2016-04-17 18:40

2016-04-17 18:40

Ställer ut plan för Alfred Nobels torg

KARLSKOGA: Långdragen hantering av medborgardialog närmar sig slutet?

På onsdag ställs planprogrammet för Alfred Nobels torg ut för samråd på biblioteket. Parallellt ska en andra omgång av medborgardialog hållas om de tankar och idéer om torget som sammanställts. Är det så här Karlskogaborna vill ha torget?

En ändrad detaljplan är en förutsättning för att kunna göra förändringar på torget och det planprogram som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram tillsammans med kommunstyrelsens ledningskontor är det första steget i den processen.

Planprogrammet kommer att ställas ut för allmänheten på biblioteket från 20 april och finns kvar där till 13 juni. Samtidigt ska en andra omgång i medborgardialogen hållas, en återkoppling.

– Det ska bli ett par aktiviteter på torget runt det här så att medborgarna får vara med en sväng till och tycka och tänka. Men det är inga datum klara för det än, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Skolbarn

I samband med medborgardialogen ska skolorna bjudas in till biblioteket.

– Det var ju mycket skolbarn som var med och lämnade förslag. Men det är inga datum klara än, säger Eriksson.

Planprogrammet utgår från ett detaljerat och kostnadsberäknat förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram förra året utifrån önskemålen i medborgardialogen.

Det här förslaget har mött hård kritik, inte minst för prislappen på 15 miljoner kronor.

– Självklart kan man som politiker välja nivåer på vad man vill göra. Sedan ska man vara tydlig och säga att det inte finns några pengar avsatta ännu och inga politiska beslut är fattade, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Rengman framhåller att de hade i uppdrag att lämna ett kostnadsberäknat förslag och att de medvetet gjorde ett påkostat förslag.

– Det är inte säkert man behöver ha allt det här vi har föreslagit och man kanske kan ha en annan kvalitet. Det behöver inte vara wifi under stolarna, säger Rengman.

Många som tycker

Under medborgardialogen som hölls under 2013 var det många tankar om Alfred Nobels torg som kom från Karlskogaborna. Allt från parkering på hela torget till grönytor och inglasning.

– Det är i stadens absoluta centrum och där finns det procentuellt sett fler som tycker och tänker. Så är det i stadsutveckling. Det vore konstigt i fall det inte fanns reaktioner, säger planarkitekt Johan Mood.

Parkeringen finns faktiskt med på ett hörn, om än kanske inte på torget. Parkeringsutredningen om bilarna i centrum går ut samtidigt som detaljplanen och medborgardialogen om torget.

Förslaget att flytta busshållplatsen från torget har väckt starka reaktioner från de funktionshindrade som påtalat svårigheterna att gå av och på bussen i en backe. Det är något som förmodligen inte kommer att bli av.

Flyttar inte bussen

– Busshållplatsen får nog ligga kvar eller om vi hittar något annat bra ställe. I nedförsbacke går det inte bra. Det har vi tagit till oss, säger Liselotte Eriksson.

Det är också klart att cykelbanan ska bort från torget och det arbetet ska påbörjas redan i år.

En ändrad detaljplan är en förutsättning för att kunna göra förändringar på torget och det planprogram som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram tillsammans med kommunstyrelsens ledningskontor är det första steget i den processen.

Planprogrammet kommer att ställas ut för allmänheten på biblioteket från 20 april och finns kvar där till 13 juni. Samtidigt ska en andra omgång i medborgardialogen hållas, en återkoppling.

– Det ska bli ett par aktiviteter på torget runt det här så att medborgarna får vara med en sväng till och tycka och tänka. Men det är inga datum klara för det än, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Skolbarn

I samband med medborgardialogen ska skolorna bjudas in till biblioteket.

– Det var ju mycket skolbarn som var med och lämnade förslag. Men det är inga datum klara än, säger Eriksson.

Planprogrammet utgår från ett detaljerat och kostnadsberäknat förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram förra året utifrån önskemålen i medborgardialogen.

Det här förslaget har mött hård kritik, inte minst för prislappen på 15 miljoner kronor.

– Självklart kan man som politiker välja nivåer på vad man vill göra. Sedan ska man vara tydlig och säga att det inte finns några pengar avsatta ännu och inga politiska beslut är fattade, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Rengman framhåller att de hade i uppdrag att lämna ett kostnadsberäknat förslag och att de medvetet gjorde ett påkostat förslag.

– Det är inte säkert man behöver ha allt det här vi har föreslagit och man kanske kan ha en annan kvalitet. Det behöver inte vara wifi under stolarna, säger Rengman.

Många som tycker

Under medborgardialogen som hölls under 2013 var det många tankar om Alfred Nobels torg som kom från Karlskogaborna. Allt från parkering på hela torget till grönytor och inglasning.

– Det är i stadens absoluta centrum och där finns det procentuellt sett fler som tycker och tänker. Så är det i stadsutveckling. Det vore konstigt i fall det inte fanns reaktioner, säger planarkitekt Johan Mood.

Parkeringen finns faktiskt med på ett hörn, om än kanske inte på torget. Parkeringsutredningen om bilarna i centrum går ut samtidigt som detaljplanen och medborgardialogen om torget.

Förslaget att flytta busshållplatsen från torget har väckt starka reaktioner från de funktionshindrade som påtalat svårigheterna att gå av och på bussen i en backe. Det är något som förmodligen inte kommer att bli av.

Flyttar inte bussen

– Busshållplatsen får nog ligga kvar eller om vi hittar något annat bra ställe. I nedförsbacke går det inte bra. Det har vi tagit till oss, säger Liselotte Eriksson.

Det är också klart att cykelbanan ska bort från torget och det arbetet ska påbörjas redan i år.