2016-04-19 06:00

2016-04-19 06:00

Det blåser kring vindkraftverken igen

ÅTORP: Anser att giltighetstid löpt ut

Det blåser än en gång kring de planerade vindkraftverken vid Eka och Grannäs, söder om Åtorp. Nu ifrågasätts om inte bygglovstiden löpts ut för dessa.

– Bygglov beviljades för vindkraftverk vid Eka och Grannäs på den tiden området var klassat som Riksintresse för vindbruk . Nu är det inte så längre. I första omgången gjorde de ingen bedömning i om det bodde folk i närheten, utan enbart om där blåste. Nu är det endast en liten skärva kvar av det nationella intresseområdet för vindkraft i vår kommun, i västligaste delen mot Kristinehamn, berättar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm V.

Holm berättar hur exploatören för de planerade verken i Eka och Grannäs gjorde ändringsansökningar på verken, för att få bättre effekt, och hur nämnden bedömde ändringarna så ringa att inget nytt bygglov krävdes.

Men turerna har vart betydligt fler än så, med fastighetsägare i närheten som överklagat, en del som velat bygga fritidshus men nekats och överklagat och så vidare.

Stannade av igen

I september 2013 vann bygglovet för de båda vindkraftverken laga kraft, men den här gången överklagades själva förfarandet, att inget nytt bygglov krävdes trots ändring på höjd och rotordiameter.

– Ärendet gick hela vägen i rättssystemet tills man inte längre fick prövningstillstånd och det tog tid. Under den tiden kunde man inte bygga för man visste ju inte om man hade bygglov eller inte och under den tiden så gick det ursprungliga bygglovet, som vi ansåg inte skulle behöva förnyas, formellt sett ut. Problemet var att i det inte var bygglovet i sig som var överklagat, utan beslutet att det inte krävdes nytt bygglov för ändringarna, berättar Torbjörn Holm.

Löpt ut?

Bygglovet innebär att det ska påbörjas inom två och färdigställas inom fem år. Nu hävdar en fastighetsägare i området att bygglovet förverkats, men bygg- och miljönämnden anser inte att tiden kan börja löpa förrän ärendet blev färdigprövat. Därmed torde inte bygglovet löpa ut förrän i september 2017, eftersom det vann laga kraft 2015 efter turerna som varit.

– Det kan vara så att han har rätt men vi tycker det verkar orimligt om de skulle bygga något de inte kanske hade lov för, eftersom det inte var färdigprövat. Vi vet inte om det vi nu beslutat är överklagbart, det vet inte SKL heller verkar det som för vi fick inget klart svar därifrån, säger Holm.

Fritidshus

– Direkt kopplat till det här är att en person vill bygga fritidshus på sin mark i området, men att det hamnar så nära ett av vindkraftverken som vi fortfarande anser har bygglov, att det hamnar inom ljudgränsen 40 dB, säger Holm och fortsätter:

– Då sökanden anser att det inte finns bygglov för vindkraftverken kan han bygga sommarstuga. Vi sa nej till bygglovet. Den hamnar för nära det ena vindkraftverket så han får leta annan plats som hamnar längre ifrån.

– Bygglov beviljades för vindkraftverk vid Eka och Grannäs på den tiden området var klassat som Riksintresse för vindbruk . Nu är det inte så längre. I första omgången gjorde de ingen bedömning i om det bodde folk i närheten, utan enbart om där blåste. Nu är det endast en liten skärva kvar av det nationella intresseområdet för vindkraft i vår kommun, i västligaste delen mot Kristinehamn, berättar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm V.

Holm berättar hur exploatören för de planerade verken i Eka och Grannäs gjorde ändringsansökningar på verken, för att få bättre effekt, och hur nämnden bedömde ändringarna så ringa att inget nytt bygglov krävdes.

Men turerna har vart betydligt fler än så, med fastighetsägare i närheten som överklagat, en del som velat bygga fritidshus men nekats och överklagat och så vidare.

Stannade av igen

I september 2013 vann bygglovet för de båda vindkraftverken laga kraft, men den här gången överklagades själva förfarandet, att inget nytt bygglov krävdes trots ändring på höjd och rotordiameter.

– Ärendet gick hela vägen i rättssystemet tills man inte längre fick prövningstillstånd och det tog tid. Under den tiden kunde man inte bygga för man visste ju inte om man hade bygglov eller inte och under den tiden så gick det ursprungliga bygglovet, som vi ansåg inte skulle behöva förnyas, formellt sett ut. Problemet var att i det inte var bygglovet i sig som var överklagat, utan beslutet att det inte krävdes nytt bygglov för ändringarna, berättar Torbjörn Holm.

Löpt ut?

Bygglovet innebär att det ska påbörjas inom två och färdigställas inom fem år. Nu hävdar en fastighetsägare i området att bygglovet förverkats, men bygg- och miljönämnden anser inte att tiden kan börja löpa förrän ärendet blev färdigprövat. Därmed torde inte bygglovet löpa ut förrän i september 2017, eftersom det vann laga kraft 2015 efter turerna som varit.

– Det kan vara så att han har rätt men vi tycker det verkar orimligt om de skulle bygga något de inte kanske hade lov för, eftersom det inte var färdigprövat. Vi vet inte om det vi nu beslutat är överklagbart, det vet inte SKL heller verkar det som för vi fick inget klart svar därifrån, säger Holm.

Fritidshus

– Direkt kopplat till det här är att en person vill bygga fritidshus på sin mark i området, men att det hamnar så nära ett av vindkraftverken som vi fortfarande anser har bygglov, att det hamnar inom ljudgränsen 40 dB, säger Holm och fortsätter:

– Då sökanden anser att det inte finns bygglov för vindkraftverken kan han bygga sommarstuga. Vi sa nej till bygglovet. Den hamnar för nära det ena vindkraftverket så han får leta annan plats som hamnar längre ifrån.