2016-04-20 06:00

2016-04-20 06:00

Satsning på längre program

LÄNET: Tusen sökande till civilingenjörsprogrammen vid Örebro universitet

De två nya civilingenjörsprogram som Örebro universitet lanserat lockade över 1 000 sökande. Inriktningen mot industriell ekonomi har två förstahandssökande per plats medan datateknik har 1,5 förstahandssökande per plats.

– Det är otroligt glädjande att även civilingenjörsutbildningen får så många sökande, säger Jens Schollin, som är rektor i ytterligare några veckor, i ett pressmeddelande.

– Vi har medvetet satsat på längre program för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet som leder till jobb, tillägger Schollin.

Örebro universitet kan räkna in cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare och de finns inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott samt restaurang och hotell.

Jens Schollin har noterat att allt fler söker till Örebro universitet när det gäller utbildningar till läkare, lärare, socionom och sjuksköterska.

– Förstahandssökningar till läkarutbildningen ökade med nästan 18 procent, konstaterar Jens Schollin och hänvisar till statistik från Universitets- och högskolerådet som visar att Örebro universitets utbildningar till just läkare - men även jurist - tillhör landets 20 mest sökta.

Detta i ett läge när anmälningarna till höstens program och kurser nationellt minskat med drygt 2 procent. När ansökningstiden till landets universitet och högskolor gick ut natten till lördagen hade mer än 376 000 anmälningar kommit in.

– Minskningen av anmälningar är väntad eftersom kullarna minskat med 19 procent sedan 2011, påpekar Jens Schollin.

– Det är otroligt glädjande att även civilingenjörsutbildningen får så många sökande, säger Jens Schollin, som är rektor i ytterligare några veckor, i ett pressmeddelande.

– Vi har medvetet satsat på längre program för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet som leder till jobb, tillägger Schollin.

Örebro universitet kan räkna in cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare och de finns inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott samt restaurang och hotell.

Jens Schollin har noterat att allt fler söker till Örebro universitet när det gäller utbildningar till läkare, lärare, socionom och sjuksköterska.

– Förstahandssökningar till läkarutbildningen ökade med nästan 18 procent, konstaterar Jens Schollin och hänvisar till statistik från Universitets- och högskolerådet som visar att Örebro universitets utbildningar till just läkare - men även jurist - tillhör landets 20 mest sökta.

Detta i ett läge när anmälningarna till höstens program och kurser nationellt minskat med drygt 2 procent. När ansökningstiden till landets universitet och högskolor gick ut natten till lördagen hade mer än 376 000 anmälningar kommit in.

– Minskningen av anmälningar är väntad eftersom kullarna minskat med 19 procent sedan 2011, påpekar Jens Schollin.