2016-04-22 15:03

2016-04-22 15:03

Fortsatt kritik för hög frånvaro

KARLSKOGA: Kommunen har inte gjort tillräckligt för högstadieelev som slutat komma till skolan

Karlskoga kommun får skarp kritik av Skolinspektionen för brister i arbetet med en högstadieelev som har mycket hög frånvaro.

Kritiken handlar om hanteringen av en elev på en högstadieskola som redan höstterminen 2014 hade väldigt mycket frånvaro. Elevens situation upptäcktes hösten 2015 vid den regelbundna tillsynen av Skolinspektionen som valde att gå vidare med det som ett enskilt ärende.

Kommunen och skolan har vidtagit åtgärder för att försöka lösa situationen men de har inte hjälpt och under våren 2016 har elevens frånvaro varit total.

Skolinspektionen riktade i februari ett föreläggande mot Karlskoga kommun att tillgodose elevens rätt till utbildning och särskilt stöd.

Kommunen svarade i mars att de bland annat samverkat med socialtjänsten och en extern aktör för att lösa situationen men att det försvåras av att eleven själv inte vill ha någon kontakt.

Skolinspektionen tycker inte att det här räcker utan riktar i ett nytt föreläggande krav på att skolan, och ytterst kommunen, skyndsamt vidtar fortsatta försök att utreda orsaken till elevens frånvaro och vidtar de åtgärder som krävs.

Även om det är ett komplext ärende efterlyser Skolinspektionen en analys av svårigheterna i kontakten med eleven och vårdnadshavaren. Eleven har inte utretts fullt ut och skolan har varken vidtagit motivationsskapande eller kraftfullare åtgärder.

En utredning av orsaken till frånvaron är central för att skapa en långsiktig och hållbar situation för eleven som snart går ut årskurs nio, menar Skolinspektionen och påpekar att skolan och kommunen under en längre tid varit medvetna om elevens situation.

Kritiken handlar om hanteringen av en elev på en högstadieskola som redan höstterminen 2014 hade väldigt mycket frånvaro. Elevens situation upptäcktes hösten 2015 vid den regelbundna tillsynen av Skolinspektionen som valde att gå vidare med det som ett enskilt ärende.

Kommunen och skolan har vidtagit åtgärder för att försöka lösa situationen men de har inte hjälpt och under våren 2016 har elevens frånvaro varit total.

Skolinspektionen riktade i februari ett föreläggande mot Karlskoga kommun att tillgodose elevens rätt till utbildning och särskilt stöd.

Kommunen svarade i mars att de bland annat samverkat med socialtjänsten och en extern aktör för att lösa situationen men att det försvåras av att eleven själv inte vill ha någon kontakt.

Skolinspektionen tycker inte att det här räcker utan riktar i ett nytt föreläggande krav på att skolan, och ytterst kommunen, skyndsamt vidtar fortsatta försök att utreda orsaken till elevens frånvaro och vidtar de åtgärder som krävs.

Även om det är ett komplext ärende efterlyser Skolinspektionen en analys av svårigheterna i kontakten med eleven och vårdnadshavaren. Eleven har inte utretts fullt ut och skolan har varken vidtagit motivationsskapande eller kraftfullare åtgärder.

En utredning av orsaken till frånvaron är central för att skapa en långsiktig och hållbar situation för eleven som snart går ut årskurs nio, menar Skolinspektionen och påpekar att skolan och kommunen under en längre tid varit medvetna om elevens situation.