2016-04-17 16:03

2016-04-17 16:03

Kulturprojekt för förskola och grundskola

KARLSKOGA/DEGERFORS: Karlskoga får 630 000 kronor Skapande skola-medel

Statens Kulturråd har delat ut bidrag till Skapande skola för nästa läsår och samtliga kommuner och en friskola i Örebro län får dela på drygt 4,7 miljoner kronor. Karlskoga får 630 000 kronor och Degerfors får 180 000 kronor.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn och Kulturrådet har nu valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället. Karlskoga kommun får 630 000 kronor och ett exempel på integrationsinsatser är att deras förberedelser ska få svenska och sång.

Integration

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Kulturrådets Tua Stenström.

Två projekt

De flesta kommuner i Örebro län tänker på sina nyanlända elever när de planerar sina Skapande skola-insatser. I Hällefors planerar man två integrationsprojekt. Ett teaterprojekt med Länsteatern och ett skolgårdsprojekt där ett permanent konstverk ska skapas tillsammans med en professionell konstnär. Till det har Hällefors fått 250 000 kronor.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström.

170 miljoner

Klturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever vilket är en ökning med 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed hårdare.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn och Kulturrådet har nu valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället. Karlskoga kommun får 630 000 kronor och ett exempel på integrationsinsatser är att deras förberedelser ska få svenska och sång.

Integration

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Kulturrådets Tua Stenström.

Två projekt

De flesta kommuner i Örebro län tänker på sina nyanlända elever när de planerar sina Skapande skola-insatser. I Hällefors planerar man två integrationsprojekt. Ett teaterprojekt med Länsteatern och ett skolgårdsprojekt där ett permanent konstverk ska skapas tillsammans med en professionell konstnär. Till det har Hällefors fått 250 000 kronor.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström.

170 miljoner

Klturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever vilket är en ökning med 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed hårdare.