premiera pensionärerna.

– Vi har länge jobbat för att försvara nolltaxa och jag är inte ensam i den här församlingen om att ha föreslagit de här sakerna. Jag tycker vi ska fortsätta jobba för nolltaxa, säger Nordenhaag.

Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningarna för kommunen och för de kommunägda bolagen.

– Vi har ökat vår befolkning med tolv personer. Det är nog så viktigt, inledde kommunens ekonomichef Max Tolf innan han föredrog ekonomin i siffror.

Årsredovisningen kan sammanfattas med att det gick hyfsat för kommunen med ett litet överskot på 759 000 kronor och riktigt bra för Degerforsbolagen tack vare 17 miljoner kronor från Degerfors energi och Degerforsbyggen.

Resultatet för kommunen slutade på plus 4,7 miljoner efter engångsposter och för Degerforsbolagen 9,3 miljoner. Degerfors industrihus drar ned resultatet för Degerforsbolagen på grund av stora nedskrivningar och att inte Högbergstorp är uthyrt.

Max Tolf varnade också för eventuella ändringar i kommunallagen för pensionsavsättningar som kan ge kommunen problem i framtiden.

– Det skulle innebära att vi får negativt eget kapital på cirka 150 miljoner och det skulle behövas 10 miljoner i resultat de kommande 15 åren för att uppnå vårt eget kapital, säger Tolf.

Hög kostnadsnivå

De förtroendevalda revisorerna konstaterar att kostnadsnivån i verksamheten är hög och menar att det är angeläget att framtida investeringar kan göras utan att låna.

– Vi bedömer att resultatet för 2015 till viss del är förenligt med de prioriterade mål i den strategiska inriktning som fullmäktige beslutat, säger revisorerna ordförande Annica Blomgren (S).

Under de olika besluten om ansvarfrihet i styrelser och nämnder inföll det som närmast kan beskrivas som ”hela havet stormar” när fullmäktigeledamöter som var jäviga fick lämna sina platser.

Hela havet stormar

Ett årligt motionspass i kommunfullmäktige och när kommunstyrelsen skulle beviljas ansvarfrihet var det bara sex personer kvar i bänkarna på Tunet. Även ordföranden Jan Ask fick lämna ifrån sig klubban vid flera tillfällen för att det inte skulle bli jäv.

Under behandlingen av Degerforsbyggens årsredovisning passade Degerforsbyggens styrelseordförande Gertowe Thörnros (V) på att berätta att en arkitektfirma tagit fram förslag på enplanshus med lägenheter i markplan på båda sidor om älven. Standardiserade kombohus vid rondellen vid Stora Valla eller Storgatan övervägs också.

– Det är inte bara positivt att vi har allt uthyrt, det finns ingen stans att bo i Degerfors. Men nu gör vi något åt det, säger Thörnros och tillade att inga beslut är fattade än.

Nej till nolltaxa

Kommunfullmäktige röstade också ner en motion från Miljöpartiet om nolltaxa för pensionärer på bussarna mellan Degerfors, Svartå, Åtorp och Karlskoga. Björn Nordenhaag (MP), som skrivit motionen, böjde sig för argumentet att man inte kan bara kan premiera pensionärerna.

– Vi har länge jobbat för att försvara nolltaxa och jag är inte ensam i den här församlingen om att ha föreslagit de här sakerna. Jag tycker vi ska fortsätta jobba för nolltaxa, säger Nordenhaag.