2016-04-19 06:00

2016-04-19 06:00

Bygglov för lager och bostäder

DEGERFORS/ÅTORP: EM-satsning och husflytt på dagordningen

Bygg- och miljönämnden beviljade nyligen bygglov för såväl utbyggnad av möbelvaruhuset EM som nya bostäder i Åtorp.

EM har, som vi berättat tidigare, satsat på större utställningsytor i möbelbutiken och planer på att bygga ut med 230 kvadratmeter på baksidan för att ta igen den lageryta de använder till möbelbutiken.

– Lagret på västra sidan om butiken och upp mot Raka vägen hamnar på prickmark. Men inga grannar har några invändningar och det är en ravin och skog emellan villaområdet och den planerade byggnationen, berättar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm V och berättar att bygglov beviljades av en enig nämnd.

Fler bostäder

Bygglov beviljades också för två hus som flyttas från en kommun över till Åtorp och dessutom för ett garage och för att göra om ett kontor till bostad, på samma fastighet.

En person har ansökt om att få flytta två enbostadshus från en kommun och bygga upp dem på en fastighet i Åtorp. De båda husen är om 144 kvadratmeter.

Utöver det vill samma person göra om ett kontor som finns på fastigheten till bostadslägenhet och dessutom nyuppföra ett garage. Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för alla delar.

Carport

Delvis på prickmark hamnar också den drygt 100 kvadratmeter stora carport som en person vill bygga söder om Degerfors tätort och dessutom nära tomtgräns. Men även i det fallet har grannarna informerats och inga synpunkter kommit, varför nämnden beviljade bygglov.

EM har, som vi berättat tidigare, satsat på större utställningsytor i möbelbutiken och planer på att bygga ut med 230 kvadratmeter på baksidan för att ta igen den lageryta de använder till möbelbutiken.

– Lagret på västra sidan om butiken och upp mot Raka vägen hamnar på prickmark. Men inga grannar har några invändningar och det är en ravin och skog emellan villaområdet och den planerade byggnationen, berättar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm V och berättar att bygglov beviljades av en enig nämnd.

Fler bostäder

Bygglov beviljades också för två hus som flyttas från en kommun över till Åtorp och dessutom för ett garage och för att göra om ett kontor till bostad, på samma fastighet.

En person har ansökt om att få flytta två enbostadshus från en kommun och bygga upp dem på en fastighet i Åtorp. De båda husen är om 144 kvadratmeter.

Utöver det vill samma person göra om ett kontor som finns på fastigheten till bostadslägenhet och dessutom nyuppföra ett garage. Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för alla delar.

Carport

Delvis på prickmark hamnar också den drygt 100 kvadratmeter stora carport som en person vill bygga söder om Degerfors tätort och dessutom nära tomtgräns. Men även i det fallet har grannarna informerats och inga synpunkter kommit, varför nämnden beviljade bygglov.