2016-04-25 18:07

2016-04-25 18:08

Hamnar långt ner

KARLSKOGA/DEGERFORS: Ny skolstatistik från SKL.

Hallsberg, Lekeberg, Nora, Örebro och Kumla toppar SKLs rankning av landets skolkommuner i Örebro län. Förutom Hallsberg som ligger på plats 48 så ligger länets kommuner på 100 plats och sämre. Det visar SKLs rapport Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever.

På måndagen presenterade SKL sin stora genomgång av tillståndet i landets skolor. Rankningen bygger på elevernas resultat, med hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna i de områden skolorna ligger i.

Under 2015 tog Sveriges kommuner emot över 70 000 asylsökande barn. Det motsvarar nästan en årskull elever. Många lyckas bra i skolan, men ju senare upp i skolåldern en elev kommer till Sverige, desto mer hjälp kan hen behöva. En del av den försämrade behörigheten till gymnasiet kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

Karlskoga kom på plats 258 av 290 kommuner och Degerfors på plats 270.

– För kommunerna handlar det om att skapa en flexibel skolorganisation, säger Håkan Sörman vd SKL.

Håkan Sörman menar på att mottagandet av asylsökande behöver fördelas jämnare mellan kommunerna.

Rapporten visar samtidigt att det genomsnittliga meritvärdet ökat från 214,8 till 217,1 poäng. Däremot har behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram sjunkit från 86,9 till 85,6 procent. SKL förklarar en del av den försämrade behörigheten med en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

På måndagen presenterade SKL sin stora genomgång av tillståndet i landets skolor. Rankningen bygger på elevernas resultat, med hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna i de områden skolorna ligger i.

Under 2015 tog Sveriges kommuner emot över 70 000 asylsökande barn. Det motsvarar nästan en årskull elever. Många lyckas bra i skolan, men ju senare upp i skolåldern en elev kommer till Sverige, desto mer hjälp kan hen behöva. En del av den försämrade behörigheten till gymnasiet kan förklaras av en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

Karlskoga kom på plats 258 av 290 kommuner och Degerfors på plats 270.

– För kommunerna handlar det om att skapa en flexibel skolorganisation, säger Håkan Sörman vd SKL.

Håkan Sörman menar på att mottagandet av asylsökande behöver fördelas jämnare mellan kommunerna.

Rapporten visar samtidigt att det genomsnittliga meritvärdet ökat från 214,8 till 217,1 poäng. Däremot har behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram sjunkit från 86,9 till 85,6 procent. SKL förklarar en del av den försämrade behörigheten med en ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart.

  • Anders Persson