2016-04-16 06:00

2016-04-17 14:35

"Vi sitter i en rävsax"

KARLSKOGA: Överklagande stoppar asfaltläggningen i Karlskoga i minst sex månader

Upphandlingen av asfalt på större gator och huvudleder i Karlskoga har efter överklagande från NCC hamnat hos Förvaltningsrätten i Karlstad. Handläggningstiden bedöms vara sex månader vilket gatuchef Petter Särnholm ser som förödande.

Karlskoga kommuns beläggningsplan på vägarna 2016 är bara att lägga åt sidan sedan NCC har överklagat till Förvaltningsrätten den upphandling som kommunen gjort.

Stort problem

– Beläggningsplanen 2016 är större gator och huvudleder och en del cykel- och gångvägar, säger Petter Särnholm som är kommunens gatuchef. Vårt stora problem nu är att Förvaltningsrätten meddelat att det kommer att ta cirka sex månader innan man tar upp ärendet. Det innebär att vi sitter i en rävsax och vi kan inte börja lägga asfalt i oktober.

Större kostnader

Det enda kommunen nu kan göra är att laga potthål och på de gator där det grävts upp för exempelvis VA-reparationer.

– Det är bara akuta skador vi kan laga, men för att kunna göra det måste vi ha en dialog med upphandlingsavdelningens jurister, så att vi inte riskerar att bli stämda, säger Petter Särnholm. I den beläggningsplan vi har för 2016 skulle vi lagt så mycket asfalt som möjligt före semestern, men det går inte nu. Det kommer att innebära att vi får större kostnader för potthålslagningar. Det är bara en väg vi kan lägga asfalt på nu och det är Nobelkrutsvägen. Det är ett gammalt avtal vi har med NCC ett så kallat restjobb som är tre år gammalt.

Vill få en prövning

Överklagandet till Förvaltningsrätten beror på att NCC inte tycker att anbudet från Svevia, som fick jobbet, inte var riktigt och vill få det prövat.

– Det är något som drabbar oss och kommuninvånarna som är kunder, säger Petter Särnholm. Så fort det kommer ett beslut från Förvaltningsrätten måste vi sätta i gång med beläggningsarbetet, men då har vi kanske vädret emot oss. Regnar det mycket som det kan göra på hösten, så fungerar det inte att lägga asfalt.

Potthål

Som det ser ut nu blir det bara potthålslagningar och lagningar där gator och vägar är uppgrävda av olika anledningar.

– Vi har mycket skador på vägarna ute i villområdena både med potthål och där det exempelvis gjorts VA-arbeten eller indragning av bredband, säger Petter Särnholm. När det gäller potthålslagningar gör vi det mesta själva, även om vi ibland tar in entreprenörer. I år ska vi testa ett nytt system med gjutasfalt som ger en tätare lagning.

160 ställen

– Förra året hade vi 160 ställen där beläggningen skulle återställas efter olika arbeten som vattenläckor, fjärrvärme eller bredbandsdragning och det är många i år med, säger Särnholm. Totalt har vi 18 mil vägar i kommunen och cirka åtta mil cykel- och gångvägar att ansvar för och det här avbrottet nu göra att vägarna slits mer och ökar kostnaderna senare.

Karlskoga kommuns beläggningsplan på vägarna 2016 är bara att lägga åt sidan sedan NCC har överklagat till Förvaltningsrätten den upphandling som kommunen gjort.

Stort problem

– Beläggningsplanen 2016 är större gator och huvudleder och en del cykel- och gångvägar, säger Petter Särnholm som är kommunens gatuchef. Vårt stora problem nu är att Förvaltningsrätten meddelat att det kommer att ta cirka sex månader innan man tar upp ärendet. Det innebär att vi sitter i en rävsax och vi kan inte börja lägga asfalt i oktober.

Större kostnader

Det enda kommunen nu kan göra är att laga potthål och på de gator där det grävts upp för exempelvis VA-reparationer.

– Det är bara akuta skador vi kan laga, men för att kunna göra det måste vi ha en dialog med upphandlingsavdelningens jurister, så att vi inte riskerar att bli stämda, säger Petter Särnholm. I den beläggningsplan vi har för 2016 skulle vi lagt så mycket asfalt som möjligt före semestern, men det går inte nu. Det kommer att innebära att vi får större kostnader för potthålslagningar. Det är bara en väg vi kan lägga asfalt på nu och det är Nobelkrutsvägen. Det är ett gammalt avtal vi har med NCC ett så kallat restjobb som är tre år gammalt.

Vill få en prövning

Överklagandet till Förvaltningsrätten beror på att NCC inte tycker att anbudet från Svevia, som fick jobbet, inte var riktigt och vill få det prövat.

– Det är något som drabbar oss och kommuninvånarna som är kunder, säger Petter Särnholm. Så fort det kommer ett beslut från Förvaltningsrätten måste vi sätta i gång med beläggningsarbetet, men då har vi kanske vädret emot oss. Regnar det mycket som det kan göra på hösten, så fungerar det inte att lägga asfalt.

Potthål

Som det ser ut nu blir det bara potthålslagningar och lagningar där gator och vägar är uppgrävda av olika anledningar.

– Vi har mycket skador på vägarna ute i villområdena både med potthål och där det exempelvis gjorts VA-arbeten eller indragning av bredband, säger Petter Särnholm. När det gäller potthålslagningar gör vi det mesta själva, även om vi ibland tar in entreprenörer. I år ska vi testa ett nytt system med gjutasfalt som ger en tätare lagning.

160 ställen

– Förra året hade vi 160 ställen där beläggningen skulle återställas efter olika arbeten som vattenläckor, fjärrvärme eller bredbandsdragning och det är många i år med, säger Särnholm. Totalt har vi 18 mil vägar i kommunen och cirka åtta mil cykel- och gångvägar att ansvar för och det här avbrottet nu göra att vägarna slits mer och ökar kostnaderna senare.