2016-04-18 15:52

2016-04-18 15:52

Hjälpte ej att klaga

KARLSKOGA: Varg

Vinterns stoppade vargjakt överklagades till Kammarrätten. Det hjälpte inte, utan Kammarrätten höll med Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten dom som var ett nej till årets vargjakt som meddelades den 12 februari, tre dagar innan jakttiden skulle avslutas. Domen överklagades då Svenska jägareförbundet samt länsstyrelserna i Värmland och Örebro län till kammarrätten i Göteborg.

Länsstyrelsen i Örebro län menade i sin överklagan att licensjakten som beslutades av naturvårdsverket inte strider mot inhemsk lag eller mot art- och habitatdirektivet. En minskad täthet är inte detsamma som minskad förekomst. Länsstyrelsens beslut har tagit hänsyn till den nationella utbredningen av vargstammen och utifrån detta tagit hänsyn till koncentrationen av varg.

– Kammarrätten höll med förvaltningsrätten och det har vi att rätta oss efter, säger David Höök rovdjurshandläggare i Örebro län. Vi förstod att det skulle hamna där.

Förvaltningsrätten dom som var ett nej till årets vargjakt som meddelades den 12 februari, tre dagar innan jakttiden skulle avslutas. Domen överklagades då Svenska jägareförbundet samt länsstyrelserna i Värmland och Örebro län till kammarrätten i Göteborg.

Länsstyrelsen i Örebro län menade i sin överklagan att licensjakten som beslutades av naturvårdsverket inte strider mot inhemsk lag eller mot art- och habitatdirektivet. En minskad täthet är inte detsamma som minskad förekomst. Länsstyrelsens beslut har tagit hänsyn till den nationella utbredningen av vargstammen och utifrån detta tagit hänsyn till koncentrationen av varg.

– Kammarrätten höll med förvaltningsrätten och det har vi att rätta oss efter, säger David Höök rovdjurshandläggare i Örebro län. Vi förstod att det skulle hamna där.