2016-04-20 06:00

2016-04-20 06:00

Nej till psykolog på socialen

KARLSKOGA: Föreslår avslag på motion

Väntan på en psykiatrisk utredning drabbar barn och unga som behöver hjälp och stöd. Socialnämnden anser dock inte att det är kommunen som ska stärka sina psykologresurser, utan regionen.

Genom åren har antalet barn och unga som far illa ökat, likaså antalet som placeras på familjehem och institutioner. Trycket på socialen är högt och för att kunna hjälpa barn och unga med mer komplexa problem krävs stöd från barn- och ungdomspsykiatrin och närsjukvården. De är dock också hårt belastade varför stödet kan dröja länge.

För att komma till rätta med problemet har Alf Rosberg (M) föreslagit att socialen rekryterar en egen psykologresurs till enheten för barn och unga. Socialnämnden har nu yttrat sig över motionen och förordar att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Nämnden ser att en egen psykologresurs skulle medföra vissa fördelar men framhåller att det är Region Örebro län som står för uppdraget att utreda psykiatrisk problematik.

– Risken är att vi med en egen psykologresurs får ännu mindre stöd från regionen. Och skulle vår psykolog komma fram till att det krävs en behandling så kan vi inte verkställa den och det blir ändå en väntan, säger nämndordförande Ingegerd Bennysson (S).

Följden av väntetiden för den psykiatriska utredningen är att barn och unga i vissa fall är placerade under än längre tid än vad som behövts med rätt stöd.

– Det bästa är ju om barnet kan bo hemma och få hjälp. Vi försöker trycka på och en utökning av psykologiresurser är på gång inom primärvården. Så vi hoppas att det även gäller barn, säger Bennysson.

Genom åren har antalet barn och unga som far illa ökat, likaså antalet som placeras på familjehem och institutioner. Trycket på socialen är högt och för att kunna hjälpa barn och unga med mer komplexa problem krävs stöd från barn- och ungdomspsykiatrin och närsjukvården. De är dock också hårt belastade varför stödet kan dröja länge.

För att komma till rätta med problemet har Alf Rosberg (M) föreslagit att socialen rekryterar en egen psykologresurs till enheten för barn och unga. Socialnämnden har nu yttrat sig över motionen och förordar att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Nämnden ser att en egen psykologresurs skulle medföra vissa fördelar men framhåller att det är Region Örebro län som står för uppdraget att utreda psykiatrisk problematik.

– Risken är att vi med en egen psykologresurs får ännu mindre stöd från regionen. Och skulle vår psykolog komma fram till att det krävs en behandling så kan vi inte verkställa den och det blir ändå en väntan, säger nämndordförande Ingegerd Bennysson (S).

Följden av väntetiden för den psykiatriska utredningen är att barn och unga i vissa fall är placerade under än längre tid än vad som behövts med rätt stöd.

– Det bästa är ju om barnet kan bo hemma och få hjälp. Vi försöker trycka på och en utökning av psykologiresurser är på gång inom primärvården. Så vi hoppas att det även gäller barn, säger Bennysson.