2016-04-18 16:30

2016-04-18 16:30

"Det går fort genom Karlskoga"

KARLSKOGA: Enligt Trafikverkets senaste uppskattning kör 54 procent för fort på det statliga vägnätet

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på NTF eftersöker fler självförklarande vägar. Vägar som bilisten ser på utformningen hur fort man bör köra.
– E-18 genom Karlskoga inbjuder till fortkörning.

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig, NTF Sörmland- Örebro län- Östergötland har inte varit med och genomför hastighetskontroller i Karlskoga, men han har åkt genom Karlskoga och känslan han har är att det går för fort.

– Det är långa raksträckor och dubbla filer. Det inbjuder till att köra för fort. Jag skulle vilja se fler vägar som kallas självförklarande vägar. Alltså vägar där bilisten förstår att man ska köra långsamt. E-18 genom Karlskoga kanske inte ska ha dubbelfiligt rakt igenom Karlskoga.

Han förklarar att det är ett nytt sätt att se på vägar och fler bygger vägar efter det tankesättet.

– En 30-väg ska vara smal så att bilisten känner att här kan jag inte köra för fort. Det finns vägar inom tätbebyggt område som byggdes förr och de är breda och nästan utformade som motorvägar, då är det inte konstigt att det går för fort.

Svenskar är bra på bilbälte och de flesta åker inte berusade. Men hastigheten verkar inte folk bry sig om.

– Tänk vilken otrolig massa pengar både bilförarna och samhället skulle tjäna om alla sänkte hastigheten. Kostnader för olyckor på grund av höga hastigheter kan räknas till långt över sexsiffriga belopp och för föraren är det en stor bränslekostnads besparing att sänka hastigheten några kilometer i timmen, säger Lars Nordquist.

Lars Nordquist, verksamhetsansvarig, NTF Sörmland- Örebro län- Östergötland har inte varit med och genomför hastighetskontroller i Karlskoga, men han har åkt genom Karlskoga och känslan han har är att det går för fort.

– Det är långa raksträckor och dubbla filer. Det inbjuder till att köra för fort. Jag skulle vilja se fler vägar som kallas självförklarande vägar. Alltså vägar där bilisten förstår att man ska köra långsamt. E-18 genom Karlskoga kanske inte ska ha dubbelfiligt rakt igenom Karlskoga.

Han förklarar att det är ett nytt sätt att se på vägar och fler bygger vägar efter det tankesättet.

– En 30-väg ska vara smal så att bilisten känner att här kan jag inte köra för fort. Det finns vägar inom tätbebyggt område som byggdes förr och de är breda och nästan utformade som motorvägar, då är det inte konstigt att det går för fort.

Svenskar är bra på bilbälte och de flesta åker inte berusade. Men hastigheten verkar inte folk bry sig om.

– Tänk vilken otrolig massa pengar både bilförarna och samhället skulle tjäna om alla sänkte hastigheten. Kostnader för olyckor på grund av höga hastigheter kan räknas till långt över sexsiffriga belopp och för föraren är det en stor bränslekostnads besparing att sänka hastigheten några kilometer i timmen, säger Lars Nordquist.

  • Anders Persson