2016-04-22 17:28

2016-04-22 17:28

Möckelngymnasiet startar byggprogram

KARLSKOGA/DEGERFORS: Erbjuder efterfrågad utbildning på hemmaplan från höstterminen 2017

Hösten 2017 startar Möckelngymnasiet ett bygg- och anläggningsprogram i Karlskoga med plats för 16 elever per årskurs. Inriktningen blir husbyggnad och utbildningen har fått grönt ljus av både bransch och fack.

Frågan om ett eget byggprogram för gymnasiet i Karlskoga och Degerfors har stötts och blötts under en tid. På fredagen fattade kommunernas gemensamma gymnasienämnd beslut att det ska bli så.

– Alla vi har pratat med är positiva. Bransch, fack och de vi konkurrerar med, säger gymnasieförvaltningens chef Jan Strid.

Konkurrenterna i det här fallet är Örebros och Hallsbergs kommunala gymnasieskolor som i dag tar emot byggeleverna från Karlskoga och Degerfors. Att de är positiva beror förmodligen på att de har samma tryck på sina utbildningar som Möckelngymnasiet.

Branschen positiv

Att branschen, de lokala byggföretagen, är positiva är också en förutsättning för att kunna starta utbildningen eftersom eleverna måste få praktik, arbetsplatsförlagt lärande.

Den nya utbildningen ska hålla till i hyrda lokaler på Boforsområdet dit även utbildningar på Möckelngymnasiet ska flytta. På så vis slipper kommunerna kostnaden för att bygga nya lokaler och löser samtidigt trångboddheten på Möckelngymnasiet i Karlskoga.

– Det är hundra elever mer på Möckelngymnasiet i Karlskoga än vad det är byggt för så det är klart att det skaver, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).

Boforsområdet

Vilka program som ska få flytta med till Boforsområdet blir klart först i juni men gymnasieförvaltningen har delat in programmen i sektorer som anses höra i hop.

Det har funnits förhoppningar från Degerfors att få byggprogrammet förlagt dit, samarbetet mellan kommunerna innebär ju att Möckelngymnasiet ska finnas på båda orterna. Så blev det inte.

Dyraste lokalen

– Det hade varit bra om man haft en dialog, det fanns lokalalternativ i Degerfors. Nu blev ju frågan större när fler program ska hamna i Bofors, säger gymnasienämndens vice ordförande Ingvar Eriksson (V) som ändå ställer sig bakom beslutet.

Gymnasieförvaltningen har tittat på fem olika lokalalternativ, i både Karlskoga och Degerfors. Där uppfyller Boforsområdet bäst de kriterier som satts upp. Man har bland annat jämfört standard, logistik och möjligheten för samkörning med andra gymnasieprogram. Boforsområdet är också det dyraste lokalalternativet.

Billigare per elev

Kalkylen visar att byggprogrammet kommer att ge ett underskott på 200 000 kronor de första två åren men ge ett nollresultat för hela perioden 2017-2019.

När tre årskurser är i gång är kostnaden per elev 20 000 kronor billigare i egen regi än den ersättning som i dag betalas till Örebro och Hallsberg för byggelever.

Som parantes kan nämnas att det var samma Matz Ericson (S) som för 25 år sedan klubbade igenom beslutet att stänga det dåvarande byggprogrammet på gymnasiet i Karlskoga. I början av 1990-talet hade programmet få sökande och låg status, men tiderna förändras.

– Jag känner mig jättetrygg med det här beslutet, säger Ericson.

Frågan om ett eget byggprogram för gymnasiet i Karlskoga och Degerfors har stötts och blötts under en tid. På fredagen fattade kommunernas gemensamma gymnasienämnd beslut att det ska bli så.

– Alla vi har pratat med är positiva. Bransch, fack och de vi konkurrerar med, säger gymnasieförvaltningens chef Jan Strid.

Konkurrenterna i det här fallet är Örebros och Hallsbergs kommunala gymnasieskolor som i dag tar emot byggeleverna från Karlskoga och Degerfors. Att de är positiva beror förmodligen på att de har samma tryck på sina utbildningar som Möckelngymnasiet.

Branschen positiv

Att branschen, de lokala byggföretagen, är positiva är också en förutsättning för att kunna starta utbildningen eftersom eleverna måste få praktik, arbetsplatsförlagt lärande.

Den nya utbildningen ska hålla till i hyrda lokaler på Boforsområdet dit även utbildningar på Möckelngymnasiet ska flytta. På så vis slipper kommunerna kostnaden för att bygga nya lokaler och löser samtidigt trångboddheten på Möckelngymnasiet i Karlskoga.

– Det är hundra elever mer på Möckelngymnasiet i Karlskoga än vad det är byggt för så det är klart att det skaver, säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).

Boforsområdet

Vilka program som ska få flytta med till Boforsområdet blir klart först i juni men gymnasieförvaltningen har delat in programmen i sektorer som anses höra i hop.

Det har funnits förhoppningar från Degerfors att få byggprogrammet förlagt dit, samarbetet mellan kommunerna innebär ju att Möckelngymnasiet ska finnas på båda orterna. Så blev det inte.

Dyraste lokalen

– Det hade varit bra om man haft en dialog, det fanns lokalalternativ i Degerfors. Nu blev ju frågan större när fler program ska hamna i Bofors, säger gymnasienämndens vice ordförande Ingvar Eriksson (V) som ändå ställer sig bakom beslutet.

Gymnasieförvaltningen har tittat på fem olika lokalalternativ, i både Karlskoga och Degerfors. Där uppfyller Boforsområdet bäst de kriterier som satts upp. Man har bland annat jämfört standard, logistik och möjligheten för samkörning med andra gymnasieprogram. Boforsområdet är också det dyraste lokalalternativet.

Billigare per elev

Kalkylen visar att byggprogrammet kommer att ge ett underskott på 200 000 kronor de första två åren men ge ett nollresultat för hela perioden 2017-2019.

När tre årskurser är i gång är kostnaden per elev 20 000 kronor billigare i egen regi än den ersättning som i dag betalas till Örebro och Hallsberg för byggelever.

Som parantes kan nämnas att det var samma Matz Ericson (S) som för 25 år sedan klubbade igenom beslutet att stänga det dåvarande byggprogrammet på gymnasiet i Karlskoga. I början av 1990-talet hade programmet få sökande och låg status, men tiderna förändras.

– Jag känner mig jättetrygg med det här beslutet, säger Ericson.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.